Na Jasnej Górze trwa dwudniowe spotkanie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Pierwszy dzień był poświęcony relacji charyzmatu zakonnego do nowej ewangelizacji. Jutro Zespół będzie pracował nad propozycjami duszpasterskimi na Rok Jubileuszowy 2025.

W poniedziałek 26 września 40 przedstawicieli zakonów męskich i żeńskich odpowiedzialnych w swoich wspólnotach za nową ewangelizację spotkało się na Jasnej Górze z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji. W czasie spotkania dyskutowano o „blaskach i cieniach współczesnej realizacji charyzmatu” w kontekście działalności ewangelizacyjnej.

Przedpołudnie było poświęcone dyskusji na temat rodzenia się nowych inicjatyw w poszczególnych zakonach i metodach wcielania ich w struktury wspólnot. – Nowe inicjatywy często związane są z osobistym charyzmatem zakonnika i potrzeba procesu rozeznawania nowego dzieła w kontekście charyzmatu całej wspólnoty. Dlatego ważne jest przejście pewnego procesu próby dla nowego dzieła, a później włączenie go w struktury zakonu jako nowej formy przepowiadania Dobrej Nowiny i dzielenia się duchowością, którą żyje zakon, ale w odnowionej formie, w nowych czasach, dla współczesnego człowieka – mówi ks. Michał Olszewski SCJ. Rzecznik Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji dodaje, że największym wyzwaniem jest otoczenie nowego dzieła troską – właśnie w czasie trwania procesu rozeznawania – przez wspólnotę zakonną tak, aby nie zniechęcić pomysłodawców do podejmowania nowych inicjatyw ewangelizacyjnych.

Poniedziałkowe spotkanie z zakonami zakończyła Msza św. w kaplicy Matki Bożej. – W Kościele każdy z nas nieustannie potrzebuje nawrócenia – zsynchronizowania naszego myślenia z myśleniem Jezusa – mówił bp Artura Ważny w czasie homilii. Zwrócił uwagę, że człowiek myśli o tym co wielkie i światowe, a Jezus zachęca do innego spojrzenia: ten jest największy, który jest najmniejszy, bo przy najmniejszym jestem Ja i z nim się utożsamiam. – Jeśli chcę odnaleźć Jezusa w moim życiu, to mam odnaleźć w sobie to, co najmniejsze; mam odnaleźć w sobie dziecko – dodawał tarnowski biskup pomocniczy podkreślając potrzebę nieustannego powracania do świadomości, że chrześcijanin jest dzieckiem Boga, który go bezwarunkowo kocha i wie, co dla niego jest najlepsze.

Przewodniczy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji zauważył też, że naturalną postawą małego dziecka wobec rodzica jest posłuszeństwo i naśladowanie go. Jeśli z kolei dziecko jest nieposłuszne, to zawsze ma możliwość zawołać o miłosierdzie. A gdy Bóg da nową szansę, należy rozeznać, do jakiej misji posyła. – Piękna jest postawa uczniów, którzy przychodzą do Jezusa jako dzieci i poddają się Jego formacji; sprawia, że Jezus może nas uformować na ewangelizatorów, na misjonarzy, którzy pójdą tam, gdzie On chce i czynić to, co się Jemu podoba – mówił bp Artur Ważny.

Komentując słowa Jezusa: „Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami” biskup zwrócił uwagę, że chrześcijaństwo jest religią wolności, a nie religią „zabraniania”. – W przekazie wiary, w głoszeniu Jezusa ważne jest to, żeby ludzie odkryli Dobrą Nowinę. To nie jest rozwadnianie chrześcijaństwa, to nie jest relatywizm. Głosić Jezusa, takiego jakim On jest! Wtedy ludzie nie będą w Kościele widzieli systemu opresyjnego – podkreślał bp Artur Ważny.

Popołudniu Zespół ds. Nowej Ewangelizacji kontynuował obrady. We wtorek członkowie gremium będą pracowali nad propozycjami duszpasterskimi na Rok Jubileuszowy 2025, który będzie obchodzony w Kościele pod hasłem: „Pielgrzymi nadziei”.

nowaewangelizacja.org/