Na zaproszenie papieża Franciszka w dniach od 29 września do 1 października br. w Rzymie odbędzie się spotkanie młodzieży „Together”. Centralnym punktem wydarzenia będzie ekumeniczna modlitwa organizowana 30 września na Placu św. Piotra z udziałem Ojca Świętego, przedstawicieli innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, a także delegatów na XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Przygotowanie spotkania zostało powierzone Wspólnocie z Taizé.

W październiku 2021 r. brat Alois, przeor Wspólnoty z Taizé, zaproponował podczas otwarcia Synodu Biskupów poświęconego synodalności wspólną modlitwę chrześcijan różnych wyznań, która wesprze proces synodalny.

15 stycznia 2023 r. papież Franciszek po modlitwie Anioł Pański zapowiedział tę inicjatywę: „Dążenie do jedności chrześcijan i droga nawrócenia synodalnego Kościoła są powiązane. Zatem, korzystając z tej okazji, ogłaszam, że w sobotę 30 września br. na Placu św. Piotra odbędzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne, przez które zawierzymy Bogu prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Dla młodzieży, która przyjdzie na to czuwanie, będzie specjalny program przez cały weekend, przygotowany przez Wspólnotę z Taizé. Już teraz zapraszam braci i siostry wszystkich wyznań chrześcijańskich do uczestniczenia w tym Zgromadzeniu Ludu Bożego”.

Przygotowania do spotkania rozpoczęły się w lipcu 2022 r. Ich koordynatorem jest Wspólnota z Taizé we współpracy z Sekretariatem Synodu Biskupów w Rzymie, Dykasterią ds. Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka, Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Wikariatem Diecezji Rzymskiej. W prace przygotowawcze włączyło się już ok. 50 środowisk kościelnych różnych wyznań. Są to Kościoły i federacje kościelne, wspólnoty i ruchy oraz struktury koordynujące duszpasterstwo młodzieży.

W styczniu br. kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów, poinformował oficjalnie wszystkich przewodniczących Konferencji Biskupów o tej inicjatywie, zapraszając ich oraz wybranych ojców synodalnych do udziału w wydarzeniu.

Z Polski w przygotowaniach uczestniczą Adriana i Paweł Kwiatkowscy oraz Karolina Olech z Archidiecezji Wrocławskiej. W porozumieniu z bp. Grzegorzem Suchodolskim, przewodniczącym Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, pełnią oni rolę krajowych koordynatorów Czuwania Młodych i Modlitwy Ekumenicznej.

PROGRAM

29 września 2023 r.
– przyjęcie w parafiach w Rzymie.
30 września 2023 r.
   od 9:00 – modlitwy, warsztaty i spotkania w ramach różnych ścieżek tematycznych;
13:00 – 14:00 – obiad ( w ramach obiadu wydawane będą również pakiety na kolację);
14:00 – modlitwa uwielbienia;
16:00 – przejście na Plac św. Piotra;
17:00 – koncert wprowadzający w modlitwę, świadectwa;
19.00 – modlitwa ekumeniczna w obecności papieża Franciszka.
1 października 2023 r.
   – kontynuacja spotkania w rzymskich parafiach i wyjazd po obiedzie.

Rejestracja na wydarzenie: od 01.05 do 01.07 br.
Link do formularza zgłoszeniowego zostanie opublikowany na stronie: www.together2023.net

Udział w wydarzeniu wraz z możliwością zakwaterowania w rzymskich parafiach, w dniach od 29.09 do 1.10, skierowane są do młodych w wieku 18-35 lat i opiekunów grup. Młodsi uczestnicy, od 15. roku życia, mogą wziąć udział w całości programu z opiekunami (organizacja zakwaterowania we własnym zakresie).

W modlitwie na Placu św. Piotra, 30 września br., o godz. 19, może wziąć udział każdy (na miejscu należy być dwie godziny wcześniej). Jednocześnie organizatorzy zachęcają, aby dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniu w Rzymie zorganizować 30 września (lub w pobliżu tej daty) modlitwę za Synod w rodzinnej parafii lub miejscowości.

PRZYDATNE ADRESY

Strona spotkania: https://together2023.net/
Kontakt do koordynatorów w Polsce: tog2023wroc@gmail.com

Together2023/ BP KEP

 

Foto: Taizé Polska