Zakończyły się obrady Rady Stałej KEP

02-05-2015

Przyszłoroczna pielgrzymka Franciszka do Polski i Światowe Dni Młodzieży, 1050. rocznica chrztu Polski i beatyfikacji dwóch polskich franciszkanów, która odbędzie się w grudniu w Peru – to główne tematy dzisiejszych obrad Rady Stałej KEP. Podczas spotkania w bibliotece klasztoru na Jasnej Górze rozmawiano także o programie czerwcowego zebrania plenarnego, które poświęcone będzie ubóstwu w Polsce – zarówno jego skali jak kościelnej i państwowej pomocy dla najuboższych.

0
1545
Fot. BP KEP
Fot. BP KEP

Przygotowania do rocznicy Chrztu Polski

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu podkreślił, że 1050. rocznica chrztu Polski stanowi dla wszystkich wielkie wyzwanie i wymaga solidnego przygotowania. “Musimy się do tego przygotowywać dlatego, by nie tracić pamięci, bo bez pamięci ani się nie rozumie teraźniejszości, ani tym bardziej nie ma się przyszłości. Dlatego tak potrzebne jest to naciskanie na wkorzenianie się w pamięć, bo pokolenia przychodzą i odchodzą, pamięć razem z nimi ginie – powiedział KAI abp Gądecki.

Rada Stała 05.2015_02

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wezwał do odnowienia „duchowości chrzcielnej”, to znaczy “zrozumienia tego, że wszystko co w życiu chrześcijańskim otrzymaliśmy pochodzi z chrztu, wszystkie sakramenty wywodzą się z chrztu świętego, dlatego trzeba przejść pewną ścieżkę chrzcielną”. Metropolita poznański przypomniał, że Episkopat opracował program przeznaczony dla wszystkich parafii, a zachęcający do refleksji nad sakramentem chrztu świętego.

Obchody rocznicy chrztu Polski przebiegać będą w trzech wymiarach: ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym. Główne uroczystości jubileuszowe będą miały nie tylko charakter religijny, ale także narodowy, bo prawdopodobna data chrztu Polski, 14 kwietnia, jest też początkiem istnienia państwa polskiego.

Rada Stała 05.2015_03

Główne obchody rocznicowe o charakterze ogólnopolskim odbędą się w dniach od 14 do 16 kwietnia 2016 r. w Gnieźnie i w Poznaniu.

Najpierw w Gnieźnie, gdzie odbędzie spotkanie Konferencji Episkopatu Polski, potem nabożeństwo ekumeniczne na Ostrowie Lednickim i wieczorem o godz. 18.00 w katedrze gnieźnieńskiej Msza św. W Poznaniu 15 kwietnia na Targach Poznańskich zaplanowane jest posiedzenie Zgromadzenia Narodowego czyli wspólne obrady Sejmu i Senatu zwoływane m.in. dla uczczenia ważnych wydarzeń. Wieczorem odprawiona zostanie Msza św.

W sobotę, 16 kwietnia odbędą się obrady Episkopatu i spotkanie ewangelizacje na Stadionie Lecha, gdzie w południe polscy i zagraniczni biskupi odprawią Mszę św. wieńczącą główne obchody rocznicowe.

W diecezjach jubileusz chrztu Polski świętowany będzie w dniach wybranych przez poszczególnych biskupów w katedrach i ważnych ośrodkach kultu m.in. sanktuariach.

W parafiach 1050. rocznica chrztu naszego kraju przeżywana będzie w Wielką Sobotę 2016 r. – Wigilia paschalna z momentem odnowienia chrztu każdego z nas będzie dniem łączącym jubileusz – podkreśla abp Stanisław Gądecki.

Mobilizacja przed ŚDM 2016

Choć nie ma jeszcze potwierdzenia czy Ojciec Święty przybędzie w przyszłym roku tylko do Krakowa na spotkanie z młodymi świata czy odwiedzi też inne miejsca, to jednak przygotowania trwają w całym kraju, bo, jak powiedział KAI bp Artur Miziński, sekretarz Episkopatu, spodziewana jest obecność w Polsce ponad 2 milionów pielgrzymów.

Rada Stała 05.2015_04

Podczas obrad biskupi wysłuchają relacji z pracy specjalnie powołanych przed pielgrzymką komitetów: kościelnego i rządowego. W Kancelarii Premiera odbyły się już dwa spotkania grupy rządowo-kościelnej, ostatnie miało miejsce 28 kwietnia. Te spotkania poprzedziły prace trzech zespołów roboczych. Tzw. zespół krakowski odpowiada za przygotowanie pobytu młodych i spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie.

– Tu wykonana jest już ogromna praca i wszystko idzie w jak najlepszym porządku – zapewnia bp Miziński. Podkreśla, że spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie jest wydarzeniem pewnym i potwierdzonym ze strony Stolicy Apostolskiej, ale grupy robocze przygotowują również inne miejsca, które być może Ojciec Święty odwiedzi. Ostateczna odpowiedź z Watykanu spodziewana jest w czerwcu.

– Wszyscy są w wielkiej gotowości i robimy wszystko, by do tego wydarzenia przygotować się jak najlepiej – stwierdził Sekretarz Generalny KEP.

Przypomniał także, że wizyta papieża w Polsce ma również charakter państwowy i dlatego konieczne jest spełnienie wszystkich wymogów, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa, należnych przywódcy innego państwa.

Ważnym aspektem przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie jest także praca zespołu medialnego, który tworzą przedstawiciele Katolickiej Agencji Informacyjnej i Polskiej Agencji Prasowej. – Spodziewamy się obecności ok. 5 tys. dziennikarzy, reporterów z całego świata, już niebawem rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń do akredytacji – powiedział KAI bp Miziński.

Sekretarz Episkopatu podkreśla, że czas przygotowania do spotkania młodych z całego świata powinien być dla Polaków czasem mobilizacji. – Oni przybędą do naszego kraju z pewnym wyobrażeniem naszej wiary widzianym przez pryzmat św. Jana Pawła II, wielu będzie pewnie zaskoczonych tym, co zobaczą, mam nadzieję, że pozytywnie – twierdzi bp Miziński. Dodaje, że to będzie czas konfrontacji czy rzeczywiście jesteśmy narodem wierzącym czy tylko mobilizującym się na pewne wydarzenia religijne.

– Bardzo ważne jest to jak zostaną przyjęci w naszych rodzinach, parafiach, diecezjanach. Oby to było piękne doświadczenie – podkreśla sekretarz Episkopatu.

Ubóstwo tematem czerwcowych obrad KEP

Jednym z tematów obrad było przygotowanie programu czerwcowego zebrania plenarnego KEP, które poświęcone będzie ubóstwu w Polsce oraz sposobom pomagania najuboższym Polakom przez Kościół i państwo. Głos zabiorą wówczas naukowcy z kilku ośrodków uniwersyteckich. Przedstawią oni najnowsze dane dotyczące skali ubóstwa, zaprezentują konkretne formy pomocy podejmowane zarówno przez Kościół jak i przez państwo oraz wskażą możliwe środki zaradcze.

Sekretarz generalny KEP podkreślił, że ubóstwo jest zjawiskiem alarmującym, bowiem liczba Polaków żyjących w warunkach socjalnego minimum wciąż wzrasta. “Ten temat jest bardzo ważny w kontekście przygotowania do Roku Miłosierdzia” – wskazał bp Miziński w rozmowie z KAI. Zwrócił uwagę, że inicjatywa papieża Franciszka zbiega się w czasie z obchodzoną w tym roku 25. rocznicą działalności Caritas w naszym kraju. Zdaniem bp. Mizińskiego określenie stanu ubóstwa, jego przyczyn i działań Kościoła i państwa na rzecz zapobieganiu temu zjawisku jest czymś bardzo istotnym. “Chodzi o to, abyśmy czuli się jedną rodziną dzieci Bożych, które są wrażliwe i mają otwarte serce na potrzeby bliźniego” – podkreślił sekretarz KEP.

Modlitwa za Ojczyznę

Bp Miziński podkreślił też, że spotkaniu biskupów na Jasnej Górze w uroczystość Królowej Polski towarzyszy szczególna modlitwa za Ojczyznę, zwłaszcza teraz, przed wyborami prezydenckim. Zaznaczył, że troska o kształt życia, także w wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym jest obowiązkiem każdego obywatela jest. Dodał, że wiara nie jest czymś dodanym do tej rzeczywistości, czymś w rodzaju świątecznego ubrania, bowiem codzienność powinna być przesiąknięta wiarą.

“Dlatego jesteśmy tutaj, aby modlić się u tronu naszej Matki, Pani i Królowej Jasnogórskiej o to, aby kształt naszej polskiej codzienności był zgodny z nauką Jej Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa” – powiedział sekretarz generalny KEP.

***

W zakończonych wieczorem obradach Rady Stałej KEP uczestniczyło 14 biskupów tworzących to gremium. Radę Stałą tworzą: przewodniczący Konferencji, zastępca przewodniczącego, prymas Polski, kardynałowie kierujący diecezjami, sekretarz generalny oraz sześciu biskupów diecezjalnych i dwóch biskupów pomocniczych wybranych przez Zebranie Plenarne na okres pięciu lat, z możliwością wyboru na drugą kadencję.

Rada Stała przygotowuje sprawy na Zebrania Plenarne i Rady Biskupów Diecezjalnych, czuwa nad wykonaniem decyzji Konferencji i Rady Biskupów Diecezjalnych i koordynuje prace Konferencji.

Jutro, 3 maja, przedstawiciele Episkopatu koncelebrować będą Mszę św. ku czci Matki Bożej Królowej Polski. Liturgii, która rozpocznie się na Jasnogórskim Szczycie o godz. 11.00, przewodniczyć będzie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosi też homilię.

KAI / it, tk / Częstochowa

NO COMMENTS