Od czwartku 1 czerwca dotychczasowy Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ks. Zbigniew Kucharski został mianowany dyrektorem Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA. Decyzję w tej sprawie podjął biskup zielonogórsko – gorzowski Tadeusz Lityński.

Staraniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozpoczęła swoją działalność konferencją prasową w Sekretariacie Episkopatu Polski Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA. Jest ona portalem internetowym www.maika.com.pl dającym możliwość gromadzenia w jednym miejscu maksymalnie dużej ilości informacji dotyczących inicjatyw i tematów związanych z duszpasterstwem młodzieży. Publikujemy informacje nadsyłane ze środowisk krajowych i polonijnych, ze szczególnym uwzględnieniem parafii i wspólnot lokalnych.

MAIKA jako agencja informacyjna poprzez zamieszczanie materiałów nie tylko informuje o różnorodnych inicjatywach, ale także propaguje angażowanie się młodzieży w życie Kościoła, daje również możliwość poszukiwania nowych pomysłów duszpasterskich.

 Korzystając z serwisu informacyjnego MAIKA można jednocześnie w bardzo prosty sposób umieszczać informacje, zaproszenia związane z tym, co się dzieje w parafiach, wspólnotach w zakresie duszpasterstwa młodzieży.

Ks. Zbigniew Kucharski – kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wyświęcony w 1993 roku. Po ukończeniu WSD w Paradyżu kontynuował studia z zakresu teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W la­tach 1987-95 związany z Ruchem Światło-Życie oraz Odnową w Duchu Świętym; w latach 1990-93 współorganizator ewangelizacji w Jarocinie, a następnie jeden ze współzałożycieli inicjatywy ewangelizacyjnej Przysta­nek Jezus. Od ponad 20 lat duszpasterz młodzieży związany z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz Akcją Katolicką; decyzją Konferencji Episkopatu Polski od 2007 roku pełni funkcję asystenta generalnego KSM; w latach 2009-14 konsultor rady ds. młodzieży przy KEP; od 2016 roku członek Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich; współtwórca ogólnopolskiej szkoły języków obcych „eMKa”, asystent Katolickiego Miesięcznika dla Młodzieży „Wzrastanie”; znany rekolekcjonista, autor wielu artykułów oraz programów telewizyjnych i radiowych (m.in. Czas Wzrastania w Radio Maryja); pomysłodawca i współorganizator wielu inicjatyw związanych z kultem bł. Karoliny; współtwórca Młodzieżowej Akademii Dziennikarstwa. W związku z aktywnością w zakresie życia obywatelskiego, społecznego, artystycznego odznaczony wielokrotnie przez władze państwowe i samorządowe.

KSM/BP KEP