Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakresem merytorycznym bieżącej edycji są Księga Jeremiasza oraz 1 i 2  List św. Piotra wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem – Edycja Świętego Pawła, 2011 (wersję pdf organizator udostępnia katechecie po zarejestrowaniu szkoły w systemie zgłoszeń OKWB). Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pl. Za organizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada koordynator diecezjalny. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 25 lutego 2022r.

Etap szkolny konkursu w formie online odbędzie się w dniach 9-10 marca, etap diecezjalny 21 kwietnia a finał ogólnopolski w Niepokalanowie w dniach 30-31 maja 2022r.

Patronat honorowy nad konkursem objęli, Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymka do Ziemi Świętej, nagrody rzeczowe oraz indeksy na wyższe uczelnie w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: okwb.pl oraz na facebook.pl/ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”