Pożegnanie ostatniego Prymasa Warszawy

28-01-2013

- Odchodzi od nas człowiek wielkiego autorytetu i mądrości – mówił abp Józef Kowalczyk podczas Mszy św. pogrzebowej śp. kard. Józefa Glempa 28 stycznia 2013 r. Ostatni Prymas Warszawy został pochowany w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela.

1567

Uroczystości pożegnania śp. kard. Józefa Glempa trwały trzy dni. W sobotę 26 stycznia Mszy św. w kościele sióstr wizytek w Warszawie przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Tadeusz Pikus. Zwrócił uwagę m.in. na to, że posługa kard. Glempa przypadła na czas przemian w kraju i w Kościele. – W wyniku kolejnych reform, „odejmowano” mu kolejne funkcje i obowiązki, stopniowo też w ostatnich latach życia wycofywał się z życia publicznego, lecz czynił to bez narzekania, wręcz ciesząc się ze zmian, które uważał za dobre – mówił.

W niedzielę, 27 stycznia o godz. 9.00 przy trumnie przeniesionej z kościoła sióstr wizytek do bazyliki Świętego Krzyża została odprawiona Msza św. radiowa. – Wiara i naturalne predyspozycje kazały mu służyć mądrej jedności, a nie upokarzającym podziałom – mówił w homilii poświęconej Zmarłemu kard. Kazimierz Nycz. Podkreślał, że kard. Glemp „wierzył mocno w świętość Kościoła i moc Kościoła, która pochodzi nie od słabych i grzesznych ludzi, ale od Boga przede wszystkim”.

Tego samego dnia o godz. 16.00 Mszę św. żałobną koncelebrowali kapłani archidiecezji warszawskiej oraz biskupi pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore. Homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik. Mówił m.in. o tym, że Ksiądz Prymas był „człowiekiem pokoju i przebaczenia”. Przywołując jego słowa z 13 grudnia 1981 roku, by nie podejmować walki „Polak przeciwko Polakowi”, abp Michalik prosił, by i dziś realizować testament kard. Glempa. – Podejmijcie dialog, postawcie interes biednych ludzi i dobro Polski ponad interes partii, uszanujcie przeciwników ideowych – wzywał.

Po Eucharystii kondukt żałobny wyruszył z bazyliki Świętego Krzyża do archikatedry św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście. Do późnych godzin trwała tam modlitwa przy trumnie. W poniedziałek, 28 stycznia, o godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa. Przewodniczył jej kard. Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosił prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

Na początku uroczystości odczytano telegram kondolencyjny ze Stolicy Apostolskiej. – Był apostołem jedności, a nie rozłamu, zgody, a nie konfrontacji, wspólnego budowania pomyślnej przyszłości w oparciu o przeszłe, podniosłe i bolesne doświadczenia Kościoła i Narodu – napisał Ojciec Święty Benedykt XVI.

W homilii metropolita gnieźnieński abp Józef Kowalczyk mówił o niełatwej posłudze prymasowskiej śp. kard. Józefa Glempa. – Musiał się zmierzyć ze złem stanu wojennego, przeprowadzić Kościół przez niełatwy czas transformacji ustrojowej, a potem – nawet za cenę niezrozumienia i odrzucenia – odważnie nazywał dobro dobrem, a zło złem – podkreślał. Dodawał, że kard. Glemp, jako świadek wiary, gorliwy biskup i roztropny Prymas, niestrudzenie przybliżał wiernym Chrystusa.

Przemówienia pożegnalne wygłosili m.in.: prezydent RP Bronisław Komorowski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, a także przedstawiciele duchowieństwa, zakonów i wiernych świeckich. Prezydent zwracał uwagę na „poczucie umiaru i spokojnej odwagi” Prymasa Seniora, które przydały się w Polsce w czasach trudnych.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski za posługę kard. Glempa dziękował Bogu abp Józef Michalik. – Wiedzieliśmy i wiemy, kim był dla Kościoła w Polsce – mówił.

Na zakończenie uroczystości kard. Kazimierz Nycz odczytał testament Zmarłego. Prymas Senior dziękował w nim Bogu “za łaskę wiary i skutki z niej płynące” i przepraszał “za słowa pochopnej krytyki, za zaniedbania i słabości”. Metropolita warszawski, dziękując Bogu za swego poprzednika, określił go, jako starszego doświadczonego brata w biskupstwie, „który wiele pomagał, radził roztropnie i mądrze, ale wtedy, gdy został o to poproszony i cieszył się ze wszystkiego dobrego, co działo się w Kościele”.

Po Mszy św. pogrzebowej, w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego, przeniesiono trumnę z ciałem kard. Józefa Glempa do krypty arcybiskupów warszawskich, w podziemiach archikatedry św. Jana Chrzciciela. Taka była wola Zmarłego. Obrzędom przy grobie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W archikatedrze spoczywają również prymas August Hlond oraz Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński.


 

Zobacz także:

Telegram kondolencyjny Ojca Świętego Benedykta XVI
Homilia abp. Józefa Kowalczyka (Msza św. pogrzebowa, 28 stycznia)
Homilia abp. Józefa Michalika (Msza św. żałobna, 27 stycznia)
Homilia kard. Kazimierza Nycza (Msza św. radiowa, 27 stycznia)