Zakres działań: Rada podejmuje refleksję nad aktualnymi wyzwaniami duszpasterskimi, stara się inspirować świeckich do zaangażowania w apostolstwo.

Przewodniczący:
bp Adrian Galbas SAC

Wiceprzewodniczący:
bp Józef GUZDEK

Członkowie:
ks. Sławomir AUGUSTYNOWICZ
Urszula FURTAK
Stanisław GROCHMAL
ks. Tomasz JAKLEWICZ
Piotr JAROSZYŃSKI
Hanna KARP
Barbara KIEREŚ
Magdalena KORZEKWA-KALISZUK
ks. Zbigniew KUCHARSKI
o. Kazimierz LUBOWICKI OMI
Andrzej MIKULSKI
Zbigniew TRYBUŁA
Elżbieta WROTEK

Sekretarz Rady:
o. Kazimierz Lubowicki OMI

Adres korespondencyjny:
bp Ignacy Dec
Pl. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica
dec@pwt.wroc.pl

Zakres działań: Przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego koordynuje pracę trzech komitetów: ds. Dialogu z Judaizmem, ds. Dialogu z Islamem, ds. Dialogu z Niewierzącymi. Każdy komitet jest autonomiczny w realizacji swoich zadań. Przewodniczący Rady reprezentuje te trzy komitety na zewnątrz, zwłaszcza w kontaktach z dykasterią rzymską.

Przewodniczący:
bp Rafał MARKOWSKI

Członkowie:
bp Romuald KAMIŃSKI
bp Wiesław MERING

Konsultorzy:
ks. Waldemar CHROSTOWSKI
ks. Łukasz KAMYKOWSKI
ks. Grzegorz PAWŁOWSKI
Eugeniusz SAKOWICZ
ks. Marek SZYMAŃSKI

Sekretarz Rady:
ks. Marek Szymański

Adres korespondencyjny:
bp Rafał MARKOWSKI
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
rmarkowski@episkopat.pl

Stałe Komitety Rady ds. Dialogu Religijnego

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem

Przewodniczący:
bp Rafał MARKOWSKI

Członkowie:
ks. Tomasz ADAMCZYK
Monika ADAMCZYK-GRABOWSKA CFSF
ks. Wiesław DAWIDOWSKI OSA
Jan GROSFELD
ks. Łukasz KAMYKOWSKI
ks. Grzegorz MICHALCZYK
Ryszard MONTUSIEWICZ
ks. Jerzy STRANZ
Barbara SUŁEK-KOWALSKA
ks. Alfred WIERZBICKI
Sławomir ŻUREK

Sekretarz:
ks. Tomasz Adamczyk

Adres korespondencyjny:
bp Rafał MARKOWSKI
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
rmarkowski@episkopat.pl

Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi

Przewodniczący:
bp Henryk CIERESZKO

Członkowie:
ks. Marek DANIELEWSKI
ks. Leonard FIC
ks. Krystian KAŁUŻA
o. Wojciech KLUJ OMI
o. Zbigniew KUBACKI SJ
o. Ireneusz S. LEDWOŃ OFM
o. Jacek PAWLIK SVD
o. Jarosław RÓŻAŃSKI OMI
o. Eugeniusz SAKOWICZ
Agata SKOWRON-NALBORCZYK
Paweł SZUPPE

Sekretarz:
ks. Marek DANIELEWSKI

Adres korespondencyjny:
bp Henryk CIERESZKO
ul. Warszawska 46
15-077 Białystok
henrykc@bialystok.opoka.org.pl

Komitet ds. Dialogu z Niewierzącymi

Przewodniczący:
bp Wiesław ŚMIGIEL

Członkowie:
ks. Arkadiusz DRZYCIMSKI
o. Marek FIJAŁKOWSKI OFMConv
ks. Tomasz HUZAREK
Jolanta STEFANOWSKA

Sekretarz:
ks. Arkadiusz DRZYCIMSKI

Adres korespondencyjny:
bp Wiesław ŚMIGIEL
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń
tel. 56 622 35 30
kuria@diecezja.torun.pl

Zakres działań: Analiza postaw młodzieży, inspirowanie pracy formacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem treści orędzi papieskich do młodych, patronowanie corocznemu Krajowemu Forum Duszpasterstwa Młodzieży, współpraca z diecezjalnymi duszpasterzami młodzieży. Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży stanowi forum wymiany doświadczeń pracy duszpasterskiej wśród młodych pomiędzy diecezjami, ruchami i stowarzyszeniami.

Przewodniczący:
bp Marek SOLARCZYK

Członkowie:
abp Marek JĘDRASZEWSKI
abp Wojciech POLAK
bp Adam BAB
bp Andrzej CZAJA
bp Marian FLORCZYK
bp Marek MARCZAK
bp Marek MENDYK
bp Damian MUSKUS OFM
bp Grzegorz SUCHODOLSKI

Konsultorzy:
ks. Marcin BARAN
Karolina BŁAŻEJCZYK
Ks. Mariusz KISZCZAK
Ks. Andrzej LUBOWICKI
Aleksandra de MEZER
Ks. Emil PARAFINIUK
Ks. Adam POLAK
Jakub Potrząsaj
O. Wojciech PRUS OP
Ks. Marek SĘDEK
Ks. Mariusz WILK

Sekretarz Rady:
ks. Emil PARAFINIUK

Adres korespondencyjny:
ks. Emil PARAFINIUK
Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
biuro@sdm.org.pl
www.lizbona2022.pl

Zakres działań: Analiza sytuacji ekumenicznej w Polsce, organizowanie ogólnopolskiego zjazdu diecezjalnych referentów ekumenicznych, współredagowanie materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i współorganizowanie centralnych obchodów tego Tygodnia, wydawanie „Biuletynu Ekumenicznego”, współorganizowanie ekumenicznych sesji naukowych, służenie pomocą ekspercką w rozwiązywaniu zgłoszonych problemów.

Przewodniczący:
bp Krzysztof NITKIEWICZ

Członkowie:
abp Grzegorz RYŚ
bp Andrzej CZAJA
bp Jacek JEZIERSKI

Konsultorzy:
ks. Stefan BATRUCH
ks. Zygfryd GLAESER
ks. Wojciech HANC
ks. Tadeusz KAŁUŻNY SCJ
ks. Radosław KIMSZA
Piotr KOPIEC
ks. Sławomir PAWŁOWSKI SAC

Sekretarz Rady:
ks. Sławomir PAWŁOWSKI SAC

Adres korespondencyjny:
bp Krzysztof NITKIEWICZ
ul. Mariacka 9
27-600 Sandomierz
e-mail: kuria@sandomierz.opoka.org.pl

Zakres działań: Zapoznanie się z dokumentami Stolicy Apostolskiej odnośnie ochrony dóbr kultury, wypowiedziami związanymi z kulturą, współpraca ze służbami konserwatorskimi, czynne uczestnictwo przedstawicieli Rady w wydarzeniach kulturowych o zasięgu ogólnonarodowym, krajowym i lokalnym, utrzymywanie kontaktów ze swoimi odpowiednikami w innych Konferencjach Episkopatu, współudział w przygotowaniu konferencji, szkoleń, warsztatów przeznaczonych dla konserwatorów diecezjalnych i dyrektorów muzeów kościelnych.

Przewodniczący:
bp Michał JANOCHA

Członkowie:
bp Włodzimierz JUSZCZAK
abp Grzegorz RYŚ
bp Adam WODARCZYK

Konsultorzy:
s. Natanaela BŁAŻEJCZYK CSSF
ks. Piotr MANIURKA
Leszek MĄDZIK
ks. Grzegorz MICHALCZYK
Stanisław NIEMCZYK
ks. Mirosław NOWAK
ks. Wincenty PYTLIK
o. Stanisław RUDZIŃSKI OSPPE
ks. Andrzej RUSAK
ks. Aleksander SENIUK
ks. Jan SOCHOŃ
ks. Michał SOŁOMIENIUK
ks. Jerzy WITCZAK
ks. Marek WOJNAROWSKI

Sekretarz Rady/Konsultant ds. Ochrony Zabytków Sakralnych:
s. Natanaela BŁAŻEJCZYK CSSF

Adres korespondencyjny:
bp Michał JANOCHA
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa

s. Natanaela Błażejczyk CSSF
Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 30
tel. kom.: 696 626 894
zabytaki@episkopat.pl

Zakres działań: Przekazywanie i realizacja wskazań Stolicy Apostolskiej odnoszących się do duszpasterstwa migrantów i podróżnych w zakresie ogólnopolskim, wspieranie i koordynowanie wszelkich inicjatyw promujących pomoc migrantom. Kontakty z Papieską Radą ds. Migrantów i Podróżnych, współpraca z równorzędnymi organizacjami na arenie międzynarodowej przez Radę Konferencji Episkopatów Europy. Monitorowanie legislacji państwowej w zakresie migracji i uchodźctwa. Coroczne ogólnopolskie spotkanie formacyjne z przewodnikami turystycznymi, ogólnopolskie rekolekcje dla przewodników pieszych pielgrzymek.

Przewodniczący:
bp Krzysztof ZADARKO

Członkowie:
bp Łukasz BUZUN OSPPE
bp Wiesław LECHOWICZ
bp Paweł STOBRAWA
bp Henryk TOMASIK

Konsultorzy:
ks. Janusz BALICKI
o. Wiesław DAWIDOWSKI OSA
ks. Marian JANUS
Franciszek MRÓZ
ks. Wojciech NECEL SChr
ks. Stanisław OPOCKI
ks. Maciej OSTROWSKI
Tomasz SIENIOW
o. Mariusz TABULSKI OSPPE
ks. Roman TKACZ SAC
Marta WALASIK-SAŁEK

Sekretarz Rady:
ks. Maciej OSTROWSKI

Adres korespondencyjny:
bp Krzysztof ZADARKO
ul. Norwida 8
75-656 Koszalin
e-mail: kzadarko@episkopat.pl

Zakres działań: Zadaniem Rady jest „troska o rodzinę i o jej prawa, promocja godności rodziny i kobiety, troska o dzieci, obrona życia poczętego” i związane z tym sprawy. „Rada, w ramach określonych przez Zebranie Plenarne KEP, studiuje należące do zakresu jej działania problemy, podejmuje inicjatywy i opracowuje materiały duszpasterskie oraz projekty dokumentów. W razie potrzeby Rada opiniuje sprawy związane z jej kompetencją przesłane przez przewodniczącego KEP lub Sekretariat Episkopatu i pomaga im w ich rozwiązaniu”.

Przewodniczący:
bp Wiesław ŚMIGIEL

Członkowie:
abp Andrzej DZIĘGA
bp Damian BRYL
bp Romuald KAMIŃSKI
bp Grzegorz KASZAK
bp Jan SZKODOŃ
abp Grzegorz RYŚ
bp Jan WĄTROBA
bp Adam WODARCZYK
bp Józef WRÓBEL SCJ

Konsultorzy:
ks. Sławomir AŁTASZEWSKI
Bożena BOSSA
ks. Przemysław DRĄG
ks. Paweł GAŁUSZKA
ks. Jacek GOLEŃ
Irena GRZYBOWSKA
Mieczysław GRZYBOWSKI
Mieczysław GUZEWICZ
Kazimierz KAPERA
Henryk KUCZAJ
Katrzyna MACIEJEWSKA
Paweł MACIEJEWSKI
Paulina MICHALSKA
Michał MICHALSKI
Maria SMERECZYŃSKA
Anna  WARDAK
Janusz WARDAK
Barbara WIATER
Marta WIERZBICKA-KUCZAJ
Paweł WOSICKI

Sekretarz Rady:
ks. Przemysław Drąg

Adres korespondencyjny:
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 38
dyrektor@kodr.pl
www.kodr.pl

Zakres działań: Rada pogłębia społeczną doktrynę Kościoła i stara się ją rozpowszechnić w życiu ludzi i wspólnot. Zachęca i inspiruje do działania zgodnego z etycznymi zasadami społecznymi objawionymi chrześcijanom przez Ewangelię. Rada zbiera i ocenia informacje dotyczące życia społecznego w Polsce. W stosownych okazjach, w czasie posiedzeń plenarnych, dzieli się wnioskami. Zajmuje się także przygotowaniem dokumentów społecznych KEP. Rada utrzymuje stałe kontakty z biskupami odpowiedzialnymi za sprawy społeczne w europejskich konferencjach biskupów.

Przewodniczący:
abp Józef KUPNY

Członkowie:
bp Marian FLORCZYK
bp Jan TYRAWA

Konsultorzy:
Aniela DYLUS
ks. Stanisław FEL
Jan KLIMEK
ks. Andrzej KOBYLIŃSKI
Krzysztof MOTYKA
Sławomir SOWIŃSKI
Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ

Adres korespondencyjny:
abp Józef Kupny
ul. Katedralna 13
50-328 Wrocław
kuria@archidiecezja.wroc.pl

Zakres działań: Zapewnienie właściwej opieki duszpasterskiej ludziom mediów katolickich i mediów w ogóle. Troska o to, by w diecezjach stworzono duszpasterstwa ludzi mediów, czy to w ramach istniejących duszpasterstw środowisk twórczych czy odrębnych. Zajęcie się ze szczególną troską postulatem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w sprawie organizacji pielgrzymki ludzi mediów na Jasną Górę. Powołanie do życia i działalność Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przy Konferencji Episkopatu Polski jest odpowiedzią na nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II. Podstawą funkcjonowania Rady jest działalność Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, która wypracowuje, zajmuje i przedstawia stanowisko Kościoła w istotnych kwestiach dotyczących szeroko pojętych środków społecznej komunikacji, ich osiągnięć i zagrożeń.

Przewodniczący:
abp Wacław DEPO

Członkowie:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Adam LEPA
bp Józef SZAMOCKI

Konsultorzy:
Michał BONDYRA
o. Mirosław CHMIELEWSKI CSsR
ks. Michał DROŻDŻ
Andrzej DRZYCIMSKI
Lidia DUDKIEWICZ
ks. Marek GANCARCZYK
ks. Paweł GRONOWSKI
ks. Józef KLOCH
o. Andrzej MAJEWSKI SJ
ks. Wojciech MIKULSKI SJ
ks. Robert NĘCEK
ks. Tomasz OLSZEWSKI
Kaja PUDEŁKO
Marcin PRZECISZEWSKI
Monika PRZYBYSZ
Sylwia SUŁKOWSKA
ks. Maciej SZCZEPANIAK
ks. Piotr ZABORSKI
ks. Henryk ZIELIŃSKI

Sekretarz Rady:
ks. Piotr ZABORSKI

Adres korespondencyjny:
abp Wacław DEPO
Al. Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa
e-mail: kuria@archiczest.pl

Zakres działań: opiniowanie sprawozdania gospodarczego i finansowego Sekretariatu Episkopatu w celu uzyskania rocznego absolutorium, przyjmowanie wykonania budżetu w zakresie działalności statutowej i gospodarczej KEP, udział doradczy w przygotowaniu budżetu na rok następny, wspomaganie doradcze pracy ekonoma Episkopatu.

Przewodniczący:
bp Jan PIOTROWSKI

Członkowie:
bp Kazimierz GURDA
bp Jacek JEZIERSKI
Zbigniew DERDZIUK
Stanisław KLUZA
Michał ROMANOWSKI

Sekretarz Rady:
ks. Janusz MAJDA (Ekonom)

Adres korespondencyjny:
bp Jan PIOTROWSKI
ul. Jana Pawła II 3
25-025 Kielce
kuriakie@kielce.opoka.org.pl

Zakres działań: Troska o właściwe funkcjonowanie uczelni kościelnych i wydziałów teologicznych oraz innych wydziałów nauk kościelnych na uczelniach państwowych w warunkach określonych prawem państwowym, przy zachowaniu tożsamości kościelnej. Zapoznawanie się oraz tłumaczenie dokumentów kościelnych. Opiniowanie dokumentów szkolnictwa wyższego dla potrzeb KEP. Utrzymywanie roboczych kontaktów z organami szkolnictwa wyższego. Monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich. Opiniowanie wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora.

Przewodniczący:
abp Marek JĘDRASZEWSKI

Członkowie:
abp  Andrzej DZIĘGA
bp Ignacy DEC
bp Jan KOPIEC
bp  Mariusz LESZCZYŃSKI
bp  Andrzej SIEMIENIEWSKI
bp  Henryk WEJMAN

Konsultorzy:
Leszek ADAMOWICZ
ks. Arkadiusz BARON
ks. Antoni BARTOSZEK
ks. Krzysztof BIEL SJ
ks. Józef BREMER SJ
ks. Radosław CHAŁUPNIAK
ks. Antoni DĘBIŃSKI
ks. Kazimierz DULLAK
ks. Stanisław DZIEKOŃSKI
ks. Tomasz HOMA SJ
ks. Jarosław JAGIEŁŁO
ks. Dariusz KOTECKI
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI
Anna LATAWIEC
ks. Janusz MĄCZKA SDB
ks. Sławomir NOWOSAD
ks. Mieczysław OZOROWSKIi
ks. Krzysztof PAWLINA
ks. Andrzej PRONIEWSKI
ks. Tomasz ROZKRUT
ks. Henryk STAWNIAK
Marek STOKŁOSKA
ks. Antoni ŚWIERCZEK
ks. Piotr TOMASIK
o. Marek URBAN CSsR
Monika WALCZAK
ks. Włodzimierz WOŁYNIEC
ks. Paweł WYGRALAK
ks. Wojciech ZYZAK
ks. Marek ŻMUDZIŃSKI

Adres korespondencyjny:
abp Marek JĘDRASZEWSKI
ul. Franciszkańska 3
31-004 Kraków
tel.: 42 664 87 33
fax: 42 664 87 96

Zakres działań: Rada Prawna jest gremium konsultacyjnym, przygotowującym na prośbę Zebrania Plenarnego lub innych organów Konferencji Episkopatu Polski opinie prawne wszelkiego rodzaju aktów prawnych, powstających w ramach Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, bądź też Zebraniu Plenarnemu lub organom Konferencji Episkopatu Polski przestawionym do poparcia, zaopiniowania albo zatwierdzenia.
Do kompetencji Rady Prawnej można także zaliczyć przygotowywanie projektów prawa partykularnego Konferencji Episkopatu Polski, zawsze za jej zgodą lub na jej prośbę, w zakresie przewidzianym przez prawo powszechne lub określonym w szczególnym poleceniu Stolicy Apostolskiej, wydanym przez nią z własnej inicjatywy bądź na prośbę Konferencji Episkopatu Polski.

Przewodniczący:
bp Ryszard KASYNA

Członkowie:
abp Andrzej DZIĘGA
abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ
abp Eugeniusz POPOWICZ
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Tadeusz LITYŃSKI
bp Ireneusz PĘKALSKI
bp Piotr SAWCZUK
bp Krzysztof WĘTKOWSKI

Konsultorzy:
o. Witold ADAMCZEWSKI SJ
ks. Leszek ADAMOWICZ
o. Wiesław BAR OFMConv
ks. Sławomir FUNDOWICZ
ks. Tomasz GIERAŁTOWSKI
ks. Adam KAŁDUŃSKI
ks. Grzegorz LESZCZYŃSKI
ks. Józef LISOWSKI
ks. Andrzej MAĆKOWSKI
ks. Piotr MAJER
ks. Tomasz ROZKRUT
o. Marek SAJ CSsR
ks. Jan Krzysztof SŁOWIŃSKI
ks. Piotr STANISZ
ks. Lucjan ŚWITO
ks. Zbigniew TRACZ
ks. Dariusz WALENCIK
ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI
s. Katarzyna WIĘCEK FMA

Sekretarz Rady:
ks. Adam Kałduński

Adres korespondencyjny:
Rada Prawna
Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
e-mail: prawo2@episkopat.pl

Informacje Episkopatu

„Vieni e vedi” (J 1, 46) czyli „Chodź i zobacz”. „Komunikować spotykając osoby takimi, jakimi są i tam, gdzie są”. - To temat wybrany...

Przewodniczący Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) abp Stanisław Gądecki weźmie udział w  zebraniu plenarnym COMECE, które odbędzie się w środę...

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu przypadającego 4 października będziemy obchodzić Niedzielę św. Franciszka, która kończy „Czas dla Stworzenia”, rozpoczęty 1 września...

BRAK KOMENTARZY