Pelplin: Bp Ryszard Kasyna – biskupem pelplińskim

27-10-2012
1523

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE
N. 2766/12

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Benedykt XVI

mianował biskupem pelplińskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Ryszarda Kasynę.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 27 października 2012 r.