22 XI (wtorek), godz. 12.00 – konferencja prasowa
nt. akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć Przykładem”

Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji
Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
oraz Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

zapraszają na konferencję prasową
poświęconą szóstej odsłonie wspólnej akcji informacyjno-edukacyjnej
„Świeć Przykładem”

22 listopada 2022 r. o godz. 12.00
w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski
(Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, Warszawa)

Akcja informacyjno-edukacyjna „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” skierowana jest do pieszych będących niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Akcja będzie trwała do końca roku. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym, w tym seniorom, o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

Noszenie elementów odblaskowych jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest ciemno i panuje zła widoczność. Jeśli osoba jest słabo widoczna na drodze, łatwiej może zostać potrącona przez samochód. Mały element odblaskowy na ubraniu, plecaku, torbie może uratować życie i zdrowie.

Świećmy przykładem, noszenie odblasków powinno stać się nawykiem. bądźmy świadomi i bezpieczni na drodze.

Na spotkaniu z mediami obecni będą: przedstawiciele Policji, Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski.

Instytucje reprezentować będą:

– insp. dr Mariusz Ciarka, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji,

– nadkom. Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,

– ks. dr Grzegorz Giemza, Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej,

– ks. dr hab. Leszek Gęsiak SJ, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

UWAGA REDAKCJE: Dziennikarzy chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy
o wcześniejszą akredytację. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuroprasowe@episkopat.pl do 21 listopada, do godz. 16:00.

Wejście na konferencję będzie możliwe na podstawie wcześniejszej akredytacji i po okazaniu legitymacji prasowej.

BP KEP