Życzenia Przewodniczącego z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich bp. Antoniego Stankiewicza

0
3447

Życząc nieustannego wypełniana woli Bożej i coraz pełniejszego upodobniania się do Chrystusa – Najwyższego Kapłana – zapewniam o naszej modlitwie i serdecznej pamięci – napisał w życzeniach z okazji 60. rocznicy święceń kapłański bp. prof. dr. hab. Antoniego Stankiewicza przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się w niedzielę 17 czerwca 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.

Publikujemy pełną treść życzeń:

SEP – D/ 4.2.1.1-64

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,
 

Kościół, który w Polsce włącza się dziś w radość diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, która staje się również radością Kościoła powszechnego, z okazji 60 rocznicy przyjęcia przez Księdza Biskupa święceń prezbiteratu, z rąk Sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia od członków Konferencji Episkopatu Polski, jej prezydium i Rady Stałej wraz z zapewnieniami o naszej życzliwej pamięci i modlitwie.

Doktor prawa kanonicznego, doktor prawa cywilnego, adwokat Roty Rzymskiej, wykładowca prawa procesowego i wyznaniowego na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, wykładowca prawa rzymskiego i jurysprudencji rotalnej na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Krzyża Świętego. Wykładowca Jurysprudencję rotalnej na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum oraz praktyki sądowej w Studium Rotalnym w Rzymie.

Najpierw notariusz i wiceoficjał w Sądzie Biskupim w Gorzowie Wielkopolskim notariuszem w gorzowskiej Kurii Biskupiej, kancelista i sędzia w Rocie Rzymskiej, od 1984 konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa, członek Komisji dla Adwokatów sędzia w Trybunale Apelacyjnym Państwa Watykańskiego, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Państwa Watykańskiego, wreszcie dziekan Roty Rzymskiej i biskup – konsekrowany w bazylice św. Piotra w Rzymie przez kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone, kardynała James Stafford i kardynała Jean-Louis Tauran. Członek Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, członek Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, doktor honoris cuasa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Salus animarum suprema lex – ta zasada towarzyszyła pasterskiej posłudze Sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty, który w 1958 roku, w geście nałożenia rąk, przekazał Ekscelencji udział w kapłaństwie Chrystusowym w stopniu prezbiteratu, przekazując jednocześnie odpowiedzialność za troskę o zbawienie dusz, realizowaną przez Ekscelencję na trudnych, ale jakże fascynujących drogach Bożej Opatrzności, u boku kolejnych papieży Pawła VI, Jana Pawła I, Jan Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Życząc nieustannego wypełniana woli Bożej i coraz pełniejszego upodobniania się do Chrystusa – Najwyższego Kapłana – zapewniam o naszej modlitwie i serdecznej pamięci.

Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

 

       ✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

___________________
Jego Ekscelencja
Ks. Bp prof. dr hab. Antoni STANKIEWICZ

NO COMMENTS