Modlitwą południową Liturgii Godzin rozpoczęło się 396. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które w dniach 2021 listopada odbywa się na Jasnej Górze. W pierwszym dniu obrad biskupi m.in. omówią dokument podsumowujący pierwszą rzymską sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który nosi tytuł: „Kościół synodalny w misji”.

Rozpoczęcie obrad poprzedził briefing prasowy rzecznika Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszka Gęsiaka SJ, z udziałem sekretarza generalnego KEP bp. Artura G. Mizińskiego.

Bp Miziński przypomniał podczas briefingu, że głównym tematem będzie relacja z pierwszej rzymskiej sesji Synodu Biskupów o synodalności, w którym brała udział delegacja Kościoła, który jest w Polsce. Dodał, że w czasie Zebrania Plenarnego KEP biskupi pochylą się nad tym dokumentem, aby w marcu 2024 roku przedstawić Sekretariatowi Synodu pogłębioną refleksję.

Briefing przed rozpoczęciem 396. Zebrania Plenarnego KEP (Jasna Góra, 20.11.2023 r.)

Ważnym momentem pierwszego dnia obrad będzie przekazanie listów uwierzytelniających przez nowego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, abp. Antonio Guido Filipazziego. Nuncjusz przekaże listy uwierzytelniające na ręce Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i zwróci się do biskupów ze swoim pierwszym przesłaniem.

W Zebraniu Plenarnym biorą także udział goście z zagranicy. Pośród nich są m.in. przedstawiciele Fundacji Renovabis, która w tym roku świętuje 30-lecie swojego istnienia i pomocy okazywanej Kościołowi w centralnej i wschodniej Europie.

Zebranie Plenarne potrwa do wtorku, 21 listopada. Po obradach zostanie wydany komunikat i odbędzie się, zaplanowana ok. godz. 14:30, konferencja prasowa. <<Obsługa medialna

BP KEP

Zobacz też: Tematyka obrad

 

 

Pierwszy dzień obrad 396. Zebrania Plenarnego KEP (Jasna Góra, 20.11.2023 r.)

 

BRAK KOMENTARZY