Abp Gądecki: Potrzeba pokoju w życiu człowieka

31-10-2016
1652

Publikujemy treść przemówienia abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wygłoszonego w czasie spotkania Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu:

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski witam wszystkich członków Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu.

Pozdrawiam bardzo serdecznie obecnych tutaj Gości, którzy są misjonarzami pokoju, czyli tych, dla których dążenie do pokoju jest misją życiową.

Dziękuję za waszą obecność w naszym kraju. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chcę zapewnić o naszej duchowej łączności z Wami wszystkimi – bo jak napisali biskupi w liście pasterskim w minionym roku – istnieje „konieczność dialogu międzyreligijnego na rzecz jedności rodzaju ludzkiego, pokoju i współpracy między narodami” (List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”, 28.11.2015 r.).

Potrzeba pokoju zawsze rodzi się z miłości, a ponieważ „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8), Wierzę, że takim „dobrym rezultatem” dążenia do pokoju jest deklaracja „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Ważne były także spotkania międzyreligijne w Asyżu zorganizowane przez Jana Pawła II, a ostatnio papieża Franciszka.
Po latach przeróżnych trudów i zmagań, zainicjowanych w trosce o pokój, dostrzegamy, że nie wystarczy tylko o nim mówić. Współcześnie rozumiany pokój wymaga od nas postawy działania. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, podczas jednego ze swoich przemówień, powiedział: „(…) mam głębokie przekonanie, że jak kiedyś budowaliśmy z cegieł, cementu, wapna i betonu, tak dzisiaj trzeba rozpocząć budowę sumień ludzi wolnych, miłujących, uczynnych i braterskich” (Warszawa, dn. 3 sierpnia 1980). O także podkreślał: „Nie ma ani jednego człowieka, którego Bóg by nie miłował. Każdego z nas powołał do bytu z miłości. Dlatego też naszym zadaniem życiowym powinno być, abyśmy wszyscy społecznie, wzajemnie się miłowali” (kard. S. Wyszyński, 23 kwietnia 1978).
Dziękuję!