Celem wizyty ad limina jest wejście w jeszcze większą komunię z Kościołem powszechnym, aby ożywić w sobie i w innych pragnienie bycia misjonarzem, apostołem i ewangelizatorem – powiedział bp Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, podczas briefingu na rozpoczęcie wizyty ad limina apostolorum czwartej grupy biskupów, który miał miejsce 25 października w siedzibie Radia Watykańskiego.

Bp Lechowicz przyznał, iż biskupi ufają, że spotkania odbywać się będą w duchu synodalności. „Chciałbym, abyśmy w tym duchu przeżywali naszą wizytę ad limina apostolorum, aby były to spotkania, gdzie będziemy się wzajemnie słuchać i gdzie będziemy próbować rozeznawać, co w danych okolicznościach i wobec konkretnej sytuacji uczynić” – powiedział.

Bp Lechowicz zauważył, że chodzi o to, aby „żyć w większej komunii, żeby bardziej uczestniczyć i żeby włączać się w misje”. Podkreślił, że jest to cel posługi duszpasterskiej każdego biskupa, ale także osób świeckich.

Zaznaczył, że spotkania z przedstawicielami Ojca Świętego i z samym papieżem mają na celu to, aby „wejść w jeszcze większą komunię z Kościołem powszechnym, żeby w sobie i w innych ożywić większe pragnienie uczestniczenia w życiu Kościoła, aby nie stać z boku i nie być biernym. I wreszcie, aby ożywić w sobie pragnienie bycia misjonarzem, apostołem i ewangelizatorem”.

Z kolei bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski, opowiedział o wizycie biskupów w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. „Dzisiaj, kiedy spojrzymy na paletę aktywności Kościoła, dostrzegamy tysiące różnych grup modlitewnych, ewangelizacyjnych. Bardzo duże zaangażowanie osób świeckich” – stwierdził. Dodał, że może rodzić się na tym polu pewne napięcie, gdyż „z jednej strony świeccy chcą coraz bardziej zaistnieć w przestrzeni życia eklezjalnego, z drugiej strony pasterze – biskupi, kapłani – mogą być tą aktywnością zaskoczeni, obawiając się, że utracą tą prymarną rolę pasterza w kierowaniu daną wspólnotą”.

„Jestem przekonany, że communio tutaj zadecyduje, czyli wspólnota: uszanowanie poszczególnych charyzmatów, wzajemne przenikanie i wzajemna troska” – dodał bp Jeż.

Odnosząc się do kwestii rodziny, bp Jeż przyznał, iż na przestrzeni kilkudziesięciu lat przeszła ona ogromne zmiany. „W środowisku południowej Polski jeszcze pozostają aktywne rodziny wielopokoleniowe, które tworzyły możliwość budowania relacji międzypokoleniowych i w wymiarze socjologicznym i kulturowym były pewnym gwarantem stabilności, ciągłości. Dzisiaj zauważamy, że rodziny wielopokoleniowe rozpadają się, z tego względu, że jest potężna migracja zarobkowa i nie tylko, przemieszczanie się, oderwanie od korzeni. To powoduje, że mamy nowe wyzwania, jeżeli chodzi o duszpasterstwo rodzin” – podkreślił biskup tarnowski.

O spotkaniu biskupów w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka opowiedział podczas briefingu abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. „Ta dykasteria interesowała się sytuacją Kościoła w Polsce, społeczeństwa polskiego, w czasie pandemii” – przyznał. Dodał, że 2 lutego br. odbyła się wideokonferencja nt. pandemii, podczas której wraz z przedstawicielami dykasterii została omówiona sytuacja w Kościołach lokalnych i w społeczeństwie polskim. „Wtedy abp Gądecki przedstawiał sprawę w skali całej Polski, mówił o pewnych symetrycznych działaniach Kościoła, władz państwowych i sanitarnych, że było to współdziałanie w walce z zagrożeniem z pandemią” – powiedział abp Skworc.

Metropolita katowicki zaznaczył, iż zrelacjonował w dykasterii to, jak Kościół w Polsce włączył się w propagowanie akcji szczepień.

Abp Skworc przyznał, że Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka zaproponowała podczas spotkania, aby biskupi przedstawili propozycje tematów do dyskusji. „Zaproponowaliśmy takie tematy do dyskusji jak: zaangażowanie Kościoła w gwałtowne procesy gospodarczo-społeczne, działania Kościoła w konkretnej sytuacji ekologicznej na rzecz troski o wspólny dom w duchu encykliki Laudato si’, depopulacja i starzenie się społeczeństwa, duszpasterstwo i aktywizacja seniorów w Kościele” – powiedział metropolita katowicki.

BP KEP

Konferencja Prasowa - Ad limina - 25 października 2021 r. - ks. Tomasz Podlewski