Abp Gądecki: seminarium duchowne nie może kształtować „miękkich” ludzi

17-10-2016
1818

Życzenie, by seminarium duchowne nie kształtowało „miękkich” ludzi, wyraził w dzień inauguracji nowego roku akademickiego abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomniał klerykom Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu postać bł. bp. Michała Kozala, który kandydatów do kapłaństwa w przededniu II wojny światowej pytał, czy są gotowi na śmierć.

„Jedną wielką słabością Kościoła jest to, że głosi, ale nie wypełnia. Seminarium też na tyle będzie miało powodzenie, na ile słowo Boże przeniknie życie kleryka, a potem kapłana” – przekonywał alumnów metropolita poznański. Nawiązując do czasów II wojny światowej, podczas której zginęło w obozach ponad 2 tys. kapłanów, metropolita poznański zauważył, że „ci ludzie byli tak twardzi, że nie porzucili kapłaństwa nawet w odpowiedzi na propozycję uwolnienia z obozu śmierci”.

„Seminarium powinno przygotować ludzi, którzy wiedzą, co wybierają” – powiedział abp Gądecki. Metropolita poznański zachęcił, by seminarium owocnie łączyło swój program formacyjny z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce. „Nie ma innego sposobu na przygotowanie młodych księży jak właśnie przechodzenie przez sześć lat w rytmie duszpasterstwa Kościoła” – mówił przewodniczący Episkopatu Polski.

„Arcybiskupie Seminarium Duchowne od swoich początków, sięgających ponad 450 lat wstecz, służy temu, by przygotowywać kandydatów do kapłaństwa, którzy, jak zaśpiewamy w hymnie seminaryjnym, umocnieni łaską święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu będą rodzić Chrystusa w ludzkich duszach, w ludzkich sercach” – zapewniał podczas inauguracji ks. rektor Szymon Stułkowski.

Homilię podczas mszy św. inauguracyjnej wygłosił ks. dr Andrzej Pryba, a wykład inauguracyjny nt. wyzwań pastoralnych stojących przed prezbiterem – ks. prof. Mieczysław Polak, nowo wybrani prodziekani Wydziału Teologicznego UAM.

Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja nowych alumnów. Formację na pierwszym roku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu rozpoczęło 17 kleryków archidiecezji poznańskiej, 10 kleryków diecezji kaliskiej i 2 kleryków zgromadzenia księży filipinów. W poznańskim seminarium do kapłaństwa przygotowuje się w sumie 76 alumnów.

ms / Poznań (KAI)

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur / Episkopat.pl