Papież Franciszek w ubiegłym roku ogłosił liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity, przypadające w dniu 8 lutego, Międzynarodowym Dniem Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi.

Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, gorąco zachęcamy, aby modlitwą i czynem wesprzeć ofiary osób zajmujących się tak niegodziwą działalnością przestępczą, jaką jest handel ludźmi.

W Roku Miłosierdzia pochylmy się nad dramatem i cierpieniem tych, których uczyniono niewolnikami, odzierając ich z człowieczeństwa. Chociaż osobiście nie jesteśmy w stanie dotrzeć z pomocą do wielu pokrzywdzonych, moc naszej modlitwy może ich wesprzeć w każdej sytuacji i w każdym miejscu, gdzie doznają nieludzkiego traktowania.

Podejmując konkretne uczynki miłosierdzia, włączmy się w  naszych diecezjach i parafiach w nocną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji współczesnych niewolników, ludzi dręczonych, żyjących w ciemnościach i pozbawionych nadziei, do której zachęca nas Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Trwajmy w modlitewnej łączności wierząc, że Bóg bogaty w miłosierdzie obdarzy łaską i zmiłowaniem tych, którzy potrzebują naszej pomocy i wsparcia.

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski