Dekret ogólny
Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie kan. 1292 § 1 i kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, biorąc pod uwagę realia społeczno-gospodarcze ustala, aby sumę maksymalną, której przekroczenie wiąże się z koniecznością uzyskiwania zezwolenia Stolicy Apostolskiej na alienację, z 1.000.000 euro podwyższyć do 1.700.000 euro.

Obowiązująca kwota 1.000.000 euro ustalona została na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 października 2006 r., która uzyskała recognitio Stolicy Apostolskiej (dekret Kongregacji ds. Biskupów z dnia 5 grudnia 2006 r. Prot. Nr 901/84).

Datę wejścia w życie niniejszego Dekretu ogólnego określi Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP