W sobotę, 18 listopada br., na Jasnej Górze odbędzie się XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych. Hasłem spotkania będą w tym roku słowa „Wierzę w Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski Kościół”.

Doroczną pielgrzymkę muzyków kościelnych organizują o. Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum i Polską Federacją Pueri Cantores. Współodpowiedzialni za organizację pielgrzymki są ks. dr Janusz Drewniak, Duszpasterz Muzyków Kościelnych Diecezji Włocławskiej oraz ks. Marcin Ziółkowski i ks. Sławomir Deręgowski.

Do udziału w spotkaniu na Jasnej Górze zaproszeni są wszyscy muzycy kościelni, a w szczególności: dyrygenci, organiści, chóry, schole liturgiczne, kantorzy i zespoły wokalno-instrumentalne działające w parafiach diecezji.

Pielgrzymi będą dziękować za swoje muzyczne powołanie i modlić się o potrzebne łaski, a także polecać w modlitewnej pamięci zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów i instrumentalistów.

W tym roku śpiewy poprowadzą muzycy z diecezji włocławskiej, która świętuje 900-lecie swojego istnienia oraz przeżywa peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Program pielgrzymki

10.00 – Sala Papieska prezentacja grup, powitanie – o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych;

10.10 – Liturgia pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE. Śpiewy poprowadzą muzycy diecezji włocławskiej wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/;

Śpiew poprowadzą:

  • Chór Stabat Mater z sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym, dyr. Jacek Hyżny;
  • Chór Canto z Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku, dyr. Marian Szczepański.

Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w Sali Papieskiej.

11.30 – Sala Papieska, konferencja, którą wygłosi ks. dr Janusz Drewniak, przewodniczący Komisji ds. Muzyki Kościelnej w Diecezji Włocławskiej temat: „Qui bene cantat bis orat” (św. Augustyn). W trosce o duchowy kształt śpiewu w liturgii;

Wspólna agapa.

13.00 – Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w bazylice jasnogórskiej;

13.30 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Piotra Gregera, przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP i Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP; koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych;

Po Komunii św. odmówiona zostanie modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce.

14.45 – Uroczysty koncert w wykonaniu chórów „Stabat Mater” z Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym oraz „Canto” z Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku.

Chór Stabat Mater z Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaśpiewa:
1. Hymn do św Cecyli – opr. Jacek Hyżny;
2. Matko Najświętsza – Henryk Mikołaj Górecki;
3. Ubi caritas – Maurice Durufle;
4. Alleluja – Gordon Young.

Dyrygent: Jacek Hyżny.
Akompaniament: Paweł Opala i Jacek Hyżny – organiści santuarium w Licheniu.

Chór Canto z Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku zaśpiewa:
1. Bogurodzica – greg.;
2. Stabat Mater – G.G.Gorczycki;
3. Ave Maria – J. Arcadelt;
4. Zdrowaś Królewno wyborna – A. Koszewski;
5. De profundis – P. Jańczak;
6. O crux ave – R. Dubra;
7. Passio Dei – P. Łukowiec;
8. Ave Maria – M. Kępczyński.

Dyrygent: Marian Szczepański.

Uwagi:
Uczestnicy spotykają się w Sali Papieskiej ok. godz. 9.45. W przedsionku sali będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów. Jak, co roku zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Aby otrzymać taki certyfikat należ przesłać pisemne zgłoszenie na adres: nkilnar@o2.pl. Z uwagi na konieczność wcześniejszego przygotowania materiałów, zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada. Certyfikaty będzie można odebrać po koncercie w zakrystii.

Śpiewy poprowadzą Muzycy Kościelni Diecezji Włocławskiej, która świętuje 900-lecie istnienia oraz przeżywa peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

o. Nikodem Kilnar OSPPE/ BP KEP

 

Publikujemy Słowo Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych:

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

„Wierzę w Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski Kościół”. Credo.

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani!

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores, zapraszamy Was, dyrygenci, organiści, chóry, schole liturgiczne, kantorzy, zespoły wokalno-instrumentalne, na XIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, dnia 18 listopada 2023 r., której hasłem będzie „ Wierzę w Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski Kościół”. Credo.

Bóg przyprowadza nas na tę Górę świętą, aby nas rozradować w swoim Domu modlitwy. Przybywamy tu, aby wraz z Maryją czuwać na modlitwie w naszym narodowym Wieczerniku, aby przeżywać Eucharystię, która jest duszą Kościoła, korzystać z Bożego miłosierdzia i uczyć się służenia tym miłosierdziem z naszym bliźnim, by bardziej wchodzić we wspólnotę zgodnie z zamysłem Boga.

Przybywamy tu, aby dziękować Bogu za życie, za doświadczenie obecności Boga w tym życiu, dziękować za powołanie muzyka kościelnego. Jezus Chrystus, który wisiał na Krzyżu oddając swoje życie za grzeszników, by objawić Boże Miłosierdzie, jest prawdą która nie może być przezwyciężona. On założył Kościół, którego bramy piekielne nie zwyciężą. To jest ta pewność, to poczucie bezpieczeństwa, ta Twierdza nie do zdobycia, a z drugiej strony ta Twierdza jest otwarta na wszystkich, którzy przychodzą z rozproszenia, przychodzą i proszą, błagają, przychodzą jako pielgrzymi i proszą, bo wiedzą, że pogański świat nie może dać życia, nie może uwolnić od złego, nie może dać sprawiedliwości, tej sprawiedliwości, która objawia się w przebaczeniu i miłosierdziu. Tego wszystkiego doświadczamy w Kościele w którym Chrystus żyje i zbawia nas.

Duch Święty uzdalnia nas swoją mocą do dawania świadectwa wiary, tak jak uzdolnił pierwszą wspólnotę Kościoła zgromadzoną w wieczerniku wraz z Maryją, która umocniona i napełniona „mocą z wysoka” mogła z odwagą głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu wszystkim narodom, mogła dla niej znosić utrapienia, cierpienia, prześladowania i dla niej umierać.

Maryja podtrzymywała wiarę Piotra, apostołów i uczniów pańskich w wieczerniku, a dziś podtrzymuje Ona naszą wiarę. „Wiara bowiem – to obcowanie z tajemnicą Boga” (Redemptoris Mater, 17), a „uwierzyć – to znaczy «powierzyć siebie» samej istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, «jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi»” (Redemptoris Mater, 14). Wiara jest darem, danym przy chrzcie, który umożliwia nam spotkanie z Bogiem. Bóg skrywa się w tajemnicy: usiłowanie zrozumienia Go oznaczałoby próbę zamknięcia Go w naszych pojęciach i w naszej wiedzy, a to ostatecznie prowadziłoby do utracenia Go. Poprzez wiarę zaś możemy przebić się przez pojęcia, nawet pojęcia teologiczne, i „dotknąć” Boga żywego. A Bóg, gdy już Go dotkniemy, natychmiast udziela nam swej mocy. Gdy powierzamy się żywemu Bogu, gdy z pokorą umysłu uciekamy się do Niego, przenika nas wewnątrz jakby niewidoczny strumień życia Bożego. Jak ważne jest byśmy uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem! I byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój naszej wiary, aby ona rzeczywiście przenikała wszystkie nasze postawy, myśli, działania i zamierzenia.

Wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i w działaniu, w codziennej pracy, w zmaganiu się ze sobą, w życiu wspólnotowym i w apostolstwie, ponieważ sprawia ona, że nasze życie jest przeniknięte mocą samego Boga. Wiara może zawsze doprowadzić nas na nowo do Boga, nawet, gdy wyrządza nam krzywdę nasz własny grzech.” (Benedykt XVI).

Podczas naszego świętowania na Jasnej Górze, jak każdego roku, polecać będziemy Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki.

Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

Z modlitwą,
o. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP