Od 16 lipca 2023 roku u Domu Misyjnym Świętego Ducha w Łabuńkach Pierwszych trwa  turnus wytchnieniowy dla dzieci z Ukrainy. Uczestnicy turnusu to dzieci z miejscowości, które zostały dotknięte działaniami wojennymi w Ukrainie.

Turnus zorganizowany został przez Caritas Zamość we współpracy z szeregiem Partnerów, którzy wspólnie realizują przedsięwzięcie, tj. Domem Misyjnym Św. Ducha, Zamojskimi Aniołami, Rotary Club Zamość, Fundacją Aktywne Roztocze, Kołami Gospodyń Wiejskich, redaktorami prasy lokalnej, przedsiębiorcami, podmiotami ekonomii społecznej i prywatnymi darczyńcami. Podczas turnusu wszyscy chętni do pomocy ludzie dobrej woli wnoszą swój wkład rzeczowy, finansowy i czas, aby uczestnicy mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz bogaty  program kulturalno-rozrywkowy.

40 uczestników i 6 opiekunów z terenu Ivano- Frankowska będziemy gościli do 24 lipca 2023 roku. Rekrutacji uczestników wypoczynku dokonała organizacja pozarządowa „Jedność Narodów” z Iwano- Frankowska.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu

Fot. Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu