BIURO DELEGATA KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ 

1 września 2014 roku rozpoczęło działalność przy Sekretariacie KEP w Warszawie Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Zadaniem Biura jest: koordynowanie i ułatwianie kontaktów między przedstawicielami środowiska duszpasterskiego polskiej emigracji i polskimi biskupami, z Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej na czele, nawiązywanie kontaktów z biskupami krajów, gdzie prowadzone jest duszpasterstwo polskojęzyczne oraz z instytucjami państwowymi i świeckimi, zajmującymi się polskimi emigrantami.

Oprócz charakteru administracyjnego Biuro posiada także charakter duszpasterski – temu celowi służą organizowane przez Biuro spotkania duszpasterzy polonijnych, szkolenia dla księży wyjeżdżających do pracy z Polakami za granicą, promowanie materiałów i inicjatyw duszpasterskich dostosowanych do warunków emigracyjnych, troska o dziedzictwo duszpasterstwa polskiej emigracji, współpraca z instytucjami i wspólnotami kościelnymi mogącymi służyć duszpasterstwu polskojęzycznemu poza granicami naszej Ojczyzny, tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń duszpasterskich w pracy z polskimi emigrantami

Biuro poprzez swoją działalność stara się uwrażliwiać na sytuację polskich emigrantów ze strony wspólnoty Kościoła w Polsce oraz animować formy pomocy rodzinom rozdzielonym z powodu wyjazdów emigracyjnych.

DUSZPASTERSTWA POLONIJNE:

Dane kontaktowe:

bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

s. Edyta Rychel MChR
Sekretarz Biura

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. +48 22 53 04 874
e-mail: emigracja@episkopat.pl
www.emigracja.episkopat.pl

Duszpasterstwo polskie w Anglii i Walii obejmuje 90 lokalnych polskich misji katolickich i ponad 200 miejsc, w których sprawowana jest Msza Święta w niedziele i święta. W strukturach PMK posługę duszpasterską sprawuje ponad 100 prezbiterów.

Adres:
2-4 Devonia Road
London N1 8JJ
tel. +44 207226 3439
e-mail
strona www

Rektor

ks. Stefan WYLĘŻEK

e-mail

Siedziba Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie znajduje się przy Polskim Ośrodku Katolickim OO. Bernardynów w Martin Coronado – Buenos Aires. Polscy misjonarze pracują na terenie 25 diecezji w Argentynie. Zbudowali dziesiątki kościołów, kaplic, szkół, plebanii i sal katechetycznych. Siostry zakonne pracują w szkolnictwie, w szpitalach i przy parafiach. Rektor PMK przewodniczy nabożeństwom z okazji świąt narodowych w Martin Coronado oraz w Buenos Aires. Odwiedza Polskie Towarzystwa w Argentynie z okazji świat narodowych oraz uroczystości kościelnych. Organizuje doroczną Polską Pielgrzymkę do Lujan – do Maryjnego Sanktuarium Narodowego Argentyny. Odwiedza polskich misjonarzy pracujących w Argentynie. Każdego roku organizuje zjazd duchowieństwa polskiego w Martin Coronado oraz organizuje lokalne zjazdy. Współpracuje również z Polską Placówką Dyplomatyczną w Buenos Aires i uczestniczy w świętach organizowanych w Polskiej Ambasadzie w Buenos Aires.

Adres:
Calle Juan Pablo II 2360
1682 Martin Coronado, pcia. Buenos Aires
tel. +54 11 4842 0589
strona www

Rektor

o. Jerzy Jacek TWARÓG OFM

Calle Juan Pablo II 2360
1682 Martin Coronado, pcia. Buenos Aires
tel. +54 11 4842 0589
fax +54 11 4842 0589

e-mail

Polska Misja Katolicka w Australii i Nowej Zelandii powołana została do istnienia przez bp. Józefa Gawlinę w 1953 r. Oparta o lokalne struktury kościelne nie posiada prawnej odrębności. Reprezentuje ponad 40 polskich duszpasterzy (chrystusowcy, jezuici, franciszkanie, dominikanie, zmartwychwstańcy, salwatorianie), służących swoim rodakom w 5 kościołach, w 22 odrębnych ośrodkach duszpasterstwa polskiego (są to zwykle domy zakonne) oraz w blisko 80 kościołach parafialnych na rozległych terenach piątego kontynentu. Polskie duszpasterstwo wspierają siostry zmartwychwstanki, nazaretanki i misjonarki Chrystusa Króla. Duszpasterstwem polonijnym w Nowej Zelandii zajmuje się dwóch polskich duszpasterzy.

KOORDYNATOR:
P.O. ks. Tadeusz PRZYBYLAK SCHR
211 Goyder Street
Narrabundah ACT 2604
Canberra
AUSTRALIA

Tel.: +61/2 6295 2603
kom.  +61 422 985 530
email: SChrProv@tchr.org

www.australia.chrystusowcy.org

Konsekrowany w 1763 r. Polski Kościół w Wiedniu został przekazany przez cesarza Franciszka Józefa dla prowadzenia duszpasterstwa polonijnego. Zgromadzenie Zmartwychwstańców (CR) nieprzerwanie od 1897 r. prowadzi duszpasterstwo polskie w Wiedniu, a Rektor kościoła jest głównym duszpasterzem Polonii w Wiedniu i koordynatorem krajowym w Austrii. 12 września 1983 r. miejsce to nawiedził Jan Paweł II. PMK w Wiedniu prowadzi regularną i szeroką działalność duszpasterską przy Polskim Kościele (katechizacja, sakramenty, poradnictwo, wspólnoty i grupy, działalność kulturalna), w Górnej Austrii (Linz i okolice), a jej duszpasterze opiekują się również wiernymi języka polskiego w niektórych parafiach wiedeńskich oraz utrzymują kontakt z kilkoma polskimi duszpasterzami sprawującymi liturgię w języku polskim, a znajdującymi się poza Wiedniem jako głównym ośrodkiem życia polonijnego.

Adres:
Polnische Kirche
Rennweg 5A
1030 Wien
tel. +43 1 712 31 58
e-mail
strona www

Rektor

ks. Zygmunt WAZ CR

Rennweg 5a
A-1030 Wien
tel. +43 1 712 31 58

Polska Misja Katolicka w Belgii powstała w 1923 roku. Na terenie Belgii jest 14 ośrodków polonijnych, w Luksemburgu – 1, w Holandii – 5. We wszystkich ośrodkach odprawiane są niedzielne i świąteczne Msze św. dla emigracji polskiej. W Brukseli jest Szkoła Polska przy Polskiej Misji Katolickiej. Katechezę prowadzą księża i siostry Misjonarki Chrystusa Króla. Największa organizacją jest Bractwo Żywego Różańca.

Adres:
Rue Jourdan, 80
1060 Bruxelles
strona www

Duszpasterstwo Polskie w Belgii

KOORDYNATOR

O. DAMIAN KOPYTTO OMI

Rue Jourdan, 80
1060 Bruxelles
Belgia
e-mail:  damian.oblat@gmail.com
tel. + 32 471 499 043,

Początki Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii łączą się z powołaniem pierwszego rektora, 4 lutego 1953 r. Polskie parafie personalne zostały erygowane kilkadziesiąt lat temu i istnieją po dzień dzisiejszy w Kurtybie (parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika – werbiści), Rio de Janeiro (parafia pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej – chrystusowcy). Istnieją też kapelanie polskie w S?o Paulo i Porto Alegre. „Echo Polonii Brazylijskiej” jest jedynym pismem w Brazylii ukazującym się w języku polskim.

Adres:
Av. Presidente Franklin D. Roosevelt 920, Bairro: Săo Geraldo
90230-002 Porto Alegre – RS
tel. +55 51 3024 6504
+55 41 8862 1226e-mail
strona www
Polska Misja Katolicka w Brazylii

Rektor

ks. Zdzisław MALCZEWSKI SChr

Rua Guilheirme Ihlenfeldt, 1037
82620-035 Curitiba-PR
tel. +55 41 8862 1226
+55 41 3528 3223

e-mail

Adres:

 

Casilla 16, Callao 3213

Los Condes, Santiago de Chile

tel. +56 2 231 47 72

+56 2 227 47 10

 

Personale Diplomatico

Rektor

ks. Andrzej MUKOSIEJ SVD

Polonia w Królestwie Duńskim liczy ok. 40 tys. i jest rozsiana po całym Królestwie (z 406 wyspami włącznie, nawet Grenlandia). W diecezji kopenhaskiej pracuje 12 polskich księży i odprawiają Msze św. dla Polaków w 17 kościołach. Centrum Polskiej Misji Katolickiej w Danii jest kościół pod wezwaniem św. Anny w Kopenhadze, gdzie są odprawiane Msze św. niedzielne i okolicznościowe, jak również prowadzone jest duszpasterstwo polonijne.

Adres:
Hans Bogbinders Allé 2
2300 København S 
tel. +45 3286 0724
strona www

Koordynator

o. Wiesław PODLACH

Hans Bogbinders Allé 2
2300 København S 
tel. +45 27 65 10 69

e-mail: wpodlach@wp.pl

Polska Misja Katolicka we Francji istnieje od 1836 roku, a założona została przez ludzi świeckich z inspiracji Adama Mickiewicza. Obecnie w PMK pracuje 120 kapłanów diecezjalnych i zakonnych; którzy otaczają opieką duszpasterską nie tylko Polaków, ale także Francuzów. W każdej większej wspólnocie odprawiana jest w każdą niedzielę Msza św., urządzane są rekolekcje parafialne. W ramach swoich możliwości przy parafiach istnieją różne grupy apostolskie, organizowana jest katecheza dla dzieci. W czasie Europejskiej Pielgrzymki Polaków do Lourdes w 2012 r. odbył się I Zjazd Rad Duszpasterskich PMK we Francji i uformowany został Zarząd PMK we Francji. PMK we Francji wydaje od wielu lat tygodnik „Głos Katolicki” i różne pomoce duszpasterskie.

Adres:

263 bis Rrue Saint-Honoré
75001 Paris
tel. +33 (0)1 55 35 32 23
e-mail: pmk.france@gmail.com
strona www

Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji

ks. Bogusław BRZYŚ

263 bis Rrue Saint-Honoré
Paris
tel. +33 (0)1 55 35 32 23

Duszpasterstwa Polaków w Hiszpanii rozpoczęło się tuż po II wojnie światowej, a dzisiaj obejmuje Polaków rozsianych po całym kraju, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. Obecnie jest około 20 placówek, gdzie gromadzą się Polacy na niedzielne Msze św., nabożeństwa i spotkania w ciągu tygodnia. Ośrodki te obsługiwane są przez kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, księży Werbistów, Redemptorystów oraz księży diecezjalnych. Duszpasterstwo polskie nie posiada swoich własnych struktur. Cała misja opiera się na współpracy z kościołem lokalnym. Biskupi miejscowi przyjmują księży do pracy w diecezji na zasadzie księży kapelanów przypisanych do parafii, czy też jako proboszczów, wikariuszy w parafiach miejscowych z możliwością posługi i opieki nad Polakami.

Koordynator

ks. Czesław PIELA SChr

Plaza del Rosario, 4
46011 Valencia
tel. +34963672360
tel. kom. +34653598590
www.misjawhiszpanii.es

e-mail

Początki duszpasterstwa polskojęzycznego w Holandii sięgają roku 1910, kiedy porty w Rotterdamie i Scheveningen były miejscem ożywionego ruchu emigracyjnego z całej Europy. W tym okresie opieką duszpasterską zostały objęte również pierwsze skupiska polonijne w zagłębiu węglowym w Limburgii. Po II wojnie światowej regularne i zorganizowane duszpasterstwo polskie objęło Polaków także w innych częściach Holandii. Obecnie duszpasterstwo polonijne w Holandii powierzone jest księżom z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W 6 polskich Parafiach i Misjach Katolickich obejmujących łącznie 36 ośrodków gromadzą się Polacy przebywający tu na stałe oraz pracownicy sezonowi i studenci. Z posługi polskich kapłanów korzystają również Słowacy. Przy niektórych Parafiach działają od wielu lat Szkoły Parafialne gromadzące setki uczniów i będące największymi polskimi szkołami społecznymi w Holandii.

Adres:

ul. Mendelssohnlaan 190
5653BH Eindhoven
tel: 0652 – 45 52 41
e-mail: x.krzysztof.denbosch@gmail.com

strona www

Koordynator

ks. Krzysztof Obiedziński SChr

Powstanie Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii jest związane z przybyciem ogromnej rzeszy Polaków do tego kraju w maju 2004 r., po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 9 stycznia 2005 r. udostępniono społeczności polskiej w Dublinie kościół św. Michana. Rok później, 17 września 2006 r., duszpasterstwo polskie otrzymało kościół św. Audoena w centrum Dublina, wówczas zainaugurowało działalność Duszpasterstwo Polskie w Irlandii. Polakom przebywającym w Irlandii posługuje obecnie 31 kapłanów – diecezjalnych i zakonnych, we wszystkich większych skupiskach polonijnych. Duszpasterze polscy służą Polakom i Irlandczykom. Wspólną inicjatywą Duszpasterstwa jest doroczna wrześniowa Narodowa Pielgrzymka Polaków do Sanktuarium Maryjnego w Knock.

Adres:
St. Audoen’s Church RC, 14 High Street
Dublin 8
tel. +353 87 239 32 35
e-mail
strona www
Duszpasterstwo Polskie w Irlandii

Koordynator

ks. Stanisław HAJKOWSKI SChr

Adres:
Polish House, P.O. Box 277
8 Hahoma Hashelishit Str.
Jerusalem
tel. +972 26 28 59 16

Rektor

ks. Tadeusz NOSAL CR

Adres:
4260 Cawthra Road
Mississauga, ON L4Z 1V8
tel. +1 905 848 2420

e-mail
strona www

Duszpasterstwo Polskie w Kanadzie

Koordynator

o. Janusz BŁAŻEJAK OMI

St. Maximilian Kolbe Parish, 4260 Cawthra Road
Mississauga, ON L4Z 1V8
tel. +1 905 848 2420
fax +1 905 279 4274

e-mail
strona www

Duszpasterstwo Polskie w Luksemburgu działa na prawach parafii terytorialnej (na cały kraj) i personalnej dla Polaków. Ma jeden kościół parafialny Saint-Henri w Luksemborgu-Neudorf i trzy filie stałe w różnych zakątkach Wielkiego Księstwa Luksemburga (Esch-sur-Alzette, Ingeldorf i Wiltz). PMK obejmuje całe terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga. Początki duszpasterstwa sięgają jeszcze przed II wojną światową. Regularne duszpasterstwo dla Polaków rozpoczyna się w 1948 roku. Placówka obsługiwana jest przez kapłanów ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI).

Adres:
Mission Catholique Polonaise au Grand-Duché de Luxembourg
19, Ale WeeL-1119 Luxembourg
Duszpasterstwo Polskie w Luksemburgu

Koordynator

o. Roman Tyczyński OMI – proboszcz
19, Ale WeeL-1119 Luxembourg
tel. +352 42 95 21
e-mail:  oblaci.lu@hotmail.com
www.oblaci.lu

Adres:
Gellertstr. 42,
Hannover
tel. +49 511 23 53 995

e-mail
strona www

Polska Misja Katolicka w Niemczech

Rektor

ks. Stanisław BUDYN

Gellertstr. 42
HANNOVER (Polska Misja Katolicka)
tel. +49 511 649 85 04
511 235 39 95
fax +49 511 235 39 96

e-mail

Duszpasterstwo Polskie w Republice Południowej Afryki

Ośrodek Duszpasterstwa Polskiego w Południowej Afryce istnieje od 1990 r. przy parafii Niepokalanego Poczęcia. Ksiądz kapelan jest jednocześnie proboszczem lokalnej parafii anglojęzycznej. Duszpasterstwo polonijne jest włączone w strukturę Kościoła lokalnego. Przedstawiciele polskiej wspólnoty biorą czynny udział w spotkaniach Rady Parafialnej, niektóre uroczystości liturgiczne odbywają się dla obydwu wspólnot jednocześnie. Zachowana jest odrębność kulturowa, szczególnie w przeżywaniu uroczystości patriotyczno-religijnych oraz świąt, takich jak Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Adres:
321 Border Road Lynnwood
Pretoria East

Koordynator

ks. Bogusław WILKANIEC SChr

321 Border Road Lynnwood
Pretoria East
tel. kom. +27 828566026

e-mail

Polskie Duszpasterstwo w Szkocji rozpoczęło się w czasie II wojny światowej. Generał Stanisław Maczek rozpoczął niedaleko Edynburga formowanie I Dywizji Pancernej, wtedy wśród żołnierzy było 20 kapłanów. Po demobilizacji w roku 1947 rozpoczął się drugi okres dziejów polskiego osiedlania w Szkocji. Ks. Prymas August Hlond utworzył Polską Misję Katolicką, mianując ks. Infułata Ludwika Bombasa pierwszym rektorem. Obecnie na terenie 8 diecezji pracuje 15 polskich kapłanów (3 diecezjalnych i 13 zakonnych). W dziesięciu miastach każdej niedzieli sprawowana jest Msza św. w języku ojczystym, a w Edynburgu i w Glasgow jest kilka Mszy św. niedzielnych. Natomiast polscy kapłani każdego miesiąca dojeżdżają do 20 szkockich kościołów, aby nasi Rodacy mieli możność uczestniczenia w Eucharystii i mogli przystąpić do sakramentu pojednania w swoim ojczystym języku.

Adres:
4 Parkgrove Terrace
Glasgow G3 7SD GB
tel. +44 0141 339 9163
strona www
Polska Misja Katolicka w Szkocji

Rektor

ks. Leszek Więcaszek SAC

2A Ancaster Square
Callander FK17 8ED
tel. +44 1877330702

e-mail
strona www

Duszpasterstwo Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii obejmuje następujące ośrodki w całej Szwajcarii: Aarau, Bazylea, Berno, Biel, Charrat-les-Chenes, Estavayer le Lac, Genewa, Gnadenthal, Lozanna, Lucerna, Marly/Fryburg, Neuchatel, Sion, St. Gallen, Wettingen, Winterthur, Visp, Zuchwil, Zug, Zurych. W ośrodkach, gdzie jest większa liczba Polaków, jak Genewa, Lozanna, Zurych, czy Marly/Fryburg, Msze św. odprawiane są w każdą niedzielę. W innych ośrodkach – na przemian w 1, 2, 3 bądź 4 niedzielę. W wyżej wymienionych ośrodkach pracują księża, przeważnie diecezjalni, którzy są zatrudnieni częściowo w duszpasterstwie polskim, a częściowo w duszpasterstwie szwajcarskim. W każdej placówce, która jest objęta duszpasterstwem, działają rady duszpasterskie. Misja kładzie dużą wartość na duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Stąd odbywają się regularnie katechezy, spotkania, konferencje na tematy religijne. Każdego roku organizowane są pielgrzymki dla Polonii: w części niemieckojęzycznej do Einsiedeln, a w części francuskojęzycznej na Grand Saint Bernard. Obchodzone są uroczyście wszystkie święta kościelne i narodowe. W celu promowania kultury i języka polskiego prowadzone są Szkoły Polskie w Genewie, Lozannie-Marly i Zurychu. Wydawane jest także comiesięczne pismo ośrodka Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii „Wiadomości”.

Adres:
12, Chemin des Falaises
1723 Marly/Fribourg
tel. +41 26 436 44 59
e-mail
strona www

Koordynator

ks. Krzysztof WOJTKIEWICZ

12, Chemin des Falaises
1723 Marly/Fribourg
tel. +41 26 436 44 59

Duszpasterstwo polskie w regionie sztokholmskim zaistniało w 1934 r. za sprawą ks. Hermana Burczyka SDB, gromadzącego Polaków przy placówce salezjańskiej Ungdomens Hus. Po II wojnie światowej, wraz z przybyciem do Szwecji wielu Polaków pojawiały się punkty duszpasterskie w różnych miejscach tego kraju, obsługiwane przez czterech kapelanów II Korpusu WP, zwłaszcza ks. Czesława Chmielewskiego, który w 1953 r. dzięki wsparciu bp. J. Gawliny zorganizował PMK w Szwecji z główną siedzibą w Malmö. Struktura ta objęła swoim zasięgiem także region sztokholmski. Od 1967 r. pracę wśród Polaków w Sztokholmie i Finlandii prowadził ks. Jan Buczkowski SDB, który w 1978 r. wypożyczył od centralnej, protestanckiej parafii w Sztokholmie kościół pw. św. Jana Apostoła, gdzie do dnia dzisiejszego prowadzone jest duszpasterstwo polonijne. Obecnie w PMK w Sztokholmie pracuje 4 kapłanów, obejmując duszpasterstwem 5 placówek, prowadząc katechizację dla ok. 700 dzieci w wieku szkoły podstawowej i ok. 100 młodych.

Adres:
Katolska Polska Missionen
Folkungagatan 46 D
102 64 Stockholm
tel. +46 8 6400585
strona www

Koordynator

Ks. Paweł Drążyk SDB

Vibblabyvägen 28,
177 64 Järfälla
SZTOKHOLM
+46 8 6400585
e-mail: drazykp@wp.pl

Adres:
Sent Antuan Kilisesi, Istiklal 171
34433 Istanbul

strona www

Koordynator

o. Michał SABATURA OFMConv

Sent Antuan Kilisesi, Istiklal 171
34433 Istanbul
tel. +90 212 244 09 35
tel. kom. +90 531 980 1037
fax +90 212 243 4009

e-mail

Adres:
1103 Budapest, Óhegy u.11

strona www

Koordynator

ks. Krzysztof GRZELAK TChr

1103 Budapest, Óhegy u.11
tel./fax +36 14 31 84 13

e-mail:plebaniapl@onet.eu

Adres:
Via delle Botteghe Oscure 15
00186 Roma

strona www

Koordynator

ks. Jan GŁÓWCZYK

Via delle Botteghe Oscure 15
00186 Roma

tel. kom. +39 34 73 03 91 89
fax +39 06 67 90 169

e-mail: glowczyk@aruba.it

Koordynator:

ks. Łukasz Gruchała

BRAK KOMENTARZY