25 lat odnowionych relacji Polska – Watykan

03-06-2014

Z okazji 25-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się uroczysta sesja z udziałem kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.

1720

kard. Parolin

„Patrząc wstecz na te 25 lat, muszę powiedzieć, że był to okres bardzo ciekawy i kreatywny. Mogłem śledzić rozwój wypadków z bliska, podczas mojej służby w Sekretariacie Stanu, pod kierunkiem wielkiego i świętego Papieża Polaka Jana Pawła II. Był to okres, który stawiał nowe zadania, odsłaniał całe obszary do zagospodarowania, domagał się nowego sposobu działania i zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, tak po stronie państwa, jak i społeczeństwa oraz Kościoła i jego struktur” – podkreślał kard. Pietro Parolin. Hierarcha wyraził uznanie dla „skonsolidowanego dialogu i coraz lepszej współpracy Polski i Stolicy Apostolskiej, także na forum międzynarodowym, w promowaniu i obronie podstawowych wartości społeczności ludzkiej, a w szczególności prawa do wolności religijnej”.

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej mówił o tym, że „w społeczności świeckiej, wyrażającej się w różnych formach, grupach i potrzebach, coraz bardziej widać konieczność posiadania wspólnego mianownika w widzeniu świata”. Jak zaznaczył, niezbędne jest wypracowania wspólnej wizji tego, co jest dobre dla człowieka. „Nie ma więc innej drogi niż cierpliwe i wspaniałomyślne poszukiwanie owocnych form współpracy między Państwem i Kościołem, w granicach określonych prawem i w zgodzie z zasadami pomocniczości i solidarności. Wolność religijna jest nieodzowna, ale i twórcza, w poszukiwaniu równowagi i porozumienia wokół podstawowych wartości, bez których społeczność ludzka by się nie ostała” – wyjaśniał kard. Parolin.

Hanna Suchocka i kard. Pietro Parolin wygłosili odczyty podczas sesji upamiętniającej 25-lecie odnowienia stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej i Polski. Sesję poprowadził Marcin Przeciszewski z KAI.

W uroczystej sesji zorganizowanej 2 czerwca br. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski wziął udział ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Piotr Nowina-Konopka, obecni byli przedstawiciele władz państwowych i korpus dyplomatyczny. Na spotkanie przybyło kilkudziesięciu biskupów, w tym abp Józef Kowalczyk, który był pierwszym powojennym nuncjuszem apostolskim w Polsce, kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz, a także abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński,  prymas Polski. Obecni byli także przedstawiciele innych wyznań i religii.

Witając zgromadzonych, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław  Gądecki przypomniał, że historia wzajemnych relacji między Polską i Stolicą Apostolską jest długa, choć „trudny czas wojny, a następnie słaba – by nie powiedzieć zła – wola rządu komunistycznego (…) sprawiła, że relacje te popsuły się i zaniknęły na prawie pół wieku”. Arcybiskup złożył wyrazy uznania tym wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia stosunków dyplomatycznych, a także podpisania w 1993 r. Konkordatu i jego ratyfikacji w 1998 r. „Dzięki ich pracy i determinacji wiele spraw zostało uporządkowanych, zaś Watykan i Polska stały się bliskimi i życzliwymi sąsiadami. Na koniec chciałbym powiedzieć, jeśli odkryliśmy dobrą ścieżkę, łączącą oba byty, to winniśmy często po niej chodzić, aby nie zarosła” – dodał Przewodniczący Episkopatu.

Była premier i ambasador przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka, nakreśliła historię odnowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską przed 25 laty. Jak podkreśliła, ponowne zawiązanie relacji dyplomatycznych nastąpiło aż 11 lat po wyborze kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 17 lipca 1989 roku. Choć – jak dodała – od 4 czerwca, tj. od dnia wyborów do parlamentu, wydarzenia potoczyły się z dynamiką, jakiej chyba nie oczekiwano. Wznowienie stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską zostało dokonane niezwykle szybko – w ciągu miesiąca od zaprzysiężenia nowego parlamentu. Jak podkreśliła Hanna Suchocka, „właśnie porozumienia zawierane ze Stolicą Apostolską stały się jednym z sygnałów procesu demokratyzacyjnego państw Europy Środkowej i Wschodniej, nie tylko w Polsce. Okazało się i świadczy o tym dobitnie cały proces transformacji, że to właśnie umowa zawierana ze Stolicą Apostolską okazała się jednym z ważnych elementów wskazujących na zachodzące w tej części Europy przemiany”.

Z inicjatywy nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore ukazała się okolicznościowa publikacja dotycząca 25-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską. Znajdziemy w niej przemówienie Jana Pawła II skierowane do ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Jerzego Kuberskiego z 5 października 1989 r., teksty obecnego Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina i jego poprzednika na urzędzie kard. Angelo Sodano. W publikacji zawarto także wspomnienia i opracowania autorstwa abp. Józefa Kowalczyka, Hanny Suchockiej, kard. Stanisława Dziwisza, Stefana Frankiewicza, kard. Henryka Gulbinowicza,  Andrzeja Grajewskiego, bp. Piotra Libery, prof. Wojciecha Łączkowskiego, bp. Jana Kopca i Andrzeja Zolla.

Zobacz także:
Kard. Pietro Parolin: respektowanie prawa do wolności religijnej staje się gwarantem pokoju społecznego

Przemówienie przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego podczas uroczystości 25-lecia wznowienia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską 

Przemówienie kard. Pietro Parolina podczas uroczystości 25-lecia wznowienia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską (eng.) 

Przemówienie amb. Hanny Suchockiej podczas uroczystości 25-lecia wznowienia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską 

Podziękowania nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore podczas uroczystości 25-lecia wznowienia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską

Kard. Pietro Parolin o tym, czemu służą relacje dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Polską

 Kard. Pietro Parolin do Polaków: dobrze przeżywajcie odzyskaną wolność 

Kard. Pietro Parolin: Jan Paweł II był nauczycielem wolności dla swojego narodu