W imieniu Konferencji Episkopatu Polski witam w gronie polskich biskupów – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach dla biskupa nominata Adama Piotra Baba.

Abp Gądecki podkreślił, że Episkopat Polski może się poszczycić 1050 latami wielkiej historii, która jest nierozerwalnie związana z historią naszej ojczyzny. „To 1050 lat wierności Chrystusowi i depozytowi wiary. 1050 lat głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów świętych. 1050 lat jedności ze Stolicą Apostolską i Kościołem Powszechnym. 1050 lat służby Bogu i człowiekowi. 1050 lat bezcennego dziedzictwa kulturowego i wkładu w rozwój cywilizacji, nie tylko w Europie, ale poprzez działalność polskich misjonarzy – na całym świecie” – napisał przewodniczący Episkopatu.

Odniósł się również do wielkich świętych polskich – św. Stanisława, św. Wojciecha, św. Andrzeja, św. Jadwigi, św. Jana Pawła II – którzy kształtowali te 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce.

Przewodniczący Episkopatu zauważył, że przed Kościołem w Polsce stają nowe wyzwania. „Potrzebujemy pasterzy odważnych i roztropnych, głęboko wierzących w działanie Ducha Świętego i jednocześnie mocno stąpających po ziemi. Pełnych miłości do Chrystusa i Kościoła oraz pełnych pasji w przepowiadaniu i szukaniu, tych, którzy pobłądzili na manowcach życia” – podkreślił.

BP KEP

Publikujemy pełną treść życzeń:

Warszawa, dnia 22 maja 2020 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże biskupie Nominacie,

Z radością przyjąłem dzisiejszy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z informacją, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Czcigodnego Księdza biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski witam w gronie polskich biskupów. Nasz episkopat to 1050 lat wielkiej historii, która nierozerwalnie związana jest z historią naszej ojczyzny. To 1050 lat wierności Chrystusowi i depozytowi wiary. 1050 lat głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów świętych. 1050 lat jedności ze Stolicą Apostolską i Kościołem Powszechnym. 1050 lat służby Bogu i człowiekowi. 1050 lat bezcennego dziedzictwa kulturowego i wkładu w rozwój cywilizacji, nie tylko w Europie, ale poprzez działalność polskich misjonarzy – na całym świecie. To 1050 lat historii wielkich świętych – św. Stanisława, św. Wojciecha, św. Andrzeja, św. Jadwigi, św. Jana Pawła II, ale to również 1050 lat ukrytej pięknej świętości niezliczonej rzeszy mężczyzn, kobiet, małżeństw, biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego. To 1050 lat historii męczenników i wyznawców.

Przed Kościołem w Polsce stają nowe wyzwania. Potrzebujemy pasterzy odważnych i roztropnych, głęboko wierzących w działanie Ducha Świętego i jednocześnie mocno stąpających po ziemi. Pełnych miłości do Chrystusa i Kościoła oraz pełnych pasji w przepowiadaniu i szukaniu, tych, którzy pobłądzili na manowcach życia.

Zapewniam Waszą Ekscelencję o modlitwie całego Kościoła, który jest w Polsce, a życie i posługę Księdza biskupa powierzam wstawiennictwu Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

______________________________________

Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup Adam Piotr BAB
Biskup Pomocniczy Nominat Archidiecezji Lubelskiej