Z Gdańska do Pelplina – nominacja bp. Kasyny

27-10-2012

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupem pelplińskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Ryszarda Kasynę. Będzie on następcą zmarłego w kwietniu bp. Jana Bernarda Szlagi.

1546

Ogłoszony dziś (27 października) biskupem pelplińskim bp Ryszard Kasyna ma 55 lat, jest doktorem prawa cywilnego i kanonicznego oraz jednym z kilku polskich adwokatów Roty Rzymskiej. To ostatni biskup, wchodzący w skład Konferencji Episkopatu Polski, którego mianował Jan Paweł II. Ks. dr Ryszard Kasyna został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej 24 stycznia 2005 r. Sakrę biskupią przyjął w bazylice Mariackiej w Gdańsku 2 kwietnia 2005 r., na kilkanaście godzin przed śmiercią Jana Pawła II. W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Kasyna jest członkiem Komisji Prawnej oraz Komisji ds. Duchowieństwa, a także delegatem ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza.

Biskup Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 r. w Nowym Stawie, w parafii św. Mateusza należącej do ówczesnej diecezji gdańskiej, jako jeden z czworga rodzeństwa. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku studiował w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie. 24 stycznia 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Lecha Kaczmarka w katedrze oliwskiej. Od 3 lutego 1982 r. był wikariuszem i katechetą ówczesnej parafii Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej – w bazylice Mariackiej w Gdańsku, gdzie podejmował posługę także podczas studiów. 1 września 1985 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Tam też odbył Studium Roty Rzymskiej.

24 czerwca 1991 r. obronił w Rzymie rozprawę doktorską na temat odpustów w nowym prawodawstwie kanonicznym (Le Indulgenze nella nuova Legislazione Canonica). Od 1 lutego 1993 r. pełnił funkcję wiceoficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, a od 28 czerwca 1996 r. był jego oficjałem. 24 kwietnia 1998 r. otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, a 9 lipca 2001 r. kapelana Jego Świątobliwości Jana Pawła II.

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. prał. Ryszarda Kasynę biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej w dniu 23. rocznicy jego święceń kapłańskich, 24 stycznia 2005 r. Stolicą tytularną bp. Kasyny jest Dices (obecnie Tunezja), a mottem jego biskupiej posługi słowa “In veritate et caritate” (“W prawdzie i w miłości”). W listopadzie 2005 r. nowy biskup otrzymał nominację na prepozyta Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, przejmując urząd po emerytowanym bp. Zygmuncie Pawłowiczu. 15 grudnia 2009 r. decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. 27 października 2012 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła nominację bp. Kasyny na biskupa diecezjalnego w Pelplinie.

Diecezję pelplińską utworzył Jan Paweł II 25 marca 1992 r. z dawnej diecezji chełmińskiej. Diecezja liczy 800 tys. mieszkańców. Jej terytorium obejmuje prawie 13 tys. km², m.in. Kaszuby, Kociewie i Bory Tucholskie. Diecezja podzielona jest na 30 dekanatów i 290 parafii. Posługuje w niej 590 księży.

Pierwszym biskupem diecezji był zmarły 25 kwietnia br. bp Jan Bernard Szlaga. Jego 20 lat posługi przyniosło prawie 30 nowych parafii oraz liczne inicjatywy duszpasterskie, administracyjne, edukacyjne oraz w zakresie renowacji zabytków. Powołał do istnienia m.in. wydawnictwo diecezjalne “Bernardinum” i diecezjalne “Radio Głos”. W 1999 r. gościł Jana Pawła II. Od śmierci bp. Szlagi, diecezją pelplińską zarządza wybrany jej administratorem biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel. Będzie on pełnił tę funkcję do czasu ingresu nowego biskupa.

Zobacz także:

KOMUNIKAT: Komunikat Nuncjatury
Gdańsk: List abp. Sławoja Leszka Głódzia
Pelplin: Diecezja Pelplińska z radością wita nowego biskupa diecezjalnego

(diec./jl © Biuro Prasowe KEP 2012)