XI Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę

14-11-2016
996

12 listopada pod hasłem zaczerpniętym z encykliki Lumen Fidei papieża Franciszka „Kto rusza w drogę czynić dobro już zbliża się do Boga i jest wspierany Jego pomocą” odbyła się jedenasta ogólnopolska pielgrzymka osób bezdomnych na Jasną Górę. Do duchowej stolicy Polski przybyło ponad 800 osób bezdomnych zorganizowanych w 19 grupach diecezjalnych Caritas.

„W tej pielgrzymce ludzie bezdomni odzyskują swoja godność” – powiedział ksiądz Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, która była głównym organizatorem wydarzenia.

Pielgrzymka rozpoczęła się od konferencji, którą wygłosił ks. Mirosław Tosza prowadzący wspólnotowy dom dla osób bezdomnych „Betlejem” w Jaworznie. Duszpasterz powiedział miedzy innymi: „Nie jesteś powołany do dziadowania, jesteś dzieckiem Boga i dziedzicem Jego Królestwa. Nie można zacząć uczty, dokąd nie przyjdzie na nią najbiedniejszy, tak chce Bóg!”

Następnie bezdomne kobiety z częstochowskiego “Przytuliska” Caritas poprowadziły drogę krzyżową. „Miłosierna miłość idzie tam, gdzie czujesz się opuszczony, samotny, zniszczony, bezwartościowy” – rozważała stację trzecią drogi krzyżowej mieszkanka częstochowskiego „Przytuliska”.

Po półtorejgodzinnym spotkaniu liczna grupa bezdomnych wraz z opiekunami w precesji z krzyżem przeszła do kaplicy jasnogórskiej, gdzie odbyła się uroczysta msza święta. Na zakończenie celebracji, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, pobłogosławił obecnych ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Spotkanie zakończyło się gorącym posiłkiem dla wszystkich zgromadzonych, który spożyto w Jasnogórskim domu Pielgrzyma.

W spotkaniu wzięli udział pielgrzymi z ośrodków pomocy osobom bezdomnym Caritas Białostockiej, Caritas Bielsko-Żywieckiej, Caritas Bydgoskiej, Caritas Częstochowskiej, Caritas Ełckiej, Caritas Gdańskiej, Caritas Gnieźnieńskiej, Caritas Łódzkiej, Caritas Płockiej, Caritas Poznańskiej, Caritas Radomskiej, Caritas Rzeszowskiej, Caritas Sandomierskiej, Caritas Sosnowieckiej, Caritas Tarnowskiej, Caritas Warszawskiej, Caritas Włocławskiej, Caritas Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz z Ośrodka „Betlejem” w Jaworznie.

Caritas diecezjalne prowadzą w Polsce 69 ośrodków  pomocy działających w 22 miastach, które mogą udzielić wsparcia ponad 2600 osobom.

Biuro Prasowe Caritas Polska