Witając pielgrzymów o. Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów zauważył, że dziś w dniu imienin Jasnogórskiej Maryi, stajemy na górze wiary polskiego narodu, aby na nowo zawierzyć się Bożej Matce.

Podkreślił, że „oczy naszej duszy biegną ku wielkiemu zawierzeniu naszego narodu, jakie zostało podjęte w Ślubach Jasnogórskich 26 sierpnia 1956 roku”. – Wtedy ponad milionowa rzesza Polaków potwierdzała ślubowaną Bogu i Jego Matce wierność słowami: „Królowo Polski, przyrzekamy!” – zauważył o. generał.

Podkreślił, że „dzisiaj w pielgrzymim trudzie przynosimy przede wszystkim małżeństwa i rodziny, codzienną troskę o nie”.

Paulin przypomniał, że „przed laty nasi ojcowie wołali tutaj: przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne” i to zobowiązanie sprzed lat, powtarzamy i my dzisiaj.

O. Chrapkowski podkreślił, że „pragniemy w tym szczególnym czasie modlitwy za rodziny i zbliżający się Synod Biskupów, w przededniu Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii, podziękować za to, że w Maryi możemy odkrywać piękno, do jakiego są zaproszone nasze rodziny”.

– Chcemy świadczyć o pięknie i godności małżeństwa i rodziny, o tym, że to miłość powinna scalać rodziny i małżeństwa. Obce są nam jakiekolwiek ustawodawcze próby zrównujące małżeństwo i rodzinę, z takimi sposobami wspólnego życia, które nimi przecież nie są. Nie możemy dopasowywać się do świata takiego, jakim jest, dla naszej wygody, czy aby być lepiej postrzeganym przez ludzi. Nie według ludzkich pomysłów na rodzinę i małżeństwo, ale według Bożego porządku rzeczy, Bożego wzoru, pragniemy układać nasze życie – mówił generał paulinów.

Podczas Eucharystii ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu autorstwa Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Śluby złożone w 1956 r. stały się programem moralnego odrodzenia Narodu, podjętym przez cały Kościół w Polsce. Program ten nazwany został “Wielką Nowenną przed Tysiącleciem Chrztu Polski”. W tekście Ślubów zawarte są m.in. wezwania do obrony budzącego się życia, nierozerwalności małżeństwa, troski o serca i umysły dzieci, miłość, sprawiedliwość, zgodę, pokój, walkę z przemocą, troski o głodnych, bezdomnych, płaczących. Wśród wyliczanych wad Narodu są: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość.

W przyszłym roku, gdy Kościół w Polsce będzie obchodził 1050. rocznicę Chrztu Polski, Śluby Narodu będą miały już 60 lat. Ich tekst jest długi i dość trudny w świadomości wiernych istnieje w niewielkim stopniu zwłaszcza wśród młodych. Do lat 80. jego druk był przez władze państwowe zwalczany, a później jego treść nie bardzo była podejmowana w nauczaniu i katechizacji.

Tekst, mało znany, odnawiany jest już tylko na Jasnej Górze, ale, jak przypominają kapłani, odpowiedzialność za wykonanie ślubów od 60 lat spada na wszystkich, bo prymas Wyszyński i episkopat ślubowali w imieniu całego narodu i na cały naród to ślubowanie się rozciąga.

W nawiązaniu do tekstu Ślubów podczas Sumy chętni pielgrzymi będą mogli złożyć Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zobowiązując się do codziennej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego w łonie matki.

Na dzisiejszy odpust w ponad 90 pielgrzymkach pieszych przybyło prawie 34 tys. Dotarły też grupy rowerowe, biegowe, motocyklowe a nawet rolkowe. Ich droga była także przygotowaniem do jubileuszu Chrztu Polski i Światowego Spotkania Młodych w Krakowie.

(fot. Robert Binkowski)