Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Pod hasłem “Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6) 18 stycznia w Kościele powszechnym rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce w tym czasie będą miały miejsce spotkania ekumeniczne z udziałem duchownych i wiernych różnych Kościołów chrześcijańskich. Nabożeństwo centralne odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia, o godz. 18:00 w prawosławnej cerkwi Św. Trójcy w Siedlcach.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (w 2008 roku obchodzone było jego 100-lecie) stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Inicjatywa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan sięga przełomu XIX i XX wieku. Od 1968 r. materiały na ten Tydzień opracowywane są wspólnie przez Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

>>pobierz materiały

Od 1975 r.  projekt tekstów na dany rok jest proponowany przez ekumeniczny zespół z wybranego kraju. W 2012 r. była nim Polska. Materiał na tegoroczny Tydzień Modlitw został przygotowany przez chrześcijan z Karaibów. Hasło “Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6) zostało zaczerpnięte z Pieśni Mojżesza (Wj 15,1-21), która jest podstawowym tekstem biblijnym na ten Tydzień. Jest to hymn uwielbienia i dziękczynienia wyśpiewany po przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone.

Wspólnym spotkaniom w każdym dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będą towarzyszyć słowa nawiązujące do tego wydarzenia. W czwartek będą to słowa: “Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej”; w piątek: “Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat”; w następnych dniach: “Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego”; “Nadzieja i uzdrowienie”; “Słuchaj krzyku mojego ludu z dalekiej ziemi!”; “Zważajmy na dobro bliźnich”; “Budowanie rodziny w domu i w Kościele”; “Zgromadzi rozproszonych (…) z czterech stron świata”.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne w Polsce będzie miało miejsce w Siedlcach w prawosławnej parafii Świętej Trójcy w niedzielę 21 stycznia o godz. 18.00. Kazanie wygłosi bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

>>Program obchodów w różnych miejscach Polski

***
Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach trzydziestych XX wieku rozpropagował o. Paul Couturier.

Historyczne tradycje ekumenizmu w Polsce sięgają XVI wieku (Ugoda Sandomierska – 1570 r.). Pierwszą w Polsce organizacją międzywyznaniową był powstały w 1923 roku Oddział Krajowy Światowego Związku Krzewienia Przyjaźni między Narodami za pośrednictwem Kościołów. Oficjalne ukonstytuowanie się Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) nastąpiło w Warszawie 15 listopada 1946 roku.

Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych. Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami.

Do PRE należy obecnie siedem Kościołów: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Polskokatolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Metodystyczny, Polski Kościół Chrześcijan Baptystów. Kościół rzymskokatolicki nie jest członkiem PRE, ale z nią współpracuje w ramach wspólnej Komisji od 1974 r.

23 stycznia 2000 r. sześć Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół katolicki w Polsce podpisało dokument o wzajemnym uznaniu chrztu. W ostatnich latach Kościoły w Polsce wydały wspólne apele o ochronę stworzenia (16 stycznia 2013 r.), o poszanowanie i świętowanie niedzieli (20 stycznia 2015 r.) i przesłanie w sprawie uchodźców (30 czerwca 2016 r.)

ks. Sławomir Pawłowski SAC/ www.ekumenizm.pl/ BPKEP

Galeria zdjęć z konferencji prasowej zapowiadającej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan:
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Warszawa 15 I 2018

>>Tematy od 1968 roku oraz harmonogramy obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2018 roku, w różnych miejscach Polski, dostępne są na: www.ekumenia.pl

NO COMMENTS