BIURO DELEGATA KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ 

1 września 2014 roku rozpoczęło działalność przy Sekretariacie KEP w Warszawie Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Zadaniem Biura jest: koordynowanie i ułatwianie kontaktów między przedstawicielami środowiska duszpasterskiego polskiej emigracji i polskimi biskupami, z Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej na czele, nawiązywanie kontaktów z biskupami krajów, gdzie prowadzone jest duszpasterstwo polskojęzyczne oraz z instytucjami państwowymi i świeckimi, zajmującymi się polskimi emigrantami.

Oprócz charakteru administracyjnego Biuro posiada także charakter duszpasterski – temu celowi służą organizowane przez Biuro spotkania duszpasterzy polonijnych, szkolenia dla księży wyjeżdżających do pracy z Polakami za granicą, promowanie materiałów i inicjatyw duszpasterskich dostosowanych do warunków emigracyjnych, troska o dziedzictwo duszpasterstwa polskiej emigracji, współpraca z instytucjami i wspólnotami kościelnymi mogącymi służyć duszpasterstwu polskojęzycznemu poza granicami naszej Ojczyzny, tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń duszpasterskich w pracy z polskimi emigrantami

Biuro poprzez swoją działalność stara się uwrażliwiać na sytuację polskich emigrantów ze strony wspólnoty Kościoła w Polsce oraz animować formy pomocy rodzinom rozdzielonym z powodu wyjazdów emigracyjnych.

DUSZPASTERSTWA POLONIJNE:

Dane kontaktowe:

bp Piotr Turzyński
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

s. Edyta Rychel MChR
Sekretarz Biura

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. +48 22 53 04 874
e-mail: emigracja@episkopat.pl
www.emigracja.episkopat.pl

Duszpasterstwo polskie w Anglii i Walii obejmuje 90 lokalnych polskich misji katolickich i ponad 200 miejsc, w których sprawowana jest Msza Święta w niedziele i święta. W strukturach PMK posługę duszpasterską sprawuje ponad 100 prezbiterów.

Adres:
2 Devonia Road,
Islington London N1 8JJ, Anglia
tel.: +44 207 226 34 39
fax: +44 207 704 76 68
biuro@pcmew.org
www.pcmew.org

Rektor – ks. kan. Bogdan KOŁODZIEJ

Siedziba Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie znajduje się przy Polskim Ośrodku Katolickim OO. Bernardynów w Martin Coronado – Buenos Aires. Polscy misjonarze pracują na terenie 25 diecezji w Argentynie. Zbudowali dziesiątki kościołów, kaplic, szkół, plebanii i sal katechetycznych. Siostry zakonne pracują w szkolnictwie, w szpitalach i przy parafiach. Rektor PMK przewodniczy nabożeństwom z okazji świąt narodowych w Martin Coronado oraz w Buenos Aires. Odwiedza Polskie Towarzystwa w Argentynie z okazji świat narodowych oraz uroczystości kościelnych. Organizuje doroczną Polską Pielgrzymkę do Lujan – do Maryjnego Sanktuarium Narodowego Argentyny. Odwiedza polskich misjonarzy pracujących w Argentynie. Każdego roku organizuje zjazd duchowieństwa polskiego w Martin Coronado oraz organizuje lokalne zjazdy. Współpracuje również z Polską Placówką Dyplomatyczną w Buenos Aires i uczestniczy w świętach organizowanych w Polskiej Ambasadzie w Buenos Aires.

Adres:
Calle Juan Pablo II, 2360
1682 Martin Coronado
prov. Buenos Aires, Argentyna
tel./fax: +54 11 4842 0589
rektorpmk@fibertel.com.ar
www.maciaszkowo.pl

Rektor – o. Jerzy Jacek TWARÓG OFM

Polska Misja Katolicka w Australii i Nowej Zelandii powołana została do istnienia przez bp. Józefa Gawlinę w 1953 r. Oparta o lokalne struktury kościelne nie posiada prawnej odrębności. Reprezentuje ponad 40 polskich duszpasterzy (chrystusowcy, jezuici, franciszkanie, dominikanie, zmartwychwstańcy, salwatorianie), służących swoim rodakom w 5 kościołach, w 22 odrębnych ośrodkach duszpasterstwa polskiego (są to zwykle domy zakonne) oraz w blisko 80 kościołach parafialnych na rozległych terenach piątego kontynentu. Polskie duszpasterstwo wspierają siostry zmartwychwstanki, nazaretanki i misjonarki Chrystusa Króla. Duszpasterstwem polonijnym w Nowej Zelandii zajmuje się dwóch polskich duszpasterzy.

Adres:
211 Goyder Street
Narrabundah ACT 2604
Canberra, Australia
tel.: +61 2 6295 2603
tprzybylak@chrystusowcy.pl
www.australia.chrystusowcy.org/polska-misja-katolicka/

Koordynator: ks. Tadeusz PRZYBYLAK TCHR

Konsekrowany w 1763 r. Polski Kościół w Wiedniu został przekazany przez cesarza Franciszka Józefa dla prowadzenia duszpasterstwa polonijnego. Zgromadzenie Zmartwychwstańców (CR) nieprzerwanie od 1897 r. prowadzi duszpasterstwo polskie w Wiedniu, a Rektor kościoła jest głównym duszpasterzem Polonii w Wiedniu i koordynatorem krajowym w Austrii. 12 września 1983 r. miejsce to nawiedził Jan Paweł II. PMK w Wiedniu prowadzi regularną i szeroką działalność duszpasterską przy Polskim Kościele (katechizacja, sakramenty, poradnictwo, wspólnoty i grupy, działalność kulturalna), w Górnej Austrii (Linz i okolice), a jej duszpasterze opiekują się również wiernymi języka polskiego w niektórych parafiach wiedeńskich oraz utrzymują kontakt z kilkoma polskimi duszpasterzami sprawującymi liturgię w języku polskim, a znajdującymi się poza Wiedniem jako głównym ośrodkiem życia polonijnego.

Adres:
Rennweg 5A
1030 Wien, Austria
tel.: +43 1712 31 58
polnischekirchewien@gmail.com
www.kosciol.at

Rektor – ks. Zygmunt WAZ CR

Polska Misja Katolicka w Belgii powstała w 1923 roku. Na terenie Belgii jest 14 ośrodków polonijnych, w Luksemburgu – 1, w Holandii – 5. We wszystkich ośrodkach odprawiane są niedzielne i świąteczne Msze św. dla emigracji polskiej. W Brukseli jest Szkoła Polska przy Polskiej Misji Katolickiej. Katechezę prowadzą księża i siostry Misjonarki Chrystusa Króla. Największa organizacją jest Bractwo Żywego Różańca.

Adres:
Rue Portaels 24
1030 Schaerbeek, Belgia
tel.: +32 471 31 20 38
damian.oblat@gmail.com
www.bruksela.oblaci.pl

Koordynator – o. Damian KOPYTTO OMI

Początki Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii łączą się z powołaniem pierwszego rektora, 4 lutego 1953 r. Polskie parafie personalne zostały erygowane kilkadziesiąt lat temu i istnieją po dzień dzisiejszy w Kurtybie (parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika – werbiści), Rio de Janeiro (parafia pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej – chrystusowcy). Istnieją też kapelanie polskie w São Paulo i Porto Alegre. „Echo Polonii Brazylijskiej” jest jedynym pismem w Brazylii ukazującym się w języku polskim.

Rektor: ks. Zdzisław MALCZEWSKI TChr

Telefon:
+55-51-99407-4242 
+55-51-3015-9686
Adres:
Av. Presidente Franklin D. Roosevelt, 920
Bairro: Săo Geraldo
90230-002 PORTO ALEGRE – RS
Brazylia
reitor@polska-misja.com.br
www.polska-misja.com.br

Polonia w Królestwie Duńskim liczy ok. 40 tys. i jest rozsiana po całym Królestwie (z 406 wyspami włącznie, nawet Grenlandia). W diecezji kopenhaskiej pracuje 12 polskich księży i odprawiają Msze św. dla Polaków w 17 kościołach. Centrum Polskiej Misji Katolickiej w Danii jest kościół pod wezwaniem św. Anny w Kopenhadze, gdzie są odprawiane Msze św. niedzielne i okolicznościowe, jak również prowadzone jest duszpasterstwo polonijne.

Adres:
Hans Bogbinders Allé 2
2300 København S, Dania
tel.: +45 32 86 07 25
tel.: +45 27 65 10 69
wpodlach@wp.pl
www.polskamisjakatolicka.dkDuszpasterstwo polskie – o. Wiesław PODLACH SCsR

Polska Misja Katolicka we Francji istnieje od 1836 roku, a założona została przez ludzi świeckich z inspiracji Adama Mickiewicza. Obecnie w PMK pracuje 120 kapłanów diecezjalnych i zakonnych; którzy otaczają opieką duszpasterską nie tylko Polaków, ale także Francuzów. W każdej większej wspólnocie odprawiana jest w każdą niedzielę Msza św., urządzane są rekolekcje parafialne. W ramach swoich możliwości przy parafiach istnieją różne grupy apostolskie, organizowana jest katecheza dla dzieci. W czasie Europejskiej Pielgrzymki Polaków do Lourdes w 2012 r. odbył się I Zjazd Rad Duszpasterskich PMK we Francji i uformowany został Zarząd PMK we Francji. PMK we Francji wydaje od wielu lat tygodnik „Głos Katolicki” i różne pomoce duszpasterskie.

Adres:

263 bis, rue Saint-Honoré
75001 Paris
tel.: +33 1 55 35 32 23
pmk.france@gmail.com
www.mission-catholique-polonaise.plRektor – ks. Bogusław BRZYŚ

ks. Bogusław BRZYŚ

263 bis Rrue Saint-Honoré
Paris
tel. +33 (0)1 55 35 32 23

Adres:
Michail Voda 28,  Smyrnis 27
104-39 Ateny, Grecja
tel. +30-6978286094
marcin.baran@jezuici.pl
www.ateny.jezuici.pl

Duszpasterstwo polskie – o. Marcin Baran SJ

Duszpasterstwa Polaków w Hiszpanii rozpoczęło się tuż po II wojnie światowej, a dzisiaj obejmuje Polaków rozsianych po całym kraju, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. Obecnie jest około 20 placówek, gdzie gromadzą się Polacy na niedzielne Msze św., nabożeństwa i spotkania w ciągu tygodnia. Ośrodki te obsługiwane są przez kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, księży Werbistów, Redemptorystów oraz księży diecezjalnych. Duszpasterstwo polskie nie posiada swoich własnych struktur. Cała misja opiera się na współpracy z kościołem lokalnym. Biskupi miejscowi przyjmują księży do pracy w diecezji na zasadzie księży kapelanów przypisanych do parafii, czy też jako proboszczów, wikariuszy w parafiach miejscowych z możliwością posługi i opieki nad Polakami.

Adres:
Plaza del Rosario, 4
46011 Valencia, Hiszpania
tel.: +34 96 367 23 60
tel.: +34 65 359 85 90
x.piela@gmail.com
www.misjawhiszpanii.es/kapelanie-polskie-w-hiszpanii

Koordynator – ks. Czesław PIELA TChr 

Początki duszpasterstwa polskojęzycznego w Holandii sięgają roku 1910, kiedy porty w Rotterdamie i Scheveningen były miejscem ożywionego ruchu emigracyjnego z całej Europy. W tym okresie opieką duszpasterską zostały objęte również pierwsze skupiska polonijne w zagłębiu węglowym w Limburgii. Po II wojnie światowej regularne i zorganizowane duszpasterstwo polskie objęło Polaków także w innych częściach Holandii. Obecnie duszpasterstwo polonijne w Holandii powierzone jest księżom z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W 6 polskich Parafiach i Misjach Katolickich obejmujących łącznie 36 ośrodków gromadzą się Polacy przebywający tu na stałe oraz pracownicy sezonowi i studenci. Z posługi polskich kapłanów korzystają również Słowacy. Przy niektórych Parafiach działają od wielu lat Szkoły Parafialne gromadzące setki uczniów i będące największymi polskimi szkołami społecznymi w Holandii.

Adres:
Mendelssohnlaan 190
5653BH Eindhoven
tel: 0652 – 45 52 41
Holandia
x.krzysztof.denbosch@gmail.com
www.denbosch.parafialnastrona.plKoordynator – ks. Krzysztof OBIEDZIŃSKI TChr

Powstanie Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii jest związane z przybyciem ogromnej rzeszy Polaków do tego kraju w maju 2004 r., po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 9 stycznia 2005 r. udostępniono społeczności polskiej w Dublinie kościół św. Michana. Rok później, 17 września 2006 r., duszpasterstwo polskie otrzymało kościół św. Audoena w centrum Dublina, wówczas zainaugurowało działalność Duszpasterstwo Polskie w Irlandii. Polakom przebywającym w Irlandii posługuje obecnie 31 kapłanów – diecezjalnych i zakonnych, we wszystkich większych skupiskach polonijnych. Duszpasterze polscy służą Polakom i Irlandczykom. Wspólną inicjatywą Duszpasterstwa jest doroczna wrześniowa Narodowa Pielgrzymka Polaków do Sanktuarium Maryjnego w Knock.

Adres:
St. Audoen’s Church RC
14 High Street Dublin 8
Irlandia
tel.: +353 87 239 32 35
tel/fax: +353 16 72 94 17
biuro@kosciol-dublin.pl
www.kosciol-dublin.plDuszpasterstwo polskie – ks.  Stanisław HAJKOWSKI TChr
Adres:
156 Roncesvalles Ave.
Toronto, ON, M6R 2L4
Kanada
tel. +1 416 532 2822;
fax + 1 416 532 7598
parafia@kazimierz.org
www.kazimierz.orgDuszpasterstwo polskie – o. Janusz  BŁAŻEJCZYK OMI

Duszpasterstwo Polskie w Luksemburgu działa na prawach parafii terytorialnej (na cały kraj) i personalnej dla Polaków. Ma jeden kościół parafialny Saint-Henri w Luksemborgu-Neudorf i trzy filie stałe w różnych zakątkach Wielkiego Księstwa Luksemburga (Esch-sur-Alzette, Ingeldorf i Wiltz). PMK obejmuje całe terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga. Początki duszpasterstwa sięgają jeszcze przed II wojną światową. Regularne duszpasterstwo dla Polaków rozpoczyna się w 1948 roku. Placówka obsługiwana jest przez kapłanów ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI).

Adres:
19, Ale Wee
L-1119 Luxemburg
Luksemburg
tel.: +35 2 42 95 21
oblaci.lu@hotmail.com
www.oblaci.lu
Duszpasterstwo polskie – o. Roman TYCZYŃSKI OMI

Duszpasterstwo w języku polskim na terenie Niemiec działa od 1945 r. Obecnie misja obejmuje ok. 70 parafii, w których pracuje 140 księży. Oprócz pracy duszpasterskiej misje polskie zaangażowane są na polu krzewienia kultury i języka polskiego, podejmują aktywność socjalną i poradnictwo małżeńskie.

Adres:
Gellertstr. 42
30175 Hannover
Niemcy
tel. + 49 511 235 39 95
+49 15 771 923 098
fax. + 49 511 235 39 96
michal.wilkosz@gmail.com
www.pmk-niemcy.eu

Rektor – ks. Michał WILKOSZ

Duszpasterstwo Polskie w Republice Południowej Afryki

Ośrodek Duszpasterstwa Polskiego w Południowej Afryce istnieje od 1990 r. przy parafii Niepokalanego Poczęcia. Ksiądz kapelan jest jednocześnie proboszczem lokalnej parafii anglojęzycznej. Duszpasterstwo polonijne jest włączone w strukturę Kościoła lokalnego. Przedstawiciele polskiej wspólnoty biorą czynny udział w spotkaniach Rady Parafialnej, niektóre uroczystości liturgiczne odbywają się dla obydwu wspólnot jednocześnie. Zachowana jest odrębność kulturowa, szczególnie w przeżywaniu uroczystości patriotyczno-religijnych oraz świąt, takich jak Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Adres:
St Joseph the Worker Catholic Church

Cnr Ivy Road & Wolfgang Avenue
2192 NORWOOD (Johannesburg)
stjosephnorwood@gmail.com
tel. +27670830245

Duszpasterstwo polskie – Ks. Radosław SZYMONIAK SCHR

Polskie Duszpasterstwo w Szkocji rozpoczęło się w czasie II wojny światowej. Generał Stanisław Maczek rozpoczął niedaleko Edynburga formowanie I Dywizji Pancernej, wtedy wśród żołnierzy było 20 kapłanów. Po demobilizacji w roku 1947 rozpoczął się drugi okres dziejów polskiego osiedlania w Szkocji. Ks. Prymas August Hlond utworzył Polską Misję Katolicką, mianując ks. Infułata Ludwika Bombasa pierwszym rektorem. Obecnie na terenie 8 diecezji pracuje 15 polskich kapłanów (3 diecezjalnych i 13 zakonnych). W dziesięciu miastach każdej niedzieli sprawowana jest Msza św. w języku ojczystym, a w Edynburgu i w Glasgow jest kilka Mszy św. niedzielnych. Natomiast polscy kapłani każdego miesiąca dojeżdżają do 20 szkockich kościołów, aby nasi Rodacy mieli możność uczestniczenia w Eucharystii i mogli przystąpić do sakramentu pojednania w swoim ojczystym języku.

Adres:2A Ancaster Square
Callander FK17 8ED
tel.: +44 1877330702
sacleszekwi@gmail.com
www.kosciol.org
Rektor – ks. Leszek WIĘCASZEK

Duszpasterstwo Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii obejmuje następujące ośrodki w całej Szwajcarii: Aarau, Bazylea, Berno, Biel, Charrat-les-Chenes, Estavayer le Lac, Genewa, Gnadenthal, Lozanna, Lucerna, Marly/Fryburg, Neuchatel, Sion, St. Gallen, Wettingen, Winterthur, Visp, Zuchwil, Zug, Zurych. W ośrodkach, gdzie jest większa liczba Polaków, jak Genewa, Lozanna, Zurych, czy Marly/Fryburg, Msze św. odprawiane są w każdą niedzielę. W innych ośrodkach – na przemian w 1, 2, 3 bądź 4 niedzielę. W wyżej wymienionych ośrodkach pracują księża, przeważnie diecezjalni, którzy są zatrudnieni częściowo w duszpasterstwie polskim, a częściowo w duszpasterstwie szwajcarskim. W każdej placówce, która jest objęta duszpasterstwem, działają rady duszpasterskie. Misja kładzie dużą wartość na duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Stąd odbywają się regularnie katechezy, spotkania, konferencje na tematy religijne. Każdego roku organizowane są pielgrzymki dla Polonii: w części niemieckojęzycznej do Einsiedeln, a w części francuskojęzycznej na Grand Saint Bernard. Obchodzone są uroczyście wszystkie święta kościelne i narodowe. W celu promowania kultury i języka polskiego prowadzone są Szkoły Polskie w Genewie, Lozannie-Marly i Zurychu. Wydawane jest także comiesięczne pismo ośrodka Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii „Wiadomości”.

Adres:
12, Chemin des Falaises
1723 Marly/Fribourg
tel.: +41 26 436 44 59
fax: +41 26 436 44 72
pmk1950@gmail.com
www.polskamisja.chDuszpasterstwo polskie – ks. Krzysztof WOJTKIEWICZ

Duszpasterstwo polskie w regionie sztokholmskim zaistniało w 1934 r. za sprawą ks. Hermana Burczyka SDB, gromadzącego Polaków przy placówce salezjańskiej Ungdomens Hus. Po II wojnie światowej, wraz z przybyciem do Szwecji wielu Polaków pojawiały się punkty duszpasterskie w różnych miejscach tego kraju, obsługiwane przez czterech kapelanów II Korpusu WP, zwłaszcza ks. Czesława Chmielewskiego, który w 1953 r. dzięki wsparciu bp. J. Gawliny zorganizował PMK w Szwecji z główną siedzibą w Malmö. Struktura ta objęła swoim zasięgiem także region sztokholmski. Od 1967 r. pracę wśród Polaków w Sztokholmie i Finlandii prowadził ks. Jan Buczkowski SDB, który w 1978 r. wypożyczył od centralnej, protestanckiej parafii w Sztokholmie kościół pw. św. Jana Apostoła, gdzie do dnia dzisiejszego prowadzone jest duszpasterstwo polonijne. Obecnie w PMK w Sztokholmie pracuje 4 kapłanów, obejmując duszpasterstwem 5 placówek, prowadząc katechizację dla ok. 700 dzieci w wieku szkoły podstawowej i ok. 100 młodych.

Adres:
Vibblabyvägen 28,
177 64 Järfälla
Sztokholm
tel.: +46 8 6400585
tel.: +46 738 941 013
drazykp@wp.pl
www.pmk-stockholm.com

Duszpasterstwo polskie – ks. Paweł DRĄŻYK SDB

Adres:
Sent Antuan Kilisesi
Istiklal 171
34433 Istanbul
tel.: +90 212 244 09 35
tel.: +90 531 980 1037
fax: +90 212 234 40 09
proboszcz@duszpasterstwowstambule.pl
www.duszpasterstwowstambule.plDuszpasterstwo polskie – o. Michał Sabatura OFMConv
Adres:
Óhegy u. 11
1103 Budapest
tel./fax: +36 14 31 84 13
plebaniapl@onet.eu
www.parafiabudapeszt.plDuszpasterstwo polskie – ks. Krzysztof Grzelak TChr
Adres:
Via delle Botteghe
Oscure, 15
00186 Roma
tel.: +39 06 679 53 47
tel.: +39 06 679 53 47
jan.glowczyk@aruba.it
www.duszpasterstwopolakowwrzymie.comDuszpasterstwo polskie – ks.  Jan Główczyk

BRAK KOMENTARZY