Po obradach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu

14-11-2013

14 listopada 2013 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski.

1268

W trakcie spotkania poruszono m.in. kwestie dotyczące polityki rodzinnej, możliwości wprowadzenia religii jako dodatkowego przedmiotu egzaminu maturalnego oraz obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Na posiedzeniu omówiono również zagadnienia mające istotne znaczenie dla poprawy sytuacji rodzin w Polsce.