Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe, które odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej już po raz 27, zgromadziły rekordową liczbę  – ponad 30 000 uczestników. 
„Znów nabierzesz sił” to hasło przewodnie spotkania osób uzależnionych oraz ich bliskich, które trwało w dniach 26-28 lipca w Licheniu. Wydarzenie już w piątek rozpoczęły mityngi w licheńskiej bazylice: dla anonimowych alkoholików oraz dla dorosłych dzieci alkoholików. W Kaplicy Trójcy Świętej realizowany był program „Ocaleni”, który 15 sierpnia zostanie wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej.

Sobotni poranek rozpoczął się drogą krzyżową. Modlitwie uzależnionych i ich rodzin przewodniczył prowadząc rozważania ks. Stanisław Kowalski. Podczas nabożeństwa uczestnicy dzielili się świadectwem swojego życia i drogi do trzeźwości. Tuż przed południem, o godz. 11.30, na ołtarzu polowym oficjalnie rozpoczęto licheńskie spotkania trzeźwościowe. Uczestników powitał kustosz sanktuarium – ks. Janusz Kumala MIC, przypominając słowa św. Jana Pawła, które papież-Polak powiedział o licheńskim sanktuarium w 1999 r., iż „jest to miejsce, które Maryja bardzo umiłowała”.

– „Dzisiaj widać, że Maryja umiłowała nas, którzy tutaj przybywamy, którzy tutaj jesteśmy. W czasie tych dni zachęcam, aby na tę matczyną miłość odpowiedzieć. Wśród bogatego paragramu niech nie zabraknie osobistego spotkania z Matką Bożą, aby Jej podziękować, aby Ją prosić o pomoc, aby przytulić się do Jej kochającego i matczynego serca; aby poczuć jeszcze bardziej, że każdy z nas jest kochany przez Pana Boga” – mówił ks. Kumala.
Gośćmi specjalnymi tegorocznych Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu są autorzy książek o tematyce uzależnień: Mika Dunin, Ewa Woydyłło-Osiatyńska oraz Meszuge. To właśnie ostatni autor otrzymał w tym roku nagrodę „Pelikan”, która przyznawana jest osobom zasłużonym dla środowisk trzeźwościowych w Polsce. Po południu kilkaset osób słuchało świadectwa jego życia, które opowiedział przy ołtarzu polowym przed kościołem św. Doroty.
Za zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy odeszli na „wieczny mityng” modlono się w czasie mszy o 14.30. Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył ks. Dariusz Kwiatkowski MIC. ” Byli przed nami również ci, którym wiele zawdzięczamy, a których już wśród nas nie ma. Chcemy wspomnieć ich przed Bogiem” – mówił marianin. „Tej wspólnocie być może zawdzięczamy życie, mamy głęboko w sercu wdzięczność do Boga za to, że dziś jestem trzeźwy”. Równolegle, na placu przed nową dzwonnicą odbywało się drugie Ogólnopolskie Spotkanie Społeczności „Ocalonych” oraz koncert w czasie którego zaśpiewali: Ania Pietrzak, Ania Lorenc, Piotr Magiel, MSW Skład, Raper Arkadio.
W czasie spotkań trzeźwościowych zorganizowano 16 mityngów dla wielu grup, m. in.: Anonimowych Alkoholików, Narkomanów, Palaczy, Narkomanów, Przemocowców, Depresantów, Jedzenioholików, Hazardzistów a także ich bliskich. Odbyły się także spotkania dla uzależnionych w języku rosyjskim oraz ukraińskim oraz miting Wspólnoty św. Jakuba 12 kroków dla chrześcijan. „Maryja chce wyprosić dla nas łaskę wolności, której każdy z nas potrzebuje i szuka. Ona chce, byśmy doświadczyli tu przemiany serca i naszego życia” – mówił ksiądz Janusz Kumala, kustosz Sanktuarium witając ponad 30 000 wiernych biorących udział w głównej Mszy Świętej sprawowanej za uczestników i członków ich rodzin. Sprawowana o godzinie 19.00 Eucharystia zgromadziła rzesze wiernych w licheńskiej świątyni a także przed nią, gdzie liturgia była transmitowana na telebimie.
„Nasze spotkania licheńskie stały się międzynarodowymi – widzę braci ze Lwowa, Ukrainy, Białorusi. Zaczęły się 27 lat temu od 150 osób a dziś jest nas więcej niż 30 000 – z różnych narodów” – mówił ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w wygłoszonej homilii. „Bogu zależy na naszym życiu. Bóg szuka ludzi, widzi wartość każdego z nas. stał się człowiekiem, aby nas wyrwać z tyranii grzechu” – powiedział marianin komentując dzisiejsze czytania.
„Nie potrafimy kochać tych, którzy kochają nas i doświadczać miłości od innych. Dlatego Bóg chce zmienić nasze życie – to jest Dobra Nowina. Nasze życie jest tak skomplikowane, bo ciągle myślimy o sobie. Odpowiedzią jest Jezus, dzięki któremu możemy stać się sprawiedliwymi ludźmi – kontynuował ks. Robert – Dziś słyszymy tę Dobrą Nowinę: „znów nabierzesz sił” – Bóg nigdy nie brzydzi się naszymi grzechami i upadkami. Jego miłość jest niewyczerpalna! Nic i nikt jej nie zmieni. On jest nam bliższy niż my sami sobie!”. W czasie Eucharystii pobłogosławiono dyplomy i medale dla osób obchodzących 25 rocznicę trzeźwości. Uczestnicy wyrazili swoją wdzięczność organizatorom Spotkań Trzeźwościowych i wszystkim osobom, które je przygotowywały.
Zdaniem kustosza Sanktuarium, hasło „znów nabierzesz sił” zaczerpnięte z nauczania proroka Izajasza realizuje się w konfesjonałach. Ks. Kumala zwrócił uwagę zebranych na 30 spowiedników, którzy służyli w czasie tegorocznych spotkań, dziękując za pomoc duchową.  Na co uczestnicy odpowiedzieli gromkimi oklaskami. „Jesteśmy kochani przez Boga, a krzyż jest znakiem Jego nieskończonej miłości. Każdy jest ocalony, nikt nie jest przegrany. Każdy ma szansę – życzę, byśmy tak codziennie spotykali Chrystusa. A Matka Boża Licheńska niech nam towarzyszy i wspiera” – powiedział marianin na zakończenie celebracji.
Po Mszy odbył się Apel Maryjny prowadzony przez ks. Roberta Krzywickiego, a potem kontynuowano spotkania w poszczególnych grupach. Na placu przed bazyliką odbył się tradycyjny Mityng pod gwiazdami. Do późnych godzin nocnych dzielono się świadectwem swojego życia i drogi do trzeźwości. „Trzeźwość jest dla mnie darem. Ta pielgrzymka jest moim dziękczynieniem” – mówił jeden z uczestników.

27. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu zakończyła niedzielna poranna Msza św. o godz. 7.30 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

Biuro Prasowe Sanktuarium MB Licheńskiej

BRAK KOMENTARZY