Chcesz im pomóc? Odstaw kieliszek w sierpniu!

31-07-2013

Z prośbą o podjęcie abstynencji w sierpniu w intencji tych, którzy przez alkohol odeszli od Boga zwraca się bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. „Podejmijmy ją także z pobudek patriotycznych i społecznych” – zachęca.

1700

 „W sierpniu prosimy o coś więcej, niż zachowanie trzeźwości. Prosimy o szczególny dar, jakim jest abstynencja! (…) Zwłaszcza w Roku Wiary ta prośba nabiera szczególnego znaczenia, bowiem wiele osób przez brak trzeźwości traci wiarę” – czytamy w apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Dokument zaznacza też, że „nic nie usprawiedliwia społecznej tolerancji dla upijania się, naszego łaskawego przyzwolenia na to kompromitujące zachowanie. Zwłaszcza jeśli dotyczy to ojców, opiekunów, wychowawców, duszpasterzy i innych osób obdarzonych społecznym autorytetem”.

Polacy wydali w ubiegłym roku ponad 30 miliardów złotych na alkohol. Spożycie alkoholu na osobę od 15 roku życia wynosi 13,6 litra. Należy do tego dodać od 2 do 3 litrów alkoholu nierejestrowanego. „To nie są jednostkowe problemy – to jest wielki problem społeczny – podkreślają członkowie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. – Zjawisko to dotyka nas w sposób szczególnie upokarzający. Inni mówią o nas: pijany jak Polak”. Stąd apel, by tworzyć warunki prawne i społeczne sprzyjające ochronie trzeźwości. „Konieczny jest więc zakaz reklamy i promocji alkoholu” – czytamy.

Z opracowań specjalistów wynika, że społeczne i ekonomiczne koszty nadużywania alkoholu i uzależnienia od niego kilkakrotnie przewyższają dochody państwa z tytułu podatków z jego sprzedaży. „Naukowcy twierdzą, że koszty te sięgają nawet do 3 procent PKB. W Polsce byłoby to więc około 45 miliardów złotych rocznie. Każdy z nas płaci za skutki nadmiernego spożycia alkoholu” – czytamy w dokumencie.

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości o sierpniową abstynencję budzi niekiedy kontrowersje, stąd w tegorocznym liście znajdujemy wskazówkę, że warto rozumieć abstynencję jako dzieło duchowe. „Abstynencja – to słowo bardzo sponiewierane w świecie nieograniczonej konsumpcji. Jednak także w XXI w. jest ona potrzebna i cenna, a przede wszystkim – możliwa. Nie jest to smutne ograniczenie, ale szansa, źródło mocy wewnętrznej, źródło życia i radości! Takie świadome i dobrowolne wyrzeczenie bardziej niż nakazy i zakazy pokazuje, co jest w życiu cenne” – czytamy.

List podkreśla też szczególną rolę kapłanów. „Bez kapłanów abstynentów nie będzie trzeźwej Polski. Kapłani, ze względu na swoje powołanie, mają być liderami troski o trzeźwość” – czytamy.

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości przypomina także, że podjęcie abstynencji jest spełnianiem jednego z ważnych przyrzeczeń zawartych w Jasnogórskich Ślubach Narodu. „Dziękujemy wszystkim, którzy mimo trudności potrafią złożyć dar abstynencji. (…) Prosimy wszystkich, aby włączali się w lokalne i ogólnopolskie inicjatywy na rzecz trzeźwości. To jedna z najważniejszych spraw dla przyszłości Kościoła i naszego narodu” – zwraca uwagę przewodniczący Zespołu bp Tadeusz Bronakowski.

Zobacz także:

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

Abp Józef Michalik: Abstynencja nie przekreśla życia towarzyskiego, przeciwnie je ubogaca i pogłębia