Najważniejsze zadanie, które stoi przed biskupem polowym i kapelanami wojskowymi, to kształtowanie sumienia żołnierzy, dowódców wojskowych, polityków – powiedział biskup polowy Wojska Polskiego nominat Wiesław Lechowicz przed ingresem do katedry polowej Wojska Polskiego, który odbędzie się 12 lutego.

Bp Wiesław Lechowicz przez jedenaście lat pełnił funkcję delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Do czasu wyboru nowego delegata do spraw emigracji bp Lechowicz nadal będzie pełnił tę funkcję.

W rozmowie z Biurem Prasowym KEP bp Lechowicz przyznał, że w czasie kiedy był duszpasterzem Polonii, jego priorytetem było duszpasterstwo rodzin i duszpasterstwo młodzieży. „Cieszę się bardzo, że udało się chociaż częściowo zdynamizować te dwa ważne pola duszpasterskie, czego potwierdzeniem są organizowane kongresy młodzieży polonijnej i kongresy rodzin polonijnych” – podkreślił.

„Jeśli miałbym objąć myślą te jedenaście lat to przed oczami przewija mi się mnóstwo ludzi, mnóstwo sytuacji, mnóstwo krajów. Z tego czasu najbardziej zapamiętałem pielgrzymkę księży pracujących wśród Polonii do Rzymu i spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem z okazji roku duchowieństwa. Bardzo miło wspominam również wszystkie pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej w Lourdes czy europejskie pielgrzymki polonijne” – powiedział bp Lechowicz.

Dodał, że zapadły mu w pamięć również wydarzenia związanie z odsłonięciem i poświęceniem pomnika św. Jana Pawła II oraz wprowadzeniem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do Katedry Notre Dame w Paryżu. „Z czasem, gdy nie będę już formalnie odpowiedzialny za Polonię, to ona i tak pozostanie w moim sercu i w moich modlitwach” – stwierdził bp Lechowicz.

Nawiązując z kolei do priorytetów związanych z posługą w ordynariacie polowym bp Lechowicz przyznał, że głównym jego zadaniem będzie służba księżom. „Chodzi o to, abyśmy jako duszpasterze w Ordynariacie Polowym przychodzili dobrze uformowani i z Ewangelią, abyśmy szli do żołnierzy z sakramentami świętymi, abyśmy im towarzyszyli w różnych sytuacjach życiowych” – zaznaczył.

Odnosząc się do napięć na granicy polsko-białoruskiej oraz widma wojny ciążącego nad Ukrainą, bp Lechowicz podkreślił, że jednym z wymiarów oddziaływania jest modlitwa, ale równie ważne są działania o charakterze dyplomatycznym, politycznym, a także rozmowy związane z sytuacją gospodarczą, ekonomiczną. „Dzisiaj nie mamy już do czynienia z wojną klasyczną, tylko to jest wojna, która przebiega na różnych frontach. I czasami bardziej niebezpieczne są te wojny, które są niewidoczne, niż te widoczne. Jaka jest rola księży i Kościoła w tym wszystkim? Przede wszystkim kształtować sumienia. Sądzę, że najważniejsze zadanie, które stoi przed biskupem polowym i przed kapelanami wojskowymi, to kształtowanie sumienia żołnierzy, dowódców wojskowych, polityków” – przyznał bp Lechowicz.

„Przychodzę do Ordynariatu Polowego nie jako żołnierz, ale jako biskup, pasterz. Moim pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie przekazywanie żołnierzom, funkcjonariuszom i ich rodzinom Ewangelii, dzielenie się doświadczeniem Boga” – podsumował w rozmowie z Biurem Prasowym KEP bp Lechowicz.

BP KEP