Nowym Błogosławionym polecamy nasze potrzeby i nasze troski, nasze nadzieje i nasze oczekiwania. W sposób szczególny polecamy im dzisiaj naród ukraiński, migrantów i nasze dążenia do pokoju – powiedział kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych w homilii, odczytanej w języku polskim przez bp. Jacka Kicińskiego, podczas Mszy św. beatyfikacyjnej s. M. Paschalis Jahn i jej dziewięciu Towarzyszek, która miała miejsce 11 czerwca br. w Katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

Kard. Semeraro podkreślił w homilii, że „bogactwo duchowe nowych Błogosławionych wspiera i inspiruje nas do bycia lepszym człowiekiem”. Dodał, że równocześnie „ich męczeństwo przywodzi na myśli sytuacje, których doświadczamy dzisiaj w Europie XXI wieku”.

Przypomniał, że w klimacie przemocy i ucisku, typowym dla tej końcowej fazy II wojny światowej, „świadectwo nowych Błogosławionych jest słowem miłości, jest znakiem miłości oraz całkowitego oddania się niebieskiemu Oblubieńcowi!”

Kard. Semeraro zaznaczył, że z miłości do Boga, s. Paschalis Jahn i jej Towarzyszki zapragnęły własnym męczeństwem bronić swojego dziewictwa i czystości. „Jeśli nawet w sloganowych wyrażeniach i pojęciach świata, w którym żyjemy, wydaje się, że nie ma miejsca na takie słowa, nie możemy pozwolić, aby został wyeliminowany i zabrany nam skarb, jaki zawierają” – stwierdził.

Dodał, że „przez święte życie i przykładne męczeństwo s. Paschalis Jahn i jej Towarzyszek, Pan chciał powiedzieć mieszkańcom tej ziemi: +Jesteście dla mnie ludem umiłowanym, wasza nadzieja jest moją wiernością, nie opuściłem was i nigdy was nie opuszczę+”.

Na początku Eucharystii wszystkich zebranych pozdrowił abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, zapraszając do wspólnej modlitwy. „Święci nie przemijają” – powiedział.

Podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, kard. Marcello Semeraro odczytał z mandatu Ojca Świętego Franciszka list apostolski, na mocy którego Papież wpisuje czcigodne Służebnice Boże s. Paschalis Jahn i dziewięć Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety – Edelburgis Kubitzki, Rosarię Schilling, Adelę Schramm, Sabinę Thienel, Sapientię Heymann, Melusję Rybka, Adelheidis Töpfer, Felicytas Ellmerer, Acutinę Goldberg – do grona błogosławionych. Wspomnienie liturgiczne nowych Błogosławionych będzie obchodzone 11 maja.

BP KEP

BRAK KOMENTARZY