Życie konsekrowane i miłosierne

28-01-2016

Kończy się Rok Życia Konsekrowanego, zaczyna Jubileusz Miłosierdzia - to nie przypadek – mówiły o tym osoby życia konsekrowanego podczas spotkania zapowiadającego przypadający 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

0
2108

konsekr_epi_dzien

„Życie konsekrowane ma zawsze związek z Bożą miłością i miłosierdziem. Ci, którzy odpowiadają na wezwanie Boga, odpowiadają na jego miłość” – mówił podczas spotkania zapowiadającej Dzień Życia Konsekrowanego bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Posłuchaj:

 

Potwierdził to salezjanin ks. Michał Mejer, który zauważył, że gdybyśmy nie doświadczyli najpierw miłosierdzia, nie bylibyśmy w stanie go dawać innym i o nim świadczyć. „Bóg w konfesjonale przebacza po kilkaset razy i dalej w nas wierzy – to daje siłę do posługi” – mówił.

„Służąc ludziom i pełniąc wśród nich różne posługi miłosierdzia sama doświadczam jak Bóg przez nich okazuje mi Miłosierdzie” – stwierdziła pallotynka s. Jadwiga Szok, która posługiwała m.in. wśród ubogich mieszkańców na Ukrainie.

Br. Paweł Flis, przełożony braci albertynów wskazał natomiast, że zarówno obecność zakonów wśród ubogich, jak i pomoc w szpitalach, zakładach karnych, czy szkołach zmierzają do jednego celu – „żeby człowiek spotkał się z Chrystusem i doświadczył Jego miłosierdzia”.

Przełożona generalna sióstr albertynek s. Krzysztofa Babraj przedstawiła zaś wszechstronną działalność wspólnot życia konsekrowanego. Wynika ona – jak powiedziała – z realizacji Chrystusowego polecenia „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Jak wynika z przeprowadzonego niedawno przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego badania, większość z działających w Polsce 835 instytucji charytatywnych Kościoła katolickiego prowadzą zakony. Z czego 432 instytucje (52%) prowadzą zakony żeńskie, a 249 (30%) – zakony męskie.

W Polsce żyje ok. 35 tys. osób konsekrowanych – wśród nich są zakonnicy, siostry zakonne ze zgromadzeń czynnych i kontemplacyjnych, a także osoby skupione w instytutach świeckich oraz dziewice i wdowy konsekrowane, a także pustelnicy. Są oni wszyscy przedłużeniem dłoni Miłosiernego Boga i jak mówią sami konsekrowani,  świadczą miłosierdzie, bo sami najpierw go doświadczyli.

Doświadczyli go też szczególnie w dobiegającym końca Roku Życia Konsekrowanego, o czym mówiła podczas spotkania w Sekretariacie Episkopatu  służebniczka s. Monika Duda, organizatorka i uczestniczka Kongresu Młodych Konsekrowanych, który miał miejsce we wrześniu 2015 r. na Jasnej Górze. – Mieliśmy możliwość wpatrzenia się w Jezusa Chrystusa, który jest obliczem miłosierdzia, i pogłębienia w sobie pragnienia tego miłosierdzia – wyznała.

2 lutego to dzień, kiedy w sposób szczególny zwracamy uwagę na świadków obecności Boga w świecie, jakimi są osoby konsekrowane. Tradycyjnie w tym dniu odbędzie się także zbiórka na rzecz zakonów kontemplacyjnych. W Polsce w 83 klasztorach kontemplacyjnych żyje ponad 1300 mniszek.

Zobacz też:

Materiały z konferencji prasowej przed Dniem Życia Konsekrowanego (dzieła miłosierdzia prowadzone przez zakony żeńskie, dzieła miłosierdzia prowadzone przez zakony męskie, statystyki zakonów klauzurowych)

WIDEO:

Świadectwa osób życia konsekrowanego

Życie zakonne

Konsekracja to oddychanie Bogiem

Rok Życia Konsekrowanego

Dziękujemy za Rok Życia Konsekrowanego


Światowe Spotkanie zamykające Rok Życia Konsekrowanego

W Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego Papież Franciszek będzie celebrował uroczystą Mszę św. zamykającą Rok Życia Konsekrowanego.

Na Spotkanie zamykające Rok Zycia Konsekrowanego organizowane przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zostali zaproszeni przedstawiciele poszczególnych grup: instytutów apostolskich, instytutów monastycznych, klauzurowych, dziewic konsekrowanych, stowarzyszeń życia apostolskiego, instytutów świeckich oraz nowych instytutów i przedstawicieli nowych form życia konsekrowanego. Ma ono przebiegać w duchu jedności, pod hasłem „Życie konsekrowane w komunii – wspólny fundament wielości form”.

Spotkanie rozpocznie się 28 stycznia wspólnym czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra zatytułowanym „Proroctwo, świętość i męczeństwo w świecie zlaicyzowanym”. Przez kolejne dni będą miały miejsce spotkania i konferencje w poszczególnych grupach tematycznych. Szczególny program zaplanowano na 1 lutego: po wspólnej lectio divina prowadzonej przez o. Innocenzo Gargano OSBCam, odbędzie się panel dyskusyjny na temat „Konsekrowani dzisiaj w Kościele i w świecie, prowokowani przez Ewangelię”, po czym nastąpi audiencja z Papieżem Franciszkiem. Wieczór tego dnia wypełni oratorium „Po śladach Piękna. Konsekrowani Kościołowi i światu” przygotowane przez znanego kompozytora ks. Marco Frisinę. Dnia 2 lutego, w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, Papież Franciszek będzie celebrował uroczystą Mszę św. zamykającą Rok Życia Konsekrowanego.

Szczegółowy program spotkania znajduje się na stronie: www.cmis-int.org

Przebieg światowego spotkania, podobnie jak wrześniowy Kongres Młodych Konsekrowanych powinien być relacjonowany na stronie: www.congregazionevitaconsacrata.va.

Copyright © by http://www.zyciezakonne.pl

NO COMMENTS