Ogólnopolskie uroczystości z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego odbędą się od 28 do 30 kwietnia w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu oraz w parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Dębem. Ustanowiony przez Episkopat Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau za wyzwolenie obozu 29 kwietnia 1945 roku.

„Zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich do udziału w dziękczynnej uroczystości. Zjednoczmy się w uwielbieniu Boga za wielkie dzieła, których dokonał w życiu Księży-więźniów obozu Dachau przez przyczynę św. Józefa” – napisał biskup kaliski Edward Janiak w komunikacie przed obchodami Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego i 73. rocznicy wyzwolenia obozu KL Dachau.

Uroczystości rozpoczną się 28 kwietnia. Ich kulminacyjnym punktem będzie Msza św. w kaliskiej bazylice św. Józefa, której w poniedziałek 30 kwietnia o godz. 1200 będzie przewodniczył abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. W programie obchodów zaplanowano m.in. bieg pamięci im. ks. Józefa Gołębiowskiego, upamiętniający męczeństwo duchowieństwa polskiego oraz przejście z krzyżem i lampionami trasą pielgrzymki księży cudownie ocalonych za przyczyną św. Józefa.

Jak informuje biskup kaliski Edward Janiak, w następnych latach współorganizatorem obchodów, obok kaliskiego Sanktuarium, będą kolejne parafie z diecezji kaliskiej, w których pracowali księża-męczennicy niemieckich obozów koncentracyjnych.

>>Komunikat Biskupa Kaliskiego

Ustanowiony przez Episkopat w 2002 roku Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau. W obawie przed likwidacją obozu, zawierzyli się oni św. Józefowi i ślubowali, że jeśli przeżyją, będą pielgrzymować co roku do kościoła św. Józefa w Kaliszu. Obóz został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. Ocaleni księża z Polski do końca życia wypełniali złożone przyrzeczenie i pielgrzymowali do Kalisza, dziękując za ocalenie. Ostatni z nich,  ks. Leon Stępniak, zmarł w 2013 r. Obecnie pielgrzymki do sanktuarium św. Józefa z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego są wyrazem pamięci o tych, którzy byli uwięzieni.

Dachau było głównym obozem dla duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich blisko 1800 pochodziło z Polski. Niemal połowa z nich została zamęczona w obozie, najwięcej z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112). Spośród blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili jezuici, misjonarze i salezjanie.

BP KEP

***

29 kwietnia 2015 r. w 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau do tego miejsca pielgrzymowali biskupi i kapłani z całej Polski. Przypominamy relację z Pielgrzymki:

Pielgrzymka Duchowieństwa Polskiego do KL Dachau 2015 r (Archiwum)

Zobacz też:


Zdjęcie ilustracyjne: Archiwum/E. Bartkiewicz/BP KEP

BRAK KOMENTARZY