Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Jesteście dzisiaj potrzebni Kościołowi, jak nigdy dotąd. Wasza wierności Bogu i Ewangelii, wasze umiłowanie Kościoła, wasze zaangażowanie i wasza świętość to narzędzia, którymi chce posługiwać się Pan dla dobra całej wspólnoty ludzi wierzących – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście skierowanym do uczestników Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce.

W dniach 22-23 maja na Jasnej Górze zorganizowano 10. Konwencję Stanową Rycerzy Kolumba – spotkanie delegatów Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Hasłem tegorocznej konwencji są słowa św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!”. Ze względów sanitarnych większość członków bierze w nim za pośrednictwem internetu.

Przewodniczący Episkopatu podziękował Rycerzom Kolumba za zaangażowanie dzieła charytatywne. Zauważył, że trwająca epidemia koronawirusa ukazała siłę miłości i poświęcenia wobec innych. “Za pomoc charytatywną dla zakładów opiekuńczo-leczniczych i parafii w czasie pandemii, za inicjatywy modlitewne dla uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II” – napisał abp. Gądecki w liście.

Metropolita poznański zapewnił o swojej modlitwie i wdzięcznej pamięci, przesyłając wszystkim Rycerzom Kolumba w Polsce dar pasterskiego błogosławieństwa.

Rycerze Kolumba działając w kilkunastu państwach świata gromadzą prawie dwa milinony członków. Organizacja zrzesza 6,5 tys. mężczyzn w całej Polsce realizujących liczne dzieła miłosierdzia. Wśród nich są m.in. projekty charytatywne, inicjatywy pro-life, wydarzenia integrujące lokalną społeczność czy projekty formacyjne.

BP KEP

Pełna treść listu:

List przewodniczącego KEP na Konwencję Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce

Warszawa, dnia 22 maja 2020 roku

Wielce Czcigodny Bracie Delegacie Stanowy,
Czcigodni Rycerze Kolumba z całej Polski,

Spotykamy się dzisiaj w niecodziennych warunkach. Epidemia koronawirusa, zmusiła cały świat do wdrożenia nadzwyczajnych środków ostrożność, dla chronienia nas i naszych najbliższych, zwłaszcza zaś osób starszych i schorowanych.

Podobnie i w przestrzeni religijnej, powodowany troską o życie i zdrowie wiernych Kościoła w Polsce, rekomendowałem księżom biskupom ścisłe dostosowanie do aktualnych obostrzeń sanitarnych. Było to bardzo trudne doświadczenie, zwłaszcza w czasie Świat Wielkiej Nocy. Trudne zarówno dla wiernych, jak i dla duszpasterzy. Pan Bóg jednak nie chce, żebyśmy, w takiej sytuacji – wybierali między zdrowiem, a wiarą. On chce, żebyśmy byli zdrowi, stąd decyzje o dyspensach, o duchowej łączności z miejscami kultu za pośrednictwem transmisji telewizyjnych.

Całe to doświadczenie było wielką lekcją pokory. Najpierw dlatego, że wielki – w swoim mniemaniu – człowiek okazał się tak mały i tak słaby wobec małego wirusa, że nawet największe światowe potęgi bezradnie patrzyły jak umierają z jego powodu dziesiątki tysięcy ludzi. W świecie, w którym wielu wydawało się, że mogą zamienić się miejscami z Panem Bogiem, ukazał się naturalny porządek rzeczy – stworzenie nie jest Stwórcą.

Z drugiej strony, pokora ludzi wierzących wyraziła się w posłuszeństwie wobec pasterzy. Posłuszeństwo jest trudne i wymagające, ale jeśli zły duch chce ugodzić najskuteczniej, godzi w posłuszeństwo i jedność. Nie ma prawdziwej wiary bez miłości, a ta najpełniej wyraża się poprzez odpowiedzialność. Odpowiedzialność za losy drugiego.

Innym aspektem zaistniałej sytuacji jest wyraźnie zarysowana siła miłości i poświęcenia wobec innych. Cieszę się każdym gestem dobra i ofiary, tysiącami bezimiennych i cichych współpracowników Pańskiego krzyża. Świeccy, konsekrowani i duchowni, w miarę swoich możliwości i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, służyli najlepiej jak potrafią potrzebującym.

W tym momencie słowa mojej wdzięczności chciałbym skierować wobec wszystkich Rycerzy Kolumba. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski wyrażam naszą wdzięczność za wszelkie wsparcie okazywane wiernym i pasterzom Kościoła w Polsce. Dziękuję zwłaszcza za inicjatywy, podejmowane w ostatnim czasie. Za pomoc charytatywną dla zakładów opiekuńczo-leczniczych i parafii w czasie pandemii, za inicjatywy modlitewne dla uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Za wyrazy solidarności z biskupami i księżmi, za pomoc udzielaną instytucjom związanym z nasza konferencją episkopat, w tym  m.in. Fundacji OPOKA.

Kościół w Polsce staje przed kolejnymi wyzwaniami. Mamy jednak świadomość, że od dwóch tysiącleci sam Duch Święty prowadzi Łódź Piotrową. Prowadzi na szerokie oceany, często wzburzone i niebezpieczne, ale przecież nigdy nie zostawia nas samych. Stawia na naszej drodze proroków i świadków – Ludzi Bożych, którymi posługuje się, aby Jego misja w świecie mogła być dalej prowadzona.

Jesteście dzisiaj potrzebni Kościołowi, jak nigdy dotąd. Wasza wierności Bogu i Ewangelii, wasze umiłowanie Kościoła, wasze zaangażowanie i wasza świętość to narzędzia, którymi chce posługiwać się Pan dla dobra całej wspólnoty ludzi wierzących.

Ogarniam Was i waszych najbliższych swoją życzliwą, wdzięczną  pamięcią, przesyłając dar pasterskiego błogosławieństwa.

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)