Sekularyzacja, kwestia uchodźców, bezrobocie młodzieży, problem demografii, przemyt ludzi i terroryzm to główne tematy spotkania Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) z Papieżem Franciszkiem. W Prezydium CCEE są: przewodniczący kard. Angelo Bagnasco oraz dwaj wiceprzewodniczący kard. Vincent Nichols i abp Stanisław Gądecki.

– Podczas spotkania z Papieżem Franciszkiem poruszyliśmy sprawy, które były przedmiotem obrad. Ojciec Święty zwrócił uwagę na całą gamę wszystkich nieszczęść, które przetaczają się przez Europę począwszy od migracji, uchodźców, bezrobocia i depresji. Zwrócił także uwagę na dużą liczbę samobójstw, na brak nadziei dla młodzieży i ogólnie krytyczną sytuację młodzieży, która kształci się, a później nie znajduje pracy – powiedział abp Stanisław Gądecki.

Po spotkaniu z papieżem była konferencja prasowa. Przewodniczący Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) kard. Angelo Bagnasco zwrócił uwagę na sekularyzację Europy, która jest formą neopoganizmu. – Sekularyzm dusi Europę i odbiera jej ducha. Życie tak jakby Boga nie było jest zapowiedzią kultury śmierci. Ludzie się jednak reflektują i pytają, dokąd zmierza Europa. W sytuacji zaś osamotnienia wielu osób, powinniśmy być blisko ludzi – stwierdził kard. Bagnasco.

Kard. Vincent Nichols, wiceprzewodniczący Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy zaznaczył, że ewangelizacja Europy rozpoczyna się od miłości do tego kontynentu, którego częścią jest Wielka Brytania, choć nie będzie już w Unii Europejskiej.

– Różnica w przyjmowaniu uchodźców i emigrantów nie jest na poziomie Kościołów lokalnych, ale państw. Stanowisko Kościoła katolickiego jest jedno we wszystkich państwach, a jest ono oparte na Ewangelii. Wyrażał je niejednokrotnie papież Franciszek – stwierdził kard. Bagnasco. Potwierdził tę opinię abp Stanisław Gądecki, który dodał, że w Polsce jest ponad milion emigrantów z Ukrainy. W kwestii zaś uchodźców Kościół w Polsce stara się robić to co w danej sytuacji jest możliwe. Przykładem jest program „Rodzina Rodzinie”, którym objęte zostało ok. 3 tys. rodzin z Syrii. Przewodniczący KEP nawiązał do swych wizyt w Syrii oraz Iraku i do rozmów z tamtejszymi patriarchami, którzy zachęcają do podtrzymania obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie abp Gądecki zaznaczył, że Kościół w Polsce przypomina nauczanie ewangeliczne i papieskie w tej kwestii.

– Podsumowując, wyjeżdżamy zadowoleni z Rzymu. Cieszymy się, że spotkanie nowego Prezydium przebiegło pomyślnie. Przygotowujemy się już do Zebrania Plenarnego w Mińsku, które będzie trwało od 27 września do 1 października. Spotkanie to odbędzie się w warunkach nieco odmiennych od tych, w jakich do tej pory się spotykaliśmy. Nasz cel nie jest jednak polityczny. Jedziemy po to, by wesprzeć Kościół katolicki łaciński i Kościół katolicki grecki, a także Cerkiew prawosławną na Białorusi. Myślę, że przy serii spotkań, które zostały już tam wyznaczone, będzie można wprowadzić pozytywny motyw integrujący Białoruś z resztą Europy – powiedział abp Gądecki.

Papież Franciszek przyjął Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy na zakończenie obrad, które miały miejsce w Rzymie w dn. 16-18 maja.

BP KEP