Biskupi Europy podziękowali papieżowi za Jubileusz Miłosierdzia i za list „Misericordia et misera”

25-11-2016
1638

Kościół katolicki w Europie z radością i nadzieją przeżywał niedawno zakończony Rok Jubileuszowy, podczas którego udzielono i otrzymano wiele łask – stwierdza oświadczenie Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), ogłoszone 25 listopada. Jego autorzy podziękowali Franciszkowi za tę jego inicjatywę i za zamykający ten Nadzwyczajny Jubileusz list apostolski „Misericordia et misera” oraz wyrazili przekonanie, że „owoce tego świętego czasu będą nadal ubogacać nas na drodze wiary Kościoła” na naszym kontynencie.

Publikujemy pełny tekst Komunikatu Prezydium Konferencji Episkopatów Europy:

Komunikat Prezydium CCEE dotyczący
Listu Apostolskiego „Misericordia et misera”

«Będę głosił imię Twoje swym braciom» (Ps 22, 23)

Kościół katolicki w Europie z radością i nadzieją przeżywał Rok Jubileuszowy, który właśnie został zakończony. Wiele było łask udzielonych i otrzymanych podczas Roku Świętego. Jesteśmy przekonani, że owoce tego świętego czasu będą nadal ubogacać nas na drodze wiary Kościoła w Europie.

Ogłuszający hałas wojen, walk ideologicznych, konfliktów, napięć i zaburzeń kulturowych oraz wzrastających form wykluczenia społecznego i ubóstwa, wzmacniają poczucie zagubienia rozprzestrzeniające się w społeczeństwie europejskim. Jednak nie możemy zapominać, że u podstaw tego wszystkiego stoi rezygnacja z wielkich wartości promowanych i potwierdzanych przez Ewangelię, które zainspirowały kulturę europejską.

Obecnie istnieje potrzeba podtrzymania nadziei, patrzenia w przyszłość z ufnością w odnowę pamięci chrześcijańskiej, która nadała ludzkie znaczenie historii europejskiej. W konkretnym doświadczeniu Miłosierdzia Bożego, przeżywanym w Roku Świętym, potwierdza się zaangażowanie europejskich Biskupów w Nową Ewangelizację, która może na nowo wlać w serca nadzieję i inspirować nowe formy solidarności.

To zobowiązanie chce być również konkretną odpowiedzią na propozycję Papieża Franciszka, obecną w Liście Apostolskim „Misericordia et misera”, opublikowanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Przyjmujemy z entuzjazmem jego zaproszenie, by umocnić naszą znajomość Słowa Bożego i praktykę sakramentów, szczególnie odkrywając sakrament pojednania.

W kolejnych miesiącach, CCEE będzie starał się pomagać Konferencjom Episkopatów w znalezieniu najlepszych sposobów, aby odpowiedzieć na różne konkretne propozycje Ojca Świętego tak w duszpasterstwie, jak i w zaangażowaniu społecznym każdego wiernego i każdej lokalnej wspólnoty. Opierając się na intuicji Papieża Franciszka, mamy nadzieję na odnowienie oblicza Kościoła poprzez duszpasterskie nawrócenie, które rzuci jeszcze większy blask na „kulturę miłosierdzia” (cfr. „Misericordia et misera”, 20).

Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu, który został zainspirowany, aby wezwać nas do wspólnej celebracji tego czasu łaski pod znakiem miłosierdzie. Zapewniamy go o naszej synowskiej bliskości, naszej modlitwie i chęci kontynuowania z entuzjazmem zadania duszpasterskiego, które zostało nam powierzone w służbie Kościołowi obecnemu w Europie.

Kard. Angelo Bagnasco, Arcybiskup Genui,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, Przewodniczący CCEE

Kard. Vincent Nichols, Arcybiskup Westminster,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, Vice-Przewodniczący CCEE

Ks. Abp. Stanisław Gądecki, Arcybiskup Poznania,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Vice-Przewodniczący CCEE