Rozpoczęcie Synodu w diecezji łowickiej zaplanowano na sobotę 16 października 2021 r. na godz. 18.00. Inauguracyjnej Mszy  Świętej sprawowanej w Bazylice Katedralnej w Łowiczu przewodniczył będzie biskup łowicki Andrzej F. Dziuby. Każdy dekanat będzie reprezentowany przez kapłana i wybrane osoby świeckie.

Jak podkreślił w liście pasterskim bp Dziuba czas ten nie będzie „jedynie wymianą opinii, ale wspólnym wsłuchiwaniem się w głos Ducha Świętego. Będzie czasem modlitwy, celebracji liturgicznych oraz wzajemnego słuchania i poznawania się tych, którzy tworzą Kościół początku Trzeciego Tysiąclecia. Papież Franciszek chce usłyszeć co Duch Święty mówi dziś do Kościoła.”

Watykański Synod będzie korzystał z doświadczeń Kościołów lokalnych, dlatego też biskup łowicki zaprosił diecezjan do modlitwy i rozmowy o Kościele w grupach parafialnych, a następnie na poziomie diecezjalnym, aby w październiku 2023 r. w Watykanie móc podsumować zebrany materiał i wejść w fazę realizacji w Kościele Powszechnym.

Diecezja łowicka / BP KEP