W niedzielę 16 czerwca 2019 r. w parafii Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników przy ul. Ludowej 31 w Ciechanowie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie w 20. rocznicę beatyfikację abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego. Zostali oni beatyfikowani 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez św. Jana Pawła II.

Ciechanowska parafia jest jedyną w diecezji płockiej, której patronują Błogosławieni Płoccy Biskupi Męczennicy. Wierni, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego spotkają się 16 czerwca o godz. 14.00 na terenie tej parafii. Najpierw wysłuchają koncertu zespołu „Fragua”. O godz. 14.40 historyk dr Zbigniew Girzyński wygłosi konferencję pt. „Martyrologium duchowieństwa polskiego w XX wieku”.

O godz. 15.00 Eucharystii przewodniczył będzie biskup płocki Piotr Libera, a koncelebrował biskup pomocniczy płocki Mirosław Milewski. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewni zespół „Głos wołającego na pustyni” z Ciechanowa. O godz. 16.30 zaplanowano agapę (poczęstunek) dla uczestników diecezjalnej uroczystości.

Do wspólnego dziękczynienia Błogosławionym Płockim Biskupom Męczennikom II wojny światowej zaprasza ordynariusz płocki bp Piotr Libera: „Będziemy dziękować  Bogu, przez wstawiennictwo naszych Błogosławionym Biskupów Męczenników, za wszelkie łaski jakie spływają na nasz Kościół lokalny. Będziemy także prosić Serce Jezusa o pokój na świecie, by nasi bracia i siostry w wierze, zwłaszcza żyjący w krajach muzułmańskich mogli swobodnie wyznawać wiarę w Boga Trójedynego”.

Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941) był biskupem płockim przez 33 lata, liturgistą, historykiem, animatorem studiów kościelnych w odrodzonej po rozbiorach Polsce. Niemcy aresztowali go w 1940 roku wraz z grupą duchownych z Płocka, a potem osadzili w obozie koncentracyjnym w Działdowie. Hitlerowcy poddawali 83-letniego hierarchę szczególnym upokorzeniom i torturom. Zmarł prawdopodobnie 28 maja 1941 r. w obozie, na skutek ustawicznego, wyrafinowanego maltretowania. Miejsce jego pochówku nie jest znane.

Biskup Leon Wetmański (1886-1941) był biskupem pomocniczym diecezji płockiej, człowiekiem głębokiej wiary, oddanym pracy społecznej i charytatywnej. Aresztowano go razem z abp. Nowowiejskim, a potem osadzono w obozie koncentracyjnym w Działdowie, gdzie zakończył życie w wyniku udręk obozowych i chorób, prawdopodobnie w październiku 1941 r. Miał wówczas 55 lat. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.

Obaj biskupi zostali beatyfikowani wraz z innymi męczennikami II wojny światowej (księżmi, zakonnikami, zakonnicami, osobami świeckimi) w niedzielę 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, przez św. Jana Pawła II. Abp Nowowiejski został postawiony na czele wszystkich 108 beatyfikowanych wówczas męczenników.

Diecezja płocka była jedyną w Polsce, która w czasie II wojny światowej straciła obu swoich biskupów. Niemcy wymordowali też wtedy jedną trzecią duchowieństwa diecezjalnego.

eb/ diec. płocka

Zdjęcie ilustracyjne: http://meczennicyploccy.pl/

BRAK KOMENTARZY