W sobotę 21 października br., odbędzie się II Forum Liderek i Duszpasterzy Wspólnot dla Kobiet czynnie działających w Kościele rzymskokatolickim. Spotkanie organizowane jest w Domu Arcybiskupów Warszawskich, przy ul. Miodowej 17/19 w Warszawie.

Spotkanie adresowane jest do liderek lub osób odpowiedzialnych za prowadzenie grup, duszpasterzy tych wspólnot oraz diecezjalnych duszpasterzy kobiet i tych pań, które w diecezji animują działania duszpasterskie na rzecz kobiet.

Tematem spotkania jest „Uczestnictwo i misja kobiet w Kościele”, natomiast jego celem – wspólna modlitwa, zapoznanie oraz wymiana myśli w kontekście tego, w jaki sposób kobiety na przestrzeni dziejów Kościoła uczestniczyły i uczestniczą w jego misji, co wspólnoty kobiet i kobiece zgromadzenia mogą dać Kościołowi i o co go wzbogacić. Organizatorem spotkania jest bp Wiesław Szlachetka – Delegat ds. Duszpasterstwa Kobiet KEP oraz Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet przy Delegacie ds. Duszpasterstwa Kobiet KEP

W programie przewidziano konferencje, panel dyskusyjny, pracę w grupach oraz wspólną Mszę św., której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

PROGRAM SPOTKANIA

8.30 – Rejestracja uczestników
9.30 – Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza (kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11)
10.45 – Przerwa
11.30 – Konferencja I: s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM, Zaangażowanie biblijnych kobiet w życie religijne.
12.10 – Konferencja II: dr Iwona Zielonka, Kobiety w Kościele – tradycje i nauczanie.
13.00 – Obiad
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 – Dyskusja panelowa: Uczestnictwo i misja kobiet w Kościele.
16.15 – Praca w grupach
17.00 – Podsumowanie
17.30 – Kolacja i zakończenie II Forum Liderek i Duszpasterzy Wspólnot dla Kobiet

Szczegółowe informacje: www.kierunekniebo.pl

Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kobiet/ BP KEP