Maryjo, Matko Kościoła, wspomagaj nowego Przewodniczącego KEP i jego Zastępcę w przezwyciężeniu nieszczęść, jakie towarzyszą nowym czasom – mówił abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 2014-2024, w rozważaniu podczas Apelu Jasnogórskiego w poniedziałek Wielkiego Tygodnia.

Na Jasnej Górze obecny był również nowy przewodniczący Episkopatu abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita gdański, a także były zastępca przewodniczącego KEP abp. Marek Jędraszewski i nowy zastępca przewodniczącego KEP abp Józef Kupny. Towarzyszył im sekretarz generalny KEP bp Artur G. Miziński oraz rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak SJ.

„Wraz z abp. Markiem Jędraszewskim” – mówił abp Gądecki – „dziękuję jak najgoręcej za wszelką pomoc, jakiej doświadczyliśmy od Chrystusa przez minione 10 lat sprawowania tych urzędów. Dziękuję za wszelkie Boże i ludzkie wsparcie, którego mogliśmy doświadczyć”. „Jestem wdzięczny wszystkim, a w szczególności ojcom paulinom, za codzienną modlitwę, jaka płynęła z tego świętego miejsca w naszej intencji oraz w intencji bp. Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego KEP. Ufam, że podobną modlitwą ojców paulinów zostanie otoczony również mój następca” – zaznaczył metropolita poznański.

Abp Gądecki życzył abp. Tadeuszowi Wojdzie wszelkiego Bożego błogosławieństwa, „pomocy Boga i ludzi w sprostaniu trudnym zadaniom”, jakie na niego czekają. „Patrz w przyszłość, ufając nieustannie w pomoc Maryi” – zachęcił.

„Maryjo, Matko Kościoła, wspomagaj nowego Przewodniczącego KEP i jego Zastępcę abp. Józefa Kupnego w przezwyciężeniu nieszczęść, jakie towarzyszą nowym czasom” – modlił się abp Gądecki.

Na zakończenie Apelu, generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski OSPPE przekazał abp. Wojdzie kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej jako „wyraz naszej pamięci i duchowej jedności z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski”. Kopię jasnogórskiego wizerunku otrzymał również abp. Gądecki.

BP KEP

Fot. o. Michał Bortnik OSPPE

Publikujemy pełny tekst rozważania:

Wielka Boga-Człowieka Matko!
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!

Wraz z biskupami, kapłanami, zakonnikami i zakonnicami oraz zgromadzonymi w kaplicy jasnogórskiej wiernymi stajemy tutaj duchem, aby w godzinie apelowej zawierzyć Tobie cały Kościół, naszą Ojczyznę oraz wszystkich Polaków w ojczyźnie i na obczyźnie.

  1. Przybywamy przed Twoje oblicze, Matko Kościoła, w dniu 25 marca, w którym zazwyczaj przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu  niewidzialny w swojej naturze Bóg wszedł w nasze ludzkie dzieje i ukształtował ten wymiar ludzkiego bytowania, jaki zamierzył nadać człowiekowi od samego początku.

Jak rosa poranna użyźnia ziemię, w niczym jej nie naruszając – tak też Duch Święty zstąpił na Maryję. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” (Łk 1,28), czyli „napełniona Chrystusem”. Bądź pozdrowiona Maryjo, która istniejesz całkowicie dla Chrystusa. Bądź pozdrowiona, która jesteś niedościgłym wzorem naszego zwracania się ku Chrystusowi. Która objawiasz prawdziwą wielkość każdego człowieka, który współpracuje z Bogiem.

Ponieważ jednak dzisiaj przypada Wielki Poniedziałek – a normy związane z kalendarzem liturgicznym zakazują w Wielkim Tygodniu innego obchodu w randze uroczystości – dlatego uroczystość Zwiastowania została  przeniesiona na poniedziałek dnia 8 kwietnia. W tym dniu będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia i modlić się o ochronę każdego ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

  1. Wchodząc – razem z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim i biskupem Arturem Mizińskim – w 2014 roku w Prezydium KEP, powtórzyłem tutaj, w kaplicy jasnogórskiej, akt osobistego oddania się Matce Bożej, wypowiedziany kiedyś przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który mnie wyświęcił na Chrystusowego kapłana:

„Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,
że Cię nigdy nie opuszczę,
nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie.
Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili,
co uwłaczałoby czci Twojej”.

Uważam, iż to przyrzeczenie może spokojnie powtórzyć nowy Przewodniczący episkopatu, Tadeusz Wojda, Arcybiskup Gdański. Życzę Tobie księże arcybiskupie Tadeuszu wszelkiego Bożego błogosławieństwa; pomocy Boga i ludzi w sprostaniu trudnym zadaniom, jakie na Ciebie czekają. Patrz w przyszłość, ufając nieustannie w pomoc Maryi.

Sam osobiście – wraz z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim – dziękuję jak najgoręcej za wszelką pomoc, jakiej doświadczyliśmy od Chrystusa przez minione 10 lat sprawowania tych urzędów. Dziękuję za wszelkie Boże i ludzkie wsparcie, którego mogliśmy doświadczyć. Jestem wdzięczny wszystkim, a w szczególności ojcom paulinom, za codzienną modlitwę, jaka płynęła z tego świętego miejsca w naszej intencji oraz w intencji biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza KEP. Ufam, że podobną modlitwą ojców paulinów zostanie otoczony również mój następca.

  1. Maryjo, Matko Kościoła, wspomagaj nowego Przewodniczącego KEP i jego Zastępcę abp. Józefa Kupnego w przezwyciężeniu nieszczęść, jakie towarzyszą nowym czasom. Są nimi manipulacja oraz deformacja takich pojęć jak demokracja, wolność, sprawiedliwość, egoizm i brak zainteresowania dobrem wspólnym, dominacja logiki rynku opartego na korzyści i kulturze wykluczenia; bezrobocie, ubóstwo; nierówne prawa oraz ich wynaturzenie, pragnienie pozbawienia osób nienarodzonych ludzkich praw, handel ludźmi, uprzedmiotowienie kobiet, a następnie zmuszanie ich do aborcji, wykorzystanie seksualne; praca niewolnicza, zorganizowana przestępczość; handel organami; zmiana płci, uporczywe dzielenie ludzi i budowanie między nimi murów.

Jesteśmy razem przekonani, że jedną z najważniejszych przyczyn współczesnych kryzysów tego świata jest własne widzimisię, które ludzie błędnie uważają za głos własnego sumienia, a poza tym także dominujący indywidualizm, któremu towarzyszą filozofie materialistyczne, ubóstwiające człowieka oraz wprowadzające wartości doczesne i materialne w miejsce zasad nadprzyrodzonych (Abu Zabi – 4.02.2019).

Potrzebna jest nasza wspólna refleksja nad tym, w jaki sposób przezwyciężyć te nieszczęścia. Jak wspierać pojednanie  w naszej ojczyźnie oraz pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Jak tworzyć taki pokój, który prowadzi do ukształtowania społeczeństwa opartego na służbie innym i pojednaniu, z którym związane jest przebaczenie. Kochać wszystkich bez wyjątku, w tym także prześladowców, znaczy pomóc im się zmieniać i nie pozwolić na dalsze uciskanie bliźnich. Przebaczenie to nie bezkarność, ale raczej sprawiedliwość i pamięć, bo przebaczenie nie oznacza zapomnienia, lecz raczej odrzucenie niszczącej siły zła i zemsty.

ZAKOŃCZENIE

Aby to mogło się urzeczywistnić, potrzebna jest nam żywa wiara. Dlatego – wraz z obecnymi tu pielgrzymami oraz z tymi, którzy łączą się z nami dzięki TV Trwam i Radiu Jasna Góra – zwracamy się do Ciebie Matko, wyjednaj nam wszystkim u Chrystusa rzecz najważniejszą, czyli łaskę żywej wiary. Niech Chrystus przymnoży nam wiary w to, że – pomimo trudności – możemy zmienić samych siebie i otaczający nas świat na lepszy!

Na koniec – w jedności z papieżem Franciszkiem, z obecnymi tu biskupami, z wszystkimi polskimi biskupami, kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, z całym ludem Bożym – otoczmy serdeczną modlitwą całą wspólnotę Kościoła powszechnego. Tobie Maryjo zawierzamy – słowami Boskiej Komedii Dantego – przyszłe losy nas wszystkich, naszej Ojczyzny i Europy.

„Pani! Twa władza na niebie i ziemi
taką jest, iż kto łaski pragnąc do Cię
nie pójdzie, latać chce skrzydły martwymi!

Twoja łaskawość, nie tylko że krocie
próśb wysłuchuje, ale w każdej dobie
naprzeciw słabej podąża istocie!

W Tobie pobożność, miłosierdzie w Tobie,
w Tobie wspaniałość, w Tobie się jednoczy
wszystko, co ludzkość ma dobrego w sobie!”

(Dante Alighieri, Pieśń św. Bernarda do Matki BożejBoska Komedia, Raj, XXXIII)