Rozpoczął się V Kongres Kultury Chrześcijańskiej

14-10-2016
1672

W Lublinie trwają 13 października uroczystości rozpoczynające V Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Wykład inauguracyjny wygłosi kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. Wydarzenie, organizowane pod hasłem „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”, potrwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 16 października.

Kongres, będący spotkaniem intelektualistów i ludzi kultury, wpisuje się w twórczy dialog Kościoła ze światem współczesnym, prowadzony w zmieniających się warunkach kulturowych. Jest to “zaproszenie do wspólnoty wartości humanistycznych, rdzennych dla kultury chrześcijańskiej” – podkreślają organizatorzy. Zwracają uwagę, że ze wspólnoty tej nie może być wykluczony nikt z racji swej odmienności społecznej, etnicznej i wyznaniowej, gdyż “budowanie instytucji chrześcijańskich w klimacie ksenofobii i lęku przed innym, zamiast na zasadach właściwego dla Ewangelii uniwersalizmu, prowadzi do przeobrażenia kultury chrześcijańskiej w tradycyjny nihilizm”.

Tegoroczny Kongres, który tradycyjnie już odbywa się na KUL-u, jest pierwszym wydarzeniem związanym z jubileuszem tej uczelni, przypadającym w 2018 r.

“Chrześcijaństwo może odgrywać rolę kulturotwórczą także w świecie, który odchodzi od Ewangelii” – powiedział metropolita lubelski abp Stanisław Budzik na konferencji prasowej w Warszawie przed Kongresem. Przypomniał, że pomysłodawcą tego wydarzenia był jego poprzednik, śp. abp Józef Życiński.

Wykład inauguracyjny, zatytułowany “Wolność ocalona: rdzeń chrześcijańskiej antropologii” wygłosi kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. W programie lubelskiego spotkania zaplanowano kilka paneli, m.in. o tym “Czy istnieje wolna wola?”, o “ukraińskiej rewolucji wolności”, o dialogu Kościoła katolickiego z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym oraz o kryzysie migracyjnym w kontekście dialogu międzyreligijnego.

W tegorocznym Kongresie udział wezmą m.in. profesorowie: Andrzej Friszke z PAN i Adam Daniel Rotfeld – były minister spraw zagranicznych, ekspert w dziedzinie spraw ukraińskich dr Paweł Kowal, teologowie: prof. Andriej Zubow z Moskwy i prof. Antoine Arjakovsky z Paryża, s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb Życia. Szczególnym momentem Kongresu będzie nadanie tytułu doktora honoris causa KUL prof. Krzysztofowi Pendereckiemu w piątek 14 października, a także odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera w sobotę, 15 października.

Obok wykładów i paneli dyskusyjnych w programie znalazły się, jak zwykle, wydarzenia kulturalne, m.in. pokaz specjalny filmu Ryszarda Bugajskiego o Julii Brystygierowej zatytułowanego „Zaćma”.

Pierwszy Kongres odbył się w 2000 r. z inicjatywy ówczesnego metropolity lubelskiego abp. Józefa Życińskiego. On także w głównej mierze wyznaczał tematykę kolejnych edycji wydarzenia, łącznie z ostatnią, która odbyła się już po jego śmierci, w 2012 r.

W dotychczasowych czterech edycjach Kongresu uczestniczyli m.in.: profesorowie Leszek Kołakowski i Alain Besançon, Krzysztof Zanussi, Henryk Mikołaj Górecki, Jan Nowak-Jeziorański, George Weigel, ks. Tomáš Halík i Rocco Buttiglione. Organizatorami V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej są: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL.

tk, mip (KAI) / Lublin