Papież Franciszek apeluje w swym orędziu, aby nie czekać, aż ubodzy zapukają do naszych drzwi; nawołuje, aby do nich docierać. Caritas odpowiada, ruszając z pomocą migrantom, wspierając osoby w kryzysie bezdomności, pomagając seniorom i osobom poszkodowanym w wyniku pandemii. Symbolem solidarności z ubogimi jest przekazywany im chleb.

„Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich, który celebrujemy już po raz piąty, mógł zakorzenić się jeszcze bardziej w naszych Kościołach lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach, gdzie czasem się chowają, w schroniskach i w centrach przyjęć” – napisał Ojciec Święty w orędziu na obchodzony w tym roku 14 listopada Światowy Dzień Ubogich. Zawarte w tych słowach przesłanie Caritas realizuje na co dzień, w tym roku w sposób szczególny kładąc nacisk na wyzwania związane z kryzysem migracyjnym i pandemią koronawirusa.

Pomoc przy granicy i w ośrodkach dla uchodźców

– Spieszymy z pomocą migrantom, którzy docierają do Polski, to jeden z wymiarów tego poszukiwania ubogich wokół nas, o którym mówi papież. W minionym tygodniu wraz z ks. arcybiskupem Józefem Guzdkiem spotkaliśmy się po raz kolejny z proboszczami opracowując plan dalszego działania. W przygranicznych parafiach staną w najbliższych dniach nasze Namioty Nadziei. Mają one wspierać działanie lokalnych Parafialnych Zespołów Caritas, pełnić funkcję magazynów i miejsc spotkań, w których udzielana będzie wszelka potrzebna pomoc w czasie kryzysu. Ta pomoc to m.in. dostarczanie i segregacja potrzebnych ubrań, przygotowywanie posiłków, itp. Zespołem pracującym na miejscu kieruje br. Cordian Szwarc – tak o działaniach na rzecz migrantów na granicy polsko-białoruskiej mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. – Dostarczyliśmy już diecezjalnym Caritas w pasie przygranicznym, parafiom i państwowym służbom mającym kontakt z napływającymi migrantami, 2 tys. pakietów Helps Pack, zawierających folię termiczną, wodę mineralną, batony energetyczne, ogrzewacze do rąk. Wysyłamy też najpotrzebniejsze rzeczy do ośrodków, gdzie przebywają cudzoziemcy, którzy znaleźli się w Polsce. To m.in. ciepła odzież, środki higieniczne, zabawki dla dzieci, żywność. Tylko od września 2021 roku wartość pomocy przekazanej przez Caritas przekroczyła już 1 mln złotych – dodaje ks. Iżycki.

Na kontynuację tej pomocy oraz na wsparcie procesu integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce, będą przeznaczone wpływy ze zbiórki pod kościołami, która odbędzie się 21 listopada w odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Szczegółowy opis dotychczasowych i planowanych działań można znaleźć na stronie www.caritas.pl/migranci.

Z bezdomnymi w pustostanach i w drodze

Tuż przed Światowym Dniem Ubogich, 13 listopada, na Jasną Górę dotrze pielgrzymka osób bezdomnych organizowana przez Caritas pod hasłem „Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze”. Hasło nawiązuje do słów Chrystusa, jakimi powitał uczniów po swoim zmartwychwstaniu. Uczestnikom pielgrzymki, bohaterom Światowego Dnia Ubogich, słowa te mają przynieść otuchę i zachętę do pogłębiania wiary. W programie wydarzenia, oprócz wspólnej modlitwy i uroczystej mszy świętej, znalazły się takie punkty jak świadectwo Piotra Szwędrowskiego z Fundacji „Wypłyń na głębię” oraz występ rapera Sebastiana „Bastiona” Surowca. Organizowana co roku pielgrzymka odpowiada na duchowe potrzeby osób w kryzysie bezdomności. Wyrazem troski o ich los doczesny jest codzienna działalność Caritas w całej Polsce. Caritas diecezjalne udzielają im wszechstronnej pomocy, prowadząc schroniska, jadłodajnie, łaźnie, itp. Z uwagi na porę roku i towarzyszące jej spadki temperatur, podejmowane są także sezonowe inicjatywy, jak np. akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego”, prowadzona w Warszawie przez Caritas Polska wraz ze stołeczną strażą miejską. Inauguracja jej tegorocznej edycji odbędzie się 16 listopada.

– W jej ramach, podobnie jak w ubiegłych latach, strażnicy miejscy wraz z pracownikami i wolontariuszami Caritas będą w okresie jesienno-zimowym dostarczać osobom bezdomnym, przebywającym w tzw. miejscach niemieszkalnych (pustostany, altanki działkowe, itp.), ciepłą zupę, odzież, termosy i inne artykuły potrzebne do przetrwania chłodów. Będą też zachęcać ich do skorzystania z pomocy instytucjonalnej – schronisk, programów adaptacyjnych i innych form wsparcia – informuje koordynujący akcję Janusz Sukiennik z Caritas Polska.

Kromka chleba znakiem solidarności

Symbolem wpisanym przez Caritas w obchody tegorocznego Światowego Dnia Ubogich będzie chleb. To właśnie dzielenie się chlebem jest najprostszym sposobem okazania solidarności z bliźnim w potrzebie – ubogim, głodnym, potrzebującym wsparcia.

– Utworzymy sztafetę dzielenia się dobrem poprzez symboliczne dzielenie się chlebem. Każdy, kto chce dołączyć, może upiec chleb i dzielić się nim podczas uroczystych mszy św., zanieść bezdomnym w schroniskach, cudzoziemcom w ośrodkach i seniorom w domach pomocy społecznej. Zachęcamy do włączania się w dzielenie się dobrem pracowników firm i instytucji, wszystkie parafie w Polsce, wolontariuszy, szkoły i każdego, kto jest zainteresowany pomaganiem. Wolontariusze Caritas Polska, jak w każdą niedzielę od kilku tygodni, pojadą tego dnia do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie, tam podarują naszym braciom i siostrom z całego świata właśnie polski chleb – zapowiada Małgorzata Jarosz-Jarszewska, kierownik działu programów społecznych Caritas Polska.

Wszystko to w ramach kampanii „Kromka chleba”, która ma na celu zebranie środków na wsparcie potrzebujących (bezdomnych, ubogich seniorów, rodzin, które przez pandemię utraciły źródło utrzymania) oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby słabszych, ubogich, pomijanych.

– Światowy Dzień Ubogich w sposób szczególny staje się w tym roku wspólnym mianownikiem dla działań, które prowadzimy na rzecz różnych grup potrzebujących. Te różnice i specyficzne potrzeby są oczywiście ważne, ale najważniejsze jest, abyśmy w każdym potrzebującym dostrzegli człowieka, takiego jak my sami, abyśmy potrafili wyjść mu naprzeciw, jak naucza papież Franciszek – przypomina ks. Marcin Iżycki.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kampaniach prowadzonych przez Caritas? Szczegóły znajdziesz na stronach:

Caritas Polska