Sobota była kulminacyjnym dniem w czasie obchodów Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji lubelskiej. Wszyscy młodzi pielgrzymi dojechali do Lublina i uczestniczyli w głównym wydarzeniu Dni w Diecezjach, #ArenieMłodych. Całodzienne wydarzenie obejmowało widowisko związane z historią Lublina, wspólną Eucharystię, widowisko religijne związane z historią Abrahama, adorację Najświętszego Sakramentu oraz koncert zespołu Mate.O.

#ArenaMłodych to okazja, aby poczuć powszechność i uniwersalność Kościoła katolickiego. – Spotykamy się przede wszystkim, jako Kościół, czyli uczniowie Chrystusa. Ale pewnie też z różnym poziomem wiary – powiedział KAI ks. Adam Bab, koordynator diecezjalnych obchodów ŚDM. Dlatego wspólna celebracja ewangelicznej radości jest doskonałą okazją do wzajemnego umacniania się w wierze.

Wydarzenie rozpoczęło widowisko powitania, które pokrótce przypomniało historię Lublina – Będziemy niedługo przeżywać 700-lecie naszego miasta, a dla naszych gości była to okazja by dowiedzieli się o tym miejscu trochę więcej – dodał ks. Adam Bab. Bezpośrednio po widowisku uczestnicy #ArenyMłodych rozpoczęli przygotowanie do Eucharystii, którą wraz z abp. Stanisławem Budzikiem koncelebrował bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz blisko 300 kapłanów.

Abp Budzik w homilii wygłoszonej do młodych na stadionie Arena Lublin, przypomniał, że Lublin to miasto niezwykłe. – Jest miejscem spotkania i dialogu, ma piękną i bogatą przeszłość, ale ma także bardzo obiecującą przyszłość. To wy, Młodzi, jesteście naszą przyszłością! Przyszłością Kościoła i świata! Przyszłością waszych rodzin i krajów – mówił z entuzjazmem.

Metropolita lubelski zaznaczył, że w trakcie duchowego przygotowania w Lublinie młodzież wpatruje się w postać Abrahama, a na jego przykładzie widać, że wiara to przede wszystkim życie, codzienne świadectwo dawane o Bogu. – Patrząc na Abrahama odkrywamy, że wiara jest drogą ku Bogu, na której nie brak przeszkód. Wiara wiąże się z ryzykiem, niepewnością – tłumaczył hierarcha. – Dlatego wierzyć to rozpoznawać w życiu codziennym Boże wezwanie i iść za jego głosem – dodał.

Zachęcił młodych ludzi, aby nie zaprzepaścili tego czasu spędzonego w Polsce. – Otrzymanym darem wiary powinniście się dzielić z innymi ludźmi. Wielu dziś potrzebuje świadectwa Waszej, wiary, Waszej radości bycia Kościołem, świadectwa Waszej bliskości z Chrystusem – przekonywał arcybiskup.

Metropolita lubelski przypomniał, że #ArenaMłodych odbywa się we wspomnienie św. Brygidy. – Nam św. Brygida przypomina, jak wiele może dokonać w życiu człowiek, który trwa w Chrystusie jak w winnym krzewie – nawiązał do odczytanej wcześniej perykopy Ewangelii.

Abp Budzik wyjaśnił też młodzieży zgromadzonej na stadionie, że ważnym aspektem życia każdego katolika jest dbanie o swój własny rozwój duchowy. – Musimy być wdzięczni Bogu, dobremu Gospodarzowi Ogrodu życia, za to, że pozwala nam duchowo rosnąć nawet wtedy, gdy nasze ciało osiągnęło już swoje przewidziane wymiary – powiedział hierarcha.

Jednak aby ten wzrost był właściwy należy pielęgnować ogród swojej duszy. – Przykładem destrukcyjnego wzrostu może być choroba raka, niszcząca zdrowie i życie człowieka. Jest ona symbolem przerostów, które wpływają niekorzystnie na życie społeczne, narodowe, także życie fizyczne i duchowe pojedynczego człowieka – tłumaczył arcybiskup. – Tylko w ścisłej łączności z Chrystusem, który jest źródłem i centrum naszego duchowego życia, możemy wzrastać i przynosić owoc – dodał.

Abp Budzik zwrócił też młodym uwagę na to, że ważnym elementem przypowieści o winnym krzewie jest osoba i zadanie właściciela winnicy, który musi on przycinać dzikie lub uschłe pędy, aby zapewnić prawidłowy wzrost i dobre owocowanie. – Ojciec Niebieski, który pełni tę rolę wobec nas, działa nieraz jak chirurg, który odcina to, co mogłoby się stać źródłem zakażenia. Tylko ten, który poddaje się takim bolesnym, ale zbawiennym dla zdrowia i życia zabiegom, może przynieść prawdziwy owoc – przekonywał młodych zasłuchanych w Boże Słowo.

Na zakończenie metropolita lubelski podkreślił, że Ewangelia o winnym krzewie wskazuje dwie drogi do tak nakreślonego celu. – Po pierwsze musimy trwać w Chrystusie, prawdziwym krzewie winnym. Po drugie musimy współpracować z pełną miłosierdzia, ale także wymagającą, troską niebieskiego Ogrodnika, Gospodarza winnicy Kościoła – powiedział abp Budzik.

Całodzienne spotkanie #ArenaMłodych zakończy widowisko pt. „Wiara, Nadzieja, Miłość – opowieść Abrahama”, adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólne uwielbienie, koncert Mate.O i uroczyste rozesłanie.

Stadion Arena Lublin nigdy wcześniej nie zgromadził tak wielkiej liczby ludzi przy okazji widowisk sportowych, czy kulturalnych. W #ArenieMłodych wzięło udział ok. 17 tys. osób: pielgrzymów zza granicy oraz polskiej młodzieży.

KAI

Arena Młodych, Lublin, 23.07.2016

NO COMMENTS