We wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, 6 lipca 2022 roku, odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę. Głównym punktem spotkania będzie Msza św. pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa SAC.

Pielgrzymka Apostolstwa Chorych rozpocznie się o godz. 9.20 modlitwą różańcową w bazylice jasnogórskiej. Jej uczestnicy wysłuchają konferencji dla chorych, a następnie koncertu kwartetu smyczkowego „Akademos”. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza św. sprawowana pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa SAC, koadiutora archidiecezji katowickiej, przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP. Eucharystia będzie transmitowana przez ogólnopolskie pasmo TVP3. Następnie zaplanowano Drogę Krzyżową i nabożeństwo lourdzkie z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

W przeddzień pielgrzymki, 5 lipca o godz. 16.00 odbędzie się zebranie diecezjalnych duszpasterzy Apostolstwa Chorych.

Apostolstwo Chorych jest wspólnotą osób, które dzięki ścisłemu zjednoczeniu z cierpiącym i zmartwychwstałym Chrystusem odkrywają powołanie do złożenia duchowej ofiary ze swojego cierpienia, znosząc je ze spokojem ducha i z poddaniem się woli Bożej. Stają się przez to szczególnymi świadkami oraz przyczyniają się do zbawienia swojego i innych, wypraszając u Boga łaski dla całego Kościoła.

Duszpasterzem Krajowym Apostolstwa Chorych jest ks. Wojciech Bartoszek. Od 1945 r. Sekretariat Apostolstwa Chorych mieści się w Katowicach. Jednym ze środków duszpasterstwa jest wydawany od 1930 roku miesięcznik „Apostolstwo Chorych”.

Aby zostać członkiem Apostolstwa Chorych, należy spełnić trzy warunki:

  1. Przyjmować cierpienie z poddaniem się woli Bożej;
  2. Znosić je cierpliwie, po chrześcijańsku, w zjednoczeniu z Jezusem, który się za nas ofiarował na Krzyżu, ofiaruje w Eucharystii, żyje w Kościele;
  3. Ofiarować swe cierpienia Bogu w intencji przybliżenia Królestwa Bożego, za zbawienie świata, za Kościół i Ojczyznę, w intencji Ojca świętego.

Więcej: www.apostolstwo.chorych.pl oraz Facebook.

www.apostolstwo.chorych.pl/ BP KEP

Fot. Krzyż Apostolstwa Chorych/ Archiwum Apostolstwa Chorych

 

BRAK KOMENTARZY