Liga Katolicka jest ruchem religijno-społecznym zajmującym się pomocą religijną Polsce i Polonii. Od dziesięcioleci funduje ona stypendia naukowe dla polskich księży, którzy studiują  na papieskich uczelniach w Rzymie, pomaga polskim parafiom i instytucjom kościelnym, a także misjonarzom i misjonarkom na całym świecie. Ponadto Liga Katolicka wspomaga młodzież polonijną w ich katolickiej formacji, fundując stypendia na uniwersytetach rzymskokatolickich w Stanach Zjednoczonych. W swoich działaniach promuje rodziny formowane w duchu tradycji chrześcijańskich.

Wdzięczność Lidze Katolickiej za pomoc w edukacji polskich księży w Rzymie oraz za inicjatywy miłosierdzia wyraził abp Stanisław Gądecki, Przewodniczące KEP na ręce jej dyrektora bp. Andrzeja Piotra Wypycha podczas spotkania w Kolegium Polskim w Rzymie 26 stycznia br. Bp Andrzej Piotr Wypych, biskup pomocniczy Archidiecezji Chicago, podkreśla, że zadanie, którego podejmuje się Liga to przede wszystkim Nowa Ewangelizacja człowieka, zjednoczonego przez wiarę i narodowe dziedzictwo.

xpra / BP KEP