Zawierzenie zostanie wypowiedziane podczas Mszy św. odpustowej ku czci Królowej Polski 3 maja. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

„Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność  i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego” – czytamy w Akcie Zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i z Polonią w 1050. rocznicę Chrztu Polski i 50. rocznicę milenijnego Aktu oddania. Podpisany dziś przez biskupów dokument zostanie, razem z tym z 1966 r., umieszczony w specjalnej tubie obok Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Zdjęcia z podpisania Aktu Zawierzenia dostępne są pod adresem: flickr.com/photos/episkopatnews/