Tradycyjna procesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski wyruszy w niedzielę 12 maja z Wawelu na Skałkę, gdzie będzie koncelebrowana Msza Święta. W uroczystościach wezmą udział biskupi z całej Polski.  

W niedzielę, 12 maja, o godz. 9.00 z katedry na Wawelu wyruszy tradycyjna procesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. O godz. 10.00 na Skałce przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci rozpocznie się Msza Święta.

Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku 1072 został biskupem krakowskim. Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku odwiedzał kapłanów swojej diecezji. W roku 1079 zginął śmiercią męczeńską, zabity na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał nadużycia.

www.diecezja.pl/ BP KEP

Zobacz też: www.skalka.paulini.pl