We wspomnienie św. Stanisława Kostki, 18 września, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski obchodzi swoje święto patronalne. Tego dnia o godz. 10.00 będzie on przewodniczył Mszy św. w katedrze poznańskiej. 

Św. Stanisław Kostka to jeden z patronów Polski. Również patron dzieci i młodzieży. Urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie. Ochrzczony został w kościele parafialnym św. Wojciecha w Przasnyszu. Od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego domu. Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodziców i u miejscowego kapelana. Następnie przez dwa lata razem z bratem Pawłem kształcił się i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela Jana Bilińskiego. W czternastym roku życia wyjechał z Pawłem i Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał w internacie prowadzony przez Ojców Jezuitów. Wśród kolegów wyróżniał się pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Miał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Gorliwie służył do Mszy św., często pozostawał w kościele lub kaplicy na adorację. Odznaczał się też szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Stanisław, mając zamiar wstąpić do zakonu Jezuitów, usiłował prowadzić życie na wzór zakonny. Kiedy Stanisław przekonał się, że w Wiedniu nie może być przyjęty do zakonu, zdecydował się na ucieczkę do Rzymu. Tam wbrew woli jego rodziców przyjęto go do nowicjatu. W nowicjacie, jak stwierdzili liczni świadkowie, był wzorem zakonnika. Zmarł w wieku osiemnastu lat 15 sierpnia 1568 roku. Kościół ogłosił go błogosławionym w roku 1605, a świętym w roku 1726.

***

Niech Święty Patron wyprasza Księdzu Arcybiskupowi potrzebne łaski. Św. Stanisławie Kostko, módl się za nami!

 

BRAK KOMENTARZY