Rzecznik KEP: Na wejście w życie ustawy o przekształceniu Funduszu Kościelnego jeszcze poczekamy

26-07-2013

Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni przedstawił dziś do społecznych konsultacji projekt ustawy o przekształceniu Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy. - Musimy czekać, aż Unia Europejska zdejmie z nas ograniczenia dotyczące procedury nadmiernego deficytu. Dopiero wtedy będzie można mówić o wejściu w życie proponowanej ustawy – zwraca uwagę rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch.

1111

posłuchaj:

Strona kościelna, jak i rządowa, od początku rozmów zgadzają się z potrzebą przekształcenia przestarzałego mechanizmu, jakim był Fundusz Kościelny. Jak podkreśla rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch, w projektach rozwiązań były i są jednak rozbieżności. Wskazywano je m.in. na czerwcowym spotkaniu zespołów roboczych obu stron.

Jedną z uwag, jak wymienia rzecznik KEP, jest suma środków przeznaczanych na Fundusz Kościelny. W budżecie państwa na 2013 rok zapisano 94 mln zł. Tymczasem z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na ubezpieczenia duchownych wszystkich 172 Kościołów i Związków Wyznaniowych wydano 109 mln zł. Ks. Józef Kloch podkreśla, że strona kościelna jest za tym, by w proponowanych rozwiązaniach brać pod uwagę sumę realnie wydaną.

Podczas czerwcowego spotkania przedstawiciele Episkopatu proponowali też, aby Kościoły i Związki Wyznaniowe nie musiały dostarczać listy osób, które podlegają ubezpieczeniu. Wystarczyłby kod w formularzu zgłoszenia ubezpieczonego do ZUS, oznaczający przynależność do danego Kościoła. Ks. Kloch mówi też o potrzebie zrównania wszystkich studentów, w tym alumnów studiujących w seminariach, w prawach ubezpieczeniowych.

posłuchaj:

Zobacz też:

Bp Wojciech Polak: Episkopat przekaże uwagi do projektu ustawy o Funduszu Kościelnym

Projekt ustawy