29 kwietnia: Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

28-04-2024
349

W poniedziałek, 29 kwietnia, przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Ogólnopolskie obchody tego dnia odbywają się co roku w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Kaliskie obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego to kontynuacja dziękczynnych pielgrzymek księży – więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy 29 kwietnia 1945 roku zostali cudownie wyzwoleni za  przyczyną św. Józefa Kaliskiego.

Głównym punktem obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego będzie Msza św. o godz. 12:00 pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. Wcześniej, o godz. 10.00, zostanie otwarta wystawa poświęcona Męczeństwu Duchowieństwa Polskiego w latach II wojny światowej, a następnie będzie miała miejsce konferencja tematyczna. Uroczystości rozpoczęły się już dzień wcześniej wieczorem, kiedy to w wigilię cudownego ocalenia księży-więźniów KL Dachau koncelebrowano Eucharystię w  Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności w podziemiach Bazyliki.

Program obchodów

W latach II wojny światowej obóz koncentracyjny w Dachau był miejscem, do którego od końca 1940 roku kierowano duchownych aresztowanych przez władze hitlerowskie w różnych krajach podbitych przez III Rzeszę. Z Polski przebywało w nim łącznie 1.773 księży, zakonników i kleryków, spośród których tylko 818 doczekało chwili oswobodzenia obozu w kwietniu 1945 roku.

W dniu 22 kwietnia 1945 roku uroczystym ślubowaniem oddali oni siebie i pozostałych współwięźniów w opiekę Świętemu Józefowi Kaliskiemu i tydzień później – 29 kwietnia – zostali ocaleni z obozowej niewoli przez niewielki oddział patrolowy armii amerykańskiej.

Stało się to niespodziewanie, na dwie godziny przed likwidacją obozu i na kilkanaście godzin przed atakiem na KL Dachau planowanym przez dowództwo amerykańskie. Fakt wcześniejszego wyzwolenia obozu uznany został przez więźniów za szczególną łaskę otrzymaną od Boga za przyczyną Świętego Józefa Kaliskiego.

Po zakończeniu wojny i powrocie do kraju polscy księża i zakonnicy wypełniali swoje obozowe ślubowanie i corocznie pielgrzymowali w dniu 29 kwietnia do Kalisza z dziękczynieniem. W 1970 roku, w 25. rocznicę wyzwolenia obozu, ufundowali w podziemiach kaliskiego Sanktuarium Patrona Kościoła Powszechnego, Kaplicę Wdzięczności i Męczeństwa oraz utworzyli Muzeum i Archiwum, w których zgromadzone zostały dokumenty i przedmioty z lat ich obozowej gehenny.

Od 2005 roku – na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski – w miejsce pielgrzymek byłych więźniów KL Dachau w Kaliszu odbywają się ogólnopolskie obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

www.diecezja.kalisz.pl/ BP KEP

Zdjęcie ilustracyjne: Archiwum BP KEP