Dziękuję za Wasz codzienny trud w posłudze duszpasterskiej i za dzielenie losów polskich emigrantów – napisał bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, w życzeniach skierowanych do kapłanów pracujących na emigracji.

Delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej podziękował duszpasterzom za wybór posługi wśród Polonii. Podkreślił: „Dziękuję każdemu z Was za rozpoznanie swego powołania do służby naszym rodakom żyjącym poza granicami naszej ojczyzny. (…) Dziękuję za podejmowane inicjatywy duszpasterskie i okazywaną troskę o naszych rodaków w tych trudnych dniach pandemii”.

Bp Lechowicz zachęcił kapłanów do pielęgnowania bliskości i zażyłości w osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. „Nie opierajmy się Jezusowi, jak to czynił Piotr, bo nie nasza wola, ale wola Jezusa winna kierować naszymi myślami, pragnieniami, słowami i czynami” – podkreślił.

W dzień, w którym Kościół wspomina ustanowienie Eucharystii, bp Lechowicz wskazał, by duchowni szukali pokrzepienia w Komunii Świętej. „Przyjmijmy z rąk Jezusa pokarm w eucharystycznych postaciach chleba i wina, by wzmocnić nasze słabe siły duchowe i fizyczne” – dodał.

Obecnie wśród Polonii pracuje ponad 2 tys. księży. Duszpasterstwa prowadzone są na wszystkich pięciu kontynentach. Najwięcej placówek znajduje się w Europie i Ameryce Północnej.

BP KEP

Pełna treść życzeń:

Wielki Czwartek 2020
Drodzy Bracia w kapłaństwie,

W tym szczególnym dniu, jakim jest Wielki Czwartek kieruję pod Waszym adresem słowa serdecznych pozdrowień i duchowej łączności.

Wraz z Wami dziękuję Jezusowi za to, że nas wybrał i powołał, byśmy pomagali Mu w Jego misji zbawiania człowieka.  Dziękuję każdemu z Was za rozpoznanie swego powołania do służby naszym rodakom żyjącym poza granicami naszej ojczyzny. Dziękuję za Wasz codzienny trud w posłudze duszpasterskiej i za dzielenie losów polskich emigrantów. Dziękuję za podejmowane inicjatywy duszpasterskie i okazywaną troskę o naszych rodaków w tych trudnych dniach pandemii. Dziękuję za wszelkie dowody potwierdzające, że jesteście „z ludu i dla ludu” ustanowieni.

Dzisiaj, kiedy Jezus zaprasza nas do wspólnej wieczerzy, bierzmy wzór z apostoła Jana i przyłóżmy swoje głowy do piersi Jezusa, by poczuć bicie Jego miłującego serca i znaleźć ukojenie. Nie opierajmy się Jezusowi, jak to czynił Piotr, bo nie nasza wola, ale wola Jezusa winna kierować naszymi myślami, pragnieniami, słowami i czynami. Przyjmijmy z rąk Jezusa pokarm w eucharystycznych postaciach chleba i wina, by wzmocnić nasze słabe siły duchowe i fizyczne.

Takiej właśnie bliskości i zażyłości z Jezusem życzę każdemu z Was nie tylko na czas tegorocznego Triduum Paschalnego i zbliżających się świąt zmartwychwstania Pańskiego.

Pozostaję z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej